Dkonto.pl

Checking...
➤ Hosting Stron WWW: Najlepszy wybór w 2020 | dhosting.pl
Low trust score
Add a review Change category Claim this site
➤ Elastyczny Web Hosting: Stabilny hosting stron WWW, z którego korzysta 40000 firm. Certyfikat SSL za 0,00 PLN. Wybór Nr 1 wśród doświadczonych klientów.


Dkonto.pl Free SEO Report

Website Inpage Analysis for Dkonto.pl

H1 Headings

1 :
 1. Elastyczny Web Hosting

H2 Headings

4 :
 1. Elastyczny Web Hosting
 2. Zaufało nam ponad 40000 klientów
 3. W mediach o Elastycznym Web Hostingu
 4. Skontaktuj się z nami

H3 Headings

7 :
 1. PARAMETRY USŁUGI
 2. NIE MARTW SIĘ O ZASOBY
 3. NIE PRZEPŁACAJ
 4. JEDNA USŁUGA NA ZAWSZE
 5. Nasz produkt świetnie współpracuje z aplikacjami:
 6. dhosting.pl Sp. z o.o.
 7. Dział sprzedaży

H4 Headings

1 :
 1. Zostaw kontakt do siebie!

H5 Headings

1 :
 1. Oferta szyta dla Ciebie?

H6 Headings

0 :

Total IFRAMEs

1 :

Total Images

91 :

Google Adsense

:
Not Applicable

Google Analytics

:
Not Applicable

Links - Internal

26:
 1. No text
  http://dkonto.pl/
 2. Zamawiam
  http://dkonto.pl/rejestracja/finalizuj.html
 3. Zarabiaj
  http://dkonto.pl/program-partnerski.html
 4. Hosting
  http://dkonto.pl/elastyczny-hosting.html
 5. Przenieś hosting
  http://dkonto.pl/przenosiny-stron.html
 6. Dlaczego my?
  http://dkonto.pl/dlaczego-my.html
 7. Domeny
  http://dkonto.pl/domeny/rejestracja.html
 8. SSL
  http://dkonto.pl/certyfikaty-ssl.html
 9. Sprawdź szczegóły
  http://dkonto.pl/elastyczny-hosting.html
 10. Kontakt
  http://dkonto.pl/kontakt.html
 11. O firmie
  http://dkonto.pl/o_firmie.html
 12. Praca
  http://dkonto.pl/praca.html
 13. Misja firmy
  http://dkonto.pl/misja.html
 14. Kultura organizacji
  http://dkonto.pl/kultura-organizacji.html
 15. Biuro prasowe
  http://dkonto.pl/biuro-prasowe.html
 16. Partnerzy
  http://dkonto.pl/partnerzy.html
 17. Analiza kosztów
  http://dkonto.pl/sprawdz-koszt-hostingu.html
 18. Certyfikaty SSL
  http://dkonto.pl/certyfikaty-ssl.html
 19. Program partnerski 2.0
  http://dkonto.pl/program-partnerski.html
 20. Gwarancja satysfakcji
  http://dkonto.pl/gwarancja.html
 21. Kalkulator zasobów
  http://dkonto.pl/kalkulator-zasobow.html
 22. RODO
  http://dkonto.pl/rodo.html
 23. Regulamin
  http://dkonto.pl/download/regulamin_dhosting_pl.pdf
 24. Polityka prywatności
  http://dkonto.pl/polityka_prywatnosci.html
 25. Dofinansowanie UE
  http://dkonto.pl/gotobrand.html
 26. politykę
  http://dkonto.pl/polityka_prywatnosci.html

Links - Internal (nofollow)

0:

Links - Outbound

13:
 1. No text
  https://dhosting.com/?utm_source=dhostingpl&utm_medium=header
 2. dPoczta
  https://dpoczta.pl
 3. dPanel
  https://dpanel.pl
 4. Manifest
  https://frontzmian.pl/
 5. Centrum pomocy
  http://pomoc.dhosting.pl/
 6. FAQ
  https://pomoc.dhosting.pl/kategoria/hosting/zacznij-tutaj/
 7. Reset hasła
  https://dpanel.pl/#zapomnialem-hasla
 8. Community
  https://dhosting.pl/community
 9. Społeczność na Facebooku
  https://www.facebook.com/groups/dhostingcommunity/
 10. No text
  http://facebook.com/dhostingpl/
 11. No text
  https://twitter.com/dhosting_pl/
 12. No text
  https://www.youtube.com/channel/UCkmNRxmpjKSyHRqoV9JMyuw
 13. No text
  https://www.instagram.com/dhosting_pl/

Links - Outbound (nofollow)

0:

