Parliament.bg

Checking...
Народно събрание на Република България - Начало
Low trust score
 | 
Add a review Change category Claim this site

Parliament.bg Free SEO Report

Website Inpage Analysis for Parliament.bg

H1 Headings

0 :

H2 Headings

0 :

H3 Headings

0 :

H4 Headings

7 :
 1. 44-то Народно събрание
 2. Законодателство
 3. Пленарни заседания
 4. Парламентарен контрол
 5. Европейски съюз
 6. Новини
 7. История и факти

H5 Headings

0 :

H6 Headings

0 :

Total IFRAMEs

0 :

Total Images

19 :

Google Adsense

:
Not Applicable

Google Analytics

:
Not Applicable

Links - Internal

129:
 1. Предстоящи събития 
  http://parliament.bg/bg/calendar
 2. Пресцентър 
  http://parliament.bg/bg/presscenter
 3. Контакти 
  http://parliament.bg/bg/feedback
 4. Връзки 
  http://parliament.bg/bg/links
 5. Български
  http://parliament.bg/bg
 6. English
  http://parliament.bg/en
 7. No text
  http://parliament.bg/bg
 8. Конституция
  http://parliament.bg/bg/const
 9. 44-то Народно събрание
  http://parliament.bg/bg/ns
 10. Законодателство
  http://parliament.bg/bg/legislation
 11. Пленарни заседания
  http://parliament.bg/bg/plenarysittings
 12. Парламентарен контрол
  http://parliament.bg/bg/pk
 13. Европейски съюз
  http://parliament.bg/bg/europeanunion
 14. Новини
  http://parliament.bg/bg/news
 15. История и факти
  http://parliament.bg/bg/history
 16. виж още...
  http://parliament.bg/bg/news/ID/5088
 17. виж още...
  http://parliament.bg/bg/news/ID/5087
 18. виж още...
  http://parliament.bg/bg/news/ID/5086
 19. виж още...
  http://parliament.bg/bg/news/ID/5085
 20. виж още...
  http://parliament.bg/bg/news/ID/5084
 21. Законопроекти
  http://parliament.bg/bg/bills
 22. Закони
  http://parliament.bg/bg/laws
 23. Решения
  http://parliament.bg/bg/desision
 24. Декларации
  http://parliament.bg/bg/declaration
 25. Народни представители
  http://parliament.bg/bg/MP
 26. Парламентарни групи
  http://parliament.bg/bg/parliamentarygroups
 27. Парламентарни комисии
  http://parliament.bg/bg/parliamentarycommittees
 28. No text
  http://parliament.bg/ns140/bg
 29. Заседание на Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения
  http://parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2590/sittings/ID/10332
 30. Заседание на Комисия по енергетика
  http://parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2579/sittings/ID/10333
 31. Пленарно заседание
  http://parliament.bg/bg/plenaryprogram/ID/1122
 32. Заседание на Комисия по образованието и науката
  http://parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2586/sittings/ID/10334
 33. Заседание на Комисия по правни въпроси
  http://parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2577/sittings/ID/10335
 34. Заседание на Комисия по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите
  http://parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2592/sittings/ID/10336
 35. Парламентарен контрол
  http://parliament.bg/bg/parliamentarycontrol/ID/793
 36. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на растенията
  http://parliament.bg/bg/bills/ID/157473
 37. Законопроект за ратифициране на Втория допълнителен протокол към Всемирната пощенска конвенция от третия извънреден конгрес на Всемирния пощенски съюз
  http://parliament.bg/bg/bills/ID/157472
 38. Законопроект за отмяна на Закона за социалните услуги
  http://parliament.bg/bg/bills/ID/157471
 39. Законопроект за допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс
  http://parliament.bg/bg/bills/ID/157469
 40. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за хазарта
  http://parliament.bg/bg/bills/ID/157467
 41. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за хазарта
  http://parliament.bg/bg/bills/ID/157466
 42. Законопроект за изменение на Кодекса на труда
  http://parliament.bg/bg/bills/ID/157464
 43. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката
  http://parliament.bg/bg/bills/ID/157455
 44. Законопроект за допълнение на Закона за защита на личните данни
  http://parliament.bg/bg/bills/ID/157454
 45. Законопроект за допълнение на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2020 г.
  http://parliament.bg/bg/bills/ID/157453
 46. No text
  http://dv.parliament.bg
 47. No text
  http://parliament.bg/register/
 48. No text
  http://parliament.bg/referendum/
 49. No text
  http://www.parliament.bg/ncpi/
 50. No text
  http://students.parliament.bg
 51. No text
  http://parliament.bg/bg/ips
 52. Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00
  http://parliament.bg/bg/discussion
 53. No text
  http://parliament.bg/tv/?lng=1
 54. No text
  http://parliament.bg/bg/opgg
 55. No text
  http://parliament.bg/bg/krs2019
 56. No text
  http://parliament.bg/bg/omb2020
 57. 17/06/2020 - 19/06/2020 Пленарни заседания
  http://parliament.bg/bg/plenaryprogram/ID/1122
 58. 10/06/2020 - 12/06/2020 Пленарни заседания
  http://parliament.bg/bg/plenaryprogram/ID/1121
 59. 19/06/2020 Парламентарен контрол
  http://parliament.bg/bg/parliamentarycontrol/ID/793
 60. вторник, 16/06/2020
  http://parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/sitting/#2020-06-16
 61. сряда, 17/06/2020
  http://parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/sitting/#2020-06-17
 62. четвъртък, 18/06/2020
  http://parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/sitting/#2020-06-18
 63. » Ръководство
  http://parliament.bg/bg/presidingbody
 64. » Народни представители
  http://parliament.bg/bg/MP
 65. » Парламентарни групи
  http://parliament.bg/bg/parliamentarygroups
 66. » Парламентарни комисии
  http://parliament.bg/bg/parliamentarycommittees
 67. » Парламентарни делегации
  http://parliament.bg/bg/parliamentarydelegations
 68. » Групи за приятелство
  http://parliament.bg/bg/friendshipgroups
 69. » Бюджет на Народното събрание
  http://parliament.bg/bg/parliamentarybudget
 70. » Администрация на Народното събрание
  http://parliament.bg/bg/parliamentaryadministration
 71. » Публичен регистър на нещатни сътрудници
  http://parliament.bg/bg/parliamentaryregister
 72. » Неоправдани отсъствия
  http://parliament.bg/bg/absense
 73. » Профил на купувача
  http://parliament.bg/bg/buyersprofile
 74. » Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС
  http://parliament.bg/bg/mp_penalty
 75. » Информация за плащанията в СЕБРА
  http://parliament.bg/bg/sebra
 76. » Достъп до обществена информация
  http://parliament.bg/bg/public_information
 77. » Защита на лични данни
  http://parliament.bg/bg/gdpr
 78. » Консултативен съвет по законодателството
  http://parliament.bg/bg/advisory-board
 79. » Конкурси
  http://parliament.bg/bg/competitions
 80. » Съобщения
  http://parliament.bg/bg/notification
 81. » Правилник за организацията и дейността на Народното събрание
  http://parliament.bg/bg/rulesoftheorganisations
 82. » Законопроекти
  http://parliament.bg/bg/bills
 83. » Закони
  http://parliament.bg/bg/laws
 84. » Решения
  http://parliament.bg/bg/desision
 85. » Декларации и обръщения
  http://parliament.bg/bg/declaration
 86. » Проекти на решения, декларации и обръщения
  http://parliament.bg/bg/ns_acts
 87. » Как законопроектът става закон
  http://parliament.bg/bg/billbecomeact
 88. » Как работи Народното събрание
  http://parliament.bg/bg/assemblywork
 89. » Изследване на законодателната дейност
  http://parliament.bg/bg/leg_research
 90. » Документи за пленарна зала
  http://parliament.bg/bg/doc
 91. » Програма за работата на Народното събрание
  http://parliament.bg/bg/plenaryprogram
 92. » Програма за парламентарен контрол
  http://parliament.bg/bg/parliamentarycontrol
 93. » Стенограми от пленарни заседания
  http://parliament.bg/bg/plenaryst
 94. » Справочник “Сесия на Народното събрание” - Осма сесия
  http://parliament.bg/pub/sesii/44NS_sesia8.pdf
 95. » Справочник “Сесия на Народното събрание” - Седма сесия
  http://parliament.bg/pub/sesii/44NS_sesia7.pdf
 96. » Справочник “Сесия на Народното събрание” - Шеста сесия
  http://parliament.bg/pub/sesii/44NS_sesia6.pdf
 97. » Справочник “Сесия на Народното събрание” - Пета сесия
  http://parliament.bg/pub/sesii/44NS_sesia5.pdf
 98. » Справочник “Сесия на Народното събрание” - Четвърта сесия
  http://parliament.bg/pub/sesii/44NS_sesia4.pdf
 99. » Справочник “Сесия на Народното събрание” - Трета сесия
  http://parliament.bg/pub/sesii/44NS_sesia3.pdf
 100. » Питания
  http://parliament.bg/bg/enquiry
 101. » Въпроси
  http://parliament.bg/bg/topical_nature
 102. » Изслушвания
  http://parliament.bg/bg/hearing
 103. » Вот на доверие
  http://parliament.bg/bg/voteofconfidence
 104. » Вот на недоверие
  http://parliament.bg/bg/voteofnoconfidence
 105. » Парламентарен контрол по чл.104 (Архив за 42-ро и 43-то НС)
  http://parliament.bg/bg/pl_blic
 106. » Разисквания по питания
  http://parliament.bg/bg/debate
 107. » Годишна работна програма на Народното събрание
  http://parliament.bg/bg/annualworkingprogram
 108. » КОСАК
  http://parliament.bg/bg/COSAC
 109. » Междупарламентарна обмяна на информация за ЕС (IPEX)
  http://parliament.bg/bg/IPEX
 110. » Документи на Европейската комисия
  http://parliament.bg/bg/eudocs
 111. » Документи на Съвета на ЕС
  http://parliament.bg/bg/ceudocs
 112. » Документи на Европейския парламент
  http://parliament.bg/bg/euparldocs
 113. » Евровести
  http://parliament.bg/bg/eunews
 114. » Европейски документационен център
  http://parliament.bg/bg/edc
 115. » Комисията по европейски въпроси и контрол на европейските фондове
  http://parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2595
 116. » Програма за междупарламентарно сътрудничество
  http://parliament.bg/
 117. » Полезни връзки
  http://parliament.bg/bg/eulinks
 118. » Архив Народно събрание
  http://parliament.bg/bg/archive
 119. » Кратка историческа справка
  http://parliament.bg/bg/15
 120. » Хронология на Народното събрание
  http://parliament.bg/bg/16
 121. » Конституция на Българското княжество, 1879
  http://parliament.bg/bg/17
 122. » Конституция на Народна република България, 1947
  http://parliament.bg/bg/18
 123. » Конституция на Народна република България, 1971
  http://parliament.bg/bg/19
 124. » Герб на Република България
  http://parliament.bg/bg/20
 125. » Знаме на Република България
  http://parliament.bg/bg/21
 126. » Химн на Република България
  http://parliament.bg/bg/22
 127. » Държавен печат на Република България
  http://parliament.bg/bg/23
 128. » Български официални празници
  http://parliament.bg/bg/24
 129. » Виртуална разходка
  http://parliament.bg/bg/virtualtour

Links - Internal (nofollow)

0:

Links - Outbound

4:
 1. No text
  https://www.youtube.