Cuzk.cz

Checking...
ČÚZK - Úvod
Low trust score
 | 
Add a review Change category Claim this site

Cuzk.cz Free SEO Report

Website Inpage Analysis for Cuzk.cz

H1 Headings

1 :
 1. Produkty a služby

H2 Headings

4 :
 1. Státní správa zeměměřictví a katastru
 2. Katastr nemovitostí
 3. Zeměměřictví
 4. RÚIAN

H3 Headings

2 :
 1. Geoportál – vše na jednom místě
 2. Aktuality

H4 Headings

0 :

H5 Headings

0 :

H6 Headings

0 :

Total IFRAMEs

0 :

Total Images

3 :

Google Adsense

:
Not Applicable

Google Analytics

:
Not Applicable

Links - Internal

100:
 1. No text
  http://cuzk.cz/Uvod.aspx
 2. English
  http://cuzk.cz/en
 3. Český úřad zeměměřický a katastrální
  http://cuzk.cz/Urady/Cesky-urad-zememericky-a-katastralni.aspx
 4. Katastrální úřady
  http://cuzk.cz/Urady/Katastralni-urady.aspx
 5. Zeměměřické a katastrální inspektoráty
  http://cuzk.cz/Urady/Zememericke-a-katastralni-inspektoraty.aspx
 6. Zeměměřický úřad
  http://cuzk.cz/Urady/Zememericky-urad.aspx
 7. Nahlížení do katastru nemovitostí
  http://nahlizenidokn.cuzk.cz
 8. Dálkový přístup do katastru nemovitostí
  https://katastr.cuzk.cz
 9. Geoportál
  http://geoportal.cuzk.cz
 10. Úvod
  http://cuzk.cz/Uvod.aspx
 11. O resortu
  http://cuzk.cz/O-resortu.aspx
 12. Slovo předsedy
  http://cuzk.cz/O-resortu/Slovo-predsedy.aspx
 13. Struktura resortu
  http://cuzk.cz/O-resortu/Struktura-resortu.aspx
 14. Působnost úřadů
  http://cuzk.cz/O-resortu/Pusobnost-uradu.aspx
 15. Statuty a jednací a organizační řády úřadů v resortu
  http://cuzk.cz/O-resortu/Statuty-a-organizacni-rady-uradu-v-resortu.aspx
 16. Boj proti korupci
  http://cuzk.cz/Je-dobre-vedet/Boj-proti-korupci/Boj-proti-korupci.aspx
 17. Poradci a poradní orgány
  http://cuzk.cz/O-resortu/Poradci-a-poradni-organy/Poradci-a-poradni-organy.aspx
 18. Výzkum a vývoj
  http://cuzk.cz/O-resortu/Vyzkum-a-vyvoj/Vyzkum-a-vyvoj.aspx
 19. Mezinárodní spolupráce
  http://cuzk.cz/O-resortu/Mezinarodni-spoluprace.aspx
 20. Strukturální fondy
  http://cuzk.cz/O-resortu/Strukturalni-fondy.aspx
 21. Užitečné odkazy
  http://cuzk.cz/O-resortu/Uzitecne-odkazy.aspx
 22. Nemoforum
  http://cuzk.cz/O-resortu/Nemoforum.aspx
 23. Katastr nemovitostí
  http://cuzk.cz/Katastr-nemovitosti.aspx
 24. O katastru nemovitostí
  http://cuzk.cz/Katastr-nemovitosti/O-katastru-nemovitosti.aspx
 25. Informace o katastrálních územích
  http://cuzk.cz/Katastr-nemovitosti/Informace-o-katastralnich-uzemich.aspx
 26. Obnova katastrálního operátu a povinnosti vlastníků nemovitostí podle zákona o dani z nemovitostí
  http://cuzk.cz/Katastr-nemovitosti/Obnova-katastralniho-operatu-a-povinnosti-vlastnik.aspx
 27. Revize katastru
  http://cuzk.cz/Katastr-nemovitosti/Revize-katastru.aspx
 28. Poskytování údajů z KN
  http://cuzk.cz/Katastr-nemovitosti/Poskytovani-udaju-z-KN/Poskytovani-udaju-z-KN.aspx
 29. Zápisy do KN
  http://cuzk.cz/Katastr-nemovitosti/Zapisy-do-KN.aspx
 30. Digitalizace a vedení katastrálních map
  http://cuzk.cz/Katastr-nemovitosti/Digitalizace-a-vedeni-katastralnich-map.aspx
 31. Formuláře
  http://cuzk.cz/Katastr-nemovitosti/Formulare-v-resortu-zememerictvi-a-KN.aspx
 32. Poplatky
  http://cuzk.cz/Katastr-nemovitosti/Poplatky.aspx
 33. Statistické údaje o transakcích
  http://cuzk.cz/Katastr-nemovitosti/Statisticke-udaje-o-transakcich/Statisticke-udaje-o-vybranych-transakcich-s-ne-(1).aspx
 34. Zeměměřictví
  http://cuzk.cz/Zememerictvi.aspx
 35. Historie a význam zeměměřictví
  http://cuzk.cz/Zememerictvi/Historie-a-vyznam-zememerictvi.aspx
 36. Geodetické základy na území ČR
  http://cuzk.cz/Zememerictvi/Geodeticke-zaklady-na-uzemi-CR.aspx
 37. Geografické podklady
  http://cuzk.cz/Zememerictvi/Geograficke-podklady/Geograficke-podklady.aspx
 38. Zeměměřické činnosti
  http://cuzk.cz/Zememerictvi/Zememericke-cinnosti/Zememericke-cinnosti.aspx
 39. INSPIRE
  http://cuzk.cz/Zememerictvi/INSPIRE.aspx
 40. Ústřední archiv zeměměřictví a katastru
  http://cuzk.cz/Urady/Zememericky-urad/Dalsi-informace/UAZK/Prohlizeni-archivalii,-archivni-mapy.aspx
 41. RÚIAN
  http://cuzk.cz/ruian.aspx
 42. RÚIAN
  http://cuzk.cz/ruian/RUIAN.aspx
 43. Veřejný dálkový přístup
  https://vdp.cuzk.cz/
 44. Předpisy
  http://cuzk.cz/Predpisy.aspx
 45. Právní předpisy v oboru zeměměřictví a katastru
  http://cuzk.cz/Predpisy/Pravni-predpisy-v-oboru-zememerictvi-a-katastru.aspx
 46. Přehled právních předpisů souvisejících se zeměměřictvím a katastrem nemovitostí
  http://cuzk.cz/Predpisy/Prehled-pravnich-predpisu-souvisejicich-se-zememer.aspx
 47. Resortní předpisy a opatření
  http://cuzk.cz/Predpisy/Resortni-predpisy-a-opatreni/Resortni-predpisy-a-opatreni.aspx
 48. Statuty a jednací a organizační řády úřadů v resortu
  http://cuzk.cz/Predpisy/Statuty-a-organizacni-rady-uradu-v-resortu.aspx
 49. Stanoviska k aplikaci katastrální vyhlášky
  http://cuzk.cz/Predpisy/Stanoviska-k-aplikaci-katastralni-vyhlasky/vyhlaska-c-357-2013.aspx
 50. Stručná charakteristika zákonů, které upravují katastr nemovitostí
  http://cuzk.cz/Predpisy/Strucna-charakteristika-zakonu-KN.aspx
 51. Podmínky poskytování prostorových dat a síťových služeb ČÚZK
  http://cuzk.cz/Predpisy/Podminky-poskytovani-prostor-dat-a-sitovych-sluzeb.aspx
 52. Periodika
  http://cuzk.cz/Periodika-a-publikace.aspx
 53. Periodika a publikace - přehled
  http://cuzk.cz/Periodika-a-publikace/Periodika-a-publikace-prehled/Periodika-a-publikace-prehled.aspx
 54. Statistické údaje
  http://cuzk.cz/Periodika-a-publikace/Statisticke-udaje.aspx
 55. Terminologický slovník zeměměřictví a katastru nemovitostí
  http://cuzk.cz/Periodika-a-publikace/Terminologicky-slovnik.aspx
 56. Nabídky a zakázky
  http://cuzk.cz/Nabidky-a-zakazky.aspx
 57. Veřejné zakázky v resortu ČÚZK
  http://cuzk.cz/Nabidky-a-zakazky/Verejne-zakazky-v-resortu-CUZK-(1).aspx
 58. Vzdělávání
  http://cuzk.cz/Nabidky-a-zakazky/Vzdelavani.aspx
 59. Seznam všech úředně oprávněných zeměměřických inženýrů
  http://cuzk.cz/Nabidky-a-zakazky/Vzdelavani/Seznam-UOZI.aspx
 60. Nabídky majetku
  http://cuzk.cz/Nabidky-a-zakazky/Nabidky-majetku.aspx
 61. Je dobré vědět
  http://cuzk.cz/Je-dobre-vedet.aspx
 62. Životní situace
  http://cuzk.cz/Je-dobre-vedet/Zivotni-situace/Zivotni-situace.aspx
 63. Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.
  http://cuzk.cz/Je-dobre-vedet/Poskytovani-informaci-106-1999-Sb.aspx
 64. Přehled přestupků zveřejňovaný dle § 110 zákona č. 250/2016 Sb.
  http://cuzk.cz/Je-dobre-vedet/Prehled-prestupku-zverejnovany-dle-%c2%a7-110-zakon-(1).aspx
 65. Informace, žádosti, stížnosti a další podání
  http://cuzk.cz/Zivotni-situace/Informace,-zadosti,-stiznosti-a-dalsi-podani/Informace,-zadosti,-stiznosti-a-dalsi-podani.aspx
 66. Formuláře
  http://cuzk.cz/Je-dobre-vedet/Formulare-v-resortu-zememerictvi-a-KN.aspx
 67. Sazebník úplat a správních poplatků
  http://cuzk.cz/Je-dobre-vedet/Sazebnik-uplat-a-spravnich-poplatku.aspx
 68. Registr oznámení dle § 13 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů
  http://cuzk.cz/Je-dobre-vedet/Registr-oznameni-159-2006-Sb.aspx
 69. Ochrana osobních údajů
  http://cuzk.cz/Je-dobre-vedet/Ochrana-osobnich-udaju/Katastr-nemovitosti-a-ochrana-osobnich-udaju.aspx
 70. Kontakty
  http://cuzk.cz/Kontakty.aspx
 71. Český úřad zeměměřický a katastrální
  http://cuzk.cz/Kontakty/Cesky-urad-zememericky-a-katastralni-(1)/Kontaktni-udaje-Ceskeho-uradu-zememericky-a-katast.aspx
 72. Katastrální úřady
  http://cuzk.cz/Kontakty/Katastralni-urady/Kontaktni-udaje-Katastralnich-uradu.aspx
 73. Zeměměřické a katastrální inspektoráty
  http://cuzk.cz/Kontakty/Zememericke-a-katastralni-inspektoraty/Kontaktni-udaje-Zememerickych-a-katastralnich-insp.aspx
 74. Zeměměřický úřad
  http://cuzk.cz/Kontakty/ZU-kontakty/Kontaktni-udaje-ZU.aspx
 75. Volná místa
  http://cuzk.cz/VolnaMista.aspx
 76. POSKYTOVÁNÍ ÚDAJŮ Z KN
  http://cuzk.cz/Katastr-nemovitosti/Poskytovani-udaju-z-KN.aspx
 77. ZÁPISY DO KN
  http://cuzk.cz/Katastr-nemovitosti/Zapisy-do-KN.aspx
 78. FORMULÁŘE, ELEKTRONICKÁ PODÁNÍ
  http://cuzk.cz/Fornulare-a-elektronicka-podani
 79. INFORMACE O GEODETICKÝCH ZÁKLADECH
  http://cuzk.cz/Uvod/Produkty-a-sluzby/Zememerictvi/Informace-o-geodetickych-zakladech.aspx
 80. POSKYTOVÁNÍ A PROHLÍŽENÍ GEOGRAFICKÝCH PODKLADŮ
  http://cuzk.cz/Uvod/Produkty-a-sluzby/Zememerictvi/Poskytovani-a-prohlizeni-geografickych-podkladu.aspx
 81. PROHLÍŽENÍ ARCHIVÁLIÍ, ARCHIVNÍ MAPY
  http://cuzk.cz/Urady/Zememericky-urad/Dalsi-informace/UAZK/Prohlizeni-archivalii,-archivni-mapy.aspx
 82. ZEMĚMĚŘICKÉ ČINNOSTI, INFORMACE PRO ZEMĚMĚŘIČE
  http://cuzk.cz/Zememerictvi/Zememericke-cinnosti/Zememericke-cinnosti.aspx
 83. REGISTR ÚZEMNÍ IDENTIFIKACE, ADRES A NEMOVITOSTÍ
  http://cuzk.cz/Uvod/Produkty-a-sluzby/RUIAN/RUIAN.aspx
 84. VEŘEJNÝ DÁLKOVÝ PŘÍSTUP
  https://vdp.cuzk.cz/
 85. Aktuality
  http://cuzk.cz/Aktuality-resort.aspx
 86. 15.06.2020
  http://cuzk.cz/Aktuality-resort/2020/20200615-GaKO-6-2020.aspx
 87. 15.06.2020
  http://cuzk.cz/Aktuality-resort/2020/20200615-VR-Analytik-programator.aspx
 88. Analytik/analytička - programátor/ka
  http://cuzk.cz/Urady/Cesky-urad-zememericky-a-katastralni/Uredni-deska/Sejmute-dokumenty-z-uredni-desky/Stare-dokumenty-z-uredni-desky/Analytik-analyticka-programator-programatorka-15/inzerat_analytik_programator_doba_urcita_5.aspx
 89. 08.06.2020
  http://cuzk.cz/Aktuality-resort/2020/20200608-VR-reditel-KP-Pelhrimov.aspx
 90. ředitele katastrálního pracoviště Pelhřimov
  http://cuzk.cz/Predpisy/Pravni-predpisy-v-oboru-zememerictvi-a-katastru/reditel-KP-Pelhrimov.aspx
 91. 04.06.2020
  http://cuzk.cz/Aktuality-resort/2020/20200604-VR-Spravce-ISKN.aspx
 92. rada/odborný rada - Správce ISKN
  http://cuzk.cz/Urady/Cesky-urad-zememericky-a-katastralni/Uredni-deska/Sejmute-dokumenty-z-uredni-desky/Stare-dokumenty-z-uredni-desky/Spravce-ISKN-4-6-2020/Oznameni_o_VR_spravce_ISKN.aspx
 93. 28.05.2020
  http://cuzk.cz/Aktuality-resort/2020/20200528-Zkousky-UOZI.aspx
 94. Zkoušky
  https://www.cuzk.cz/Nabidky-a-zakazky/Vzdelavani/UOZI-oznameni-o-zkouskach.aspx
 95. 22.05.2020
  http://cuzk.cz/Aktuality-resort/2020/20200522-VR-Metodika-ucetnictvi.aspx
 96. Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet
  http://cuzk.cz/Urady/Cesky-urad-zememericky-a-katastralni/Uredni-deska/Sejmute-dokumenty-z-uredni-desky/Stare-dokumenty-z-uredni-desky/Metodika-ucetnictvi-a-rozpoctu-22-5-2020/Oznameni_o_VR_metodika_ucetnictvi_13PT_fin.aspx
 97. No text
  https://cuzk.cz/?rss=RSS
 98. RSS 2.0
  https://cuzk.cz/?rss=RSS
 99. Mapa stránek
  http://cuzk.cz/Nastaveni-webu/Mapa-stranek.aspx
 100. Prohlášení o přístupnosti
  http://cuzk.cz/Nastaveni-webu/Prohlaseni-o-pripusnosti.aspx

Links - Internal (nofollow)

0:

Links - Outbound

1:
 1. Geodetického a kartografického obzoru (6/2020)
  http://egako.eu/cs/gako-5-2020-2/

Links - Outbound (nofollow)

0:

Keyword Cloud for Cuzk.cz

zemmictvdlkov pstupvleftdo knvyhlenpehledmstazemmick innostisluebnhokatastr225ln237zen na obsazeno vyhlenzenvbrovho zennemovitost250advmapynaobsazen sluebnhoreturnsboznmen ovbrovhoknpedpisyifv resorturesortunulloznmen o vyhlenzemmictv237katastruinformacevarobsazen sluebnho mstaonemovitost237innostidooznmenobsazenz225konao vyhlen vbrovhofunctionvyhlen vbrovhovbrovho zen naposkytov225n237sluebnho mstazen nakatastrlnna obsazen sluebnhona obsazenkatastrvyhlen vbrovho zendledlkovpstupzemmictv237 a katastruzemmick

Longtail Keyword Density for Cuzk.cz

KeywordsOccurences
oznmen o vyhlen4
o vyhlen vbrovho4
vyhlen vbrovho zen4
vbrovho zen na4
zen na obsazen4
na obsazen sluebnho4
obsazen sluebnho msta4
zemmictv237 a katastru3
oznmen o4
o vyhlen4
vyhlen vbrovho4
vbrovho zen4
zen na4
na obsazen4
obsazen sluebnho4
sluebnho msta4
dlkov pstup3
v resortu3
do kn3
zemmick innosti3
o11
katastru8
na7
nemovitost2377
zemmick6
resortu6
zemmictv2375
informace5
250ad5
do5
vbrovho4
zen4
vyhlen4
oznmen4
obsazen4
var4
function4
katastr225ln2374
sluebnho4
msta4
innosti4
kn4
katastrln4
z225kona4
pstup4
v4
pedpisy3
mapy3
nemovitost3
dlkov3
katastr3
return3
if3
pehled3
null3
vleft3
poskytov225n2373
sb3
dle3
zemmictv3