Keyword Cloud for Dkonto.pl

calc50maxheightheight 0 borderfontsize 18px fontweight18px16px8positionclosehover opacitywidth 100 heightminwidth100 overflow hiddennumerifflexbasis calc50twojmodaldialog modalcontent borderradiusdhnum20pxheight7close img positionclose imgdhsklepguianimujdokoszykathisdisplay inlineblockmodalcontent closehover opacity18px fontweightadvantagesbordermaxwidth 992pxpartnermodal myhdmodal modaldialogsprawd100 partnermodal01 239naimportant transform01 borderleft 0hostinglistdisplay block48 5210px solidindexhosting advantagesmodalcontent modalbody borderpointsnazwa5fontsizeafb9c2modaldialog widthclose topwdisplayrelativewidth 100closehovertelephone2px 4pxborder 0pxmodalbody borderpointsdivmodaldialogodmodalbody heightclosehover opacity 1width00 boxshadowvarposition absolute topmarginbottommediafalseheight 0nasz2px soliddzia sprzedaytransform translatey50img2px solid d4dde5solid d4dde5rgba39 48 52guaranteemodal modaldialogfontsize automodalcontent modalbody heighttranslatex50 importanthostinglist modaldialog modalcontent28px right 20pxrelative paddingbottom10px50pxpaddingfontweightusugaeventtimeout3webpromocjetop 10pxdhnumbersindexhostingnew0 2pxprzez100 overflowdzia sprzeday 48100 height0 borderfunctione0 2px 4pxtranslatex50 important transformflexbasisbackgroundcolor afb9c2modalbody positionmodalcontent closedziaundefined undefined50 left 50height 100 overflowbottomdhnumbers dhnummodaldialog modalcontent0 leftabsolute top 28pxindexheader0 boxshadow 0boxshadow169 paddingtop 25pxtoptop 0klientwwebkittransformbackgroundcolor3px 5pxokres 12modalbody height 10050 webkittransform12 varclose positionborderbottom 10px15px opacity10px right 60pxdhostingplmaxwidth 992px partnermodalhostinglist modaldialognotifitoppartnermodal myhdmodaladvantages liboxshadow 0var okresadvantages li advantagescontentpromocje promocjepushdomenaza1zldescription0 partnermodalimportantimg maxwidth15px height 15pxdhsklepkoszykdodajpakietnazwapakietu promocjemyhdmodal modaldialogzasobysprzedaymodalcontent heightmodalcontent borderradiustop 50 leftimg positionright 20px widthmodaldialog modalcontent closeguaranteemodal modaldialog modalcontentnaszamapresponsive paddingbottom100 height 100media screenguaranteemodaloverflow hiddenopacitymodaldialog width 100p colorepreventdefault var169 border 0pxpartnermodal hostinglistzindexarticlecontentpundefineddhnumbers dhnum flexbasis48 22close position absolutewyprbujemailmodaldialog modalcontent height28px rightborderradius52 01li advantagescontent imgcontainermargintopmodalcontent modalbodyfff6modalcontentblockokres20px widthpartnermodalguaranteemodal guaranteemodal modaldialog35pxscreenp fontsizezheaderbadgepartnermodal hostinglist modaldialog100 169 borderokres 12 varmargin 0 positionhostingtop 50epreventdefaulttransform translatey50 translatex5013important transform translatey50modalcontent close positionsolidmodaldialog marginwidth 15pxborder 0px partnermodal4px rgba39border 2px solid12pxmapresponsiveabsoluteweb hostingff8522d4dde540px3px01leftdisplay flexurladvantagescontentauto zindexwebkittransform translatey50 translatex50height autotestwpaddingtop 25pxheight 100translatex50dhcustomerscolor 3b4348rgba3980pxdomeny50 leftfontsize auto zindex292 01 23img position absolute100 0paddingbottomleft 50 webkittransformnietop 10px rightopacity 1 fontsizeelastyczny webmarginff5959height 100 169height 100 partnermodal5pxposition absolutetop 28px rightjustifycontent12nazwapakietumodalbody position relativerightinlineblockmyhdmodalautocenter000absolute topindexhosting advantages lidhsklepkoszykdodajpakietnazwapakietutranslatey50 translatex50 importantpaddingtop 25px heightli advantagescontent992pxborder 2pxffffffheight 15px opacityusugflex48 52 01myhdmodal modaldialog modalcontentmodalcontent closehovertranslatey50 translatex50left 50borderpointspaddingtopdiv backgroundcolorright 20pxlineheightmarkericon01 border 0px3b4348overflowzindex 3o4auto zindex 3indexwykresabsolute top 50modaldialog modalcontent closehover15px heightelastyczny web hostingborderbottomheaderheight 15pxmodalbody borderpoints div22 292 01kontaktopacity 1fontweight 900modalcontent close imgmodaldialog modalcontent modalbodytextalign center15px opacity 10px partnermodalelastycznysettimeoutfunction169 border10px rightsprzeday 48 221134pxtop 0 left48 22 292var okres 12borderradius 0map60pxadvantagescontent imgcontainer292 01var promocje promocjepushdomenaza1zlscreen and maxwidthalignitemsmodaldialog margin 0ciebieapplisthidden169 paddingtoppromocje okreswyprbuj hostingsi zborderpoints div backgroundcolor52 01 borderdlactaenddodhsklepkoszykdodajpakietnazwapakietu promocje okreselseofertaposition relative paddingbottommodalcontent close topfunction25pxfontsize 18pxdhnum flexbasismaxwidthhidden partnermodalmargintop 40pxborderradius 0 boxshadowwebkittransform translatey5028px4pxmodalbodyvar promocje22 292textalignli0 left 0var nazwapakietuguaranteemodal guaranteemodalborderbottom 10px solidcolorh3transformright 60px15px2px 4px rgba39992px partnermodalmodalcontent modalbody positiondiv backgroundcolor afb9c2color ffffffpromocjepushdomenaza1zl2pxphonenumberfooterimgcontainertrueabsolute top 0usugi8px0 position absolutewidth 15px heightsiboxshadow 0 2px2495pxdla ciebie25px heighttranslatey500px0 border 2px20px width 15pxsprzeday 48100 169position relativecontactdata0 position1 fontsizessl1 fontsize auto25px height 01hostinguclose top 10pxclose70pxmargin 0modalcontent height 100background4px rgba39 4850 webkittransform translatey50modalcontent borderradius 0borderpoints divtop 28pxrgba39 48

Longtail Keyword Density for Dkonto.pl

KeywordsOccurences
screen and max-width17
modal-dialog modal-content modal-body15
partner-modal myhdmodal modal-dialog14
partner-modal hostinglist modal-dialog14
hostinglist modal-dialog modal-content12
myhdmodal modal-dialog modal-content12
guarantee-modal guaranteemodal modal-dialog11
border 2px solid10
modal-dialog modal-content close9
guaranteemodal modal-dialog modal-content9
position absolute top9
translatey-50 translatex-50 important6
index-hosting advantages li6
advantages li advantages-content5
modal-content modal-body height5
modal-body height 1005
dhsklepkoszykdodajpakietnazwapakietu promocje okres4
width 100 height4
border-bottom 10px solid4
top 0 left4
left 50 -webkit-transform4
48 22 2924
22 292 014
elastyczny web hosting4
2px solid d4dde54
height 100 partner-modal4
max-width 992px partner-modal4
border 0px partner-modal4
img position absolute3
15px height 15px3
modal-dialog modal-content closehover3
0 left 03
absolute top 03
modal-content close img3
close img position3
opacity 1 font-size3
height 15px opacity3
15px opacity 13
auto z-index 33
font-size auto z-index3
1 font-size auto3
modal-content closehover opacity3
height 100 1693
closehover opacity 13
169 border 0px3
okres 12 var3
var okres 123
10px right 60px3
top 10px right3
close top 10px3
modal-content close top3
100 169 border3
height 100 overflow3
20px width 15px3
modal-content height 1003
modal-dialog modal-content height3
100 height 1003
modal-dialog width 1003
100 overflow hidden3
width 15px height3
div background-color afb9c23
right 20px width3
top 50 left3
border-radius 0 box-shadow3
modal-content border-radius 03
modal-dialog modal-content border-radius3
transform translatey-50 translatex-503
important transform translatey-503
translatex-50 important transform3
-webkit-transform translatey-50 translatex-503
50 -webkit-transform translatey-503
50 left 503
absolute top 503
box-shadow 0 2px3
0 position absolute3
margin 0 position3
modal-dialog margin 03
li advantages-content img-container3
dh-numbers dh-num flex-basis3
font-size 18px font-weight3
292 01 233
sprzeday 48 223
dzia sprzeday 483
0 box-shadow 03
0 2px 4px3
-28px right 20px3
25px height 03
top -28px right3
absolute top -28px3
close position absolute3
modal-content close position3
border-points div background-color3
modal-body border-points div3
modal-content modal-body border-points3
0 border 2px3
height 0 border3
padding-top 25px height3
2px 4px rgba393
169 padding-top 25px3
position relative padding-bottom3
modal-body position relative3
modal-content modal-body position3
01 border 0px3
52 01 border3
48 52 013
rgba39 48 523
4px rgba39 483
var promocje promocjepushdomenaza1zl3
modal-dialog modal-content33
media screen17
modal-content modal-body15
partner-modal hostinglist15
height 10015
partner-modal myhdmodal15
myhdmodal modal-dialog14
hostinglist modal-dialog14
2px solid14
guarantee-modal guaranteemodal12
position absolute11
guaranteemodal modal-dialog11
border 2px10
modal-content close9
absolute top9
max-width 992px8
width 1008
wyprbuj hosting8
position relative7
top 07
index-hosting advantages6
margin 06
p color6
translatey-50 translatex-506
translatex-50 important6
border 0px6
text-align center6
opacity 16
font-weight 9006
display flex6
advantages li6
display block5
li advantages-content5
web hosting5
0 05
100 height5
modal-body height5
100 partner-modal4
solid d4dde54
hidden partner-modal4
992px partner-modal4
0px partner-modal4
0 partner-modal4
elastyczny web4
map-responsive padding-bottom4
box-shadow 04
epreventdefault var4
display inline-block4
0 left4
dzia sprzeday4
p font-size4
48 224
22 2924
292 014
3px 5px4
si z4
dhsklepkoszykdodajpakietnazwapakietu promocje4
promocje okres4
border-radius 04
overflow hidden4
10px solid4
border-bottom 10px4
left 04
okres 124
height 04
color ffffff4
var nazwapakietu4
50 -webkit-transform4
left 504
var promocje4
var okres4
15px opacity3
1 font-size3
font-size auto3
auto z-index3
z-index 33
close img3
img position3
modal-content closehover3
promocje promocjepushdomenaza1zl3
12 var3
closehover opacity3
100 overflow3
modal-dialog width3
modal-content height3
100 1693
169 border3
close top3
15px height3
top 10px3
10px right3
right 60px3
height 15px3
0 2px3
width 15px3
dh-numbers dh-num3
important transform3
-webkit-transform translatey-503
50 left3
top 503
0 position3
modal-dialog margin3
advantages-content img-container3
dh-num flex-basis3
margin-top 40px3
modal-content border-radius3
flex-basis calc503
height auto3
18px font-weight3
font-size 18px3
color 3b43483
dla ciebie3
01 233
sprzeday 483
img max-width3
transform translatey-503
0 box-shadow3
20px width3
0 border3
right 20px3
-28px right3
top -28px3
close position3
background-color afb9c23
div background-color3
border-points div3
modal-body border-points3
25px height3
2px 4px3
padding-top 25px3
169 padding-top3
relative padding-bottom3
modal-body position3
01 border3
52 013
48 523
rgba39 483
4px rgba393
undefined undefined3
057
modal-dialog39
modal-content33
partner-modal31
height30
128
var24
max-width24
position21
top20
solid19
color18
20px18
screen18
media18
font-size17
width17
display17
hosting17
2px17
border17
if16
modal-body15
15px15
myhdmodal15
important15
hostinglist15
guarantee-modal14
w14
function13
left13
padding-bottom13
na12
img12
background-color12
p12
guaranteemodal12
z12
margin-top11
10px11
absolute11
margin11
center11
auto11
padding11
okres11
web10
40px10
margin-bottom10
close10
line-height10
font-weight10
text-align9
nie9
992px9
29
padding-top9
25px9
max-height9
si9
undefined9
article-content9
right9
wyprbuj9
019
39
translatex-508
hidden8
opacity8
true8
else8
phone-number-footer8
promocje8
background8
index-hosting8
relative7
47
li7
57
ffffff7
dh-numbers6
translatey-506
0px6
66
76
50px6
60px6
o6
index-wykres6
map-responsive6
notifi-top6
advantages6
flex6
4px6
border-radius6
epreventdefault6
hostingu6
cta-end6
email6
18px5
justify-content5
dla5
advantages-content5
z-index5
klientw5
dh-num5
contact-data5
12px5
5px5
85
3px5
16px5
dhostingpl5
block5
border-bottom5
sprzeday4
nasz4
new4
bottom4
ff59594
usug4
do4
index-header4
zasoby4
0004
usugi4
eventtimeout4
map4
nasza4
transform4
d4dde54
fff4
35px4
elastyczny4
dhsklepkoszykdodajpakietnazwapakietu4
overflow4
settimeoutfunction4
94
box-shadow4
flex-basis4
104
calc504
align-items4
nazwapakietu4
inline-block4
-webkit-transform4
app-list4
dzia4
markericon3
numer3
usuga3
przez3
nazwa3
false3
description3
telephone3
dhsklepguianimujdokoszykathis3
promocjepushdomenaza1zl3
header3
e-mail3
h33
ff85223
113
domeny3
sprawd3
testw3
twoj3
ciebie3
oferta3
ssl3
functione3
url3
495px3
3b43483
80px3
8px3
od3
70px3
dh-customers3
img-container3
34px3
rgba393
123
border-points3
div3
afb9c23
-28px3
133
closehover3
header-badge3
min-width3
kontakt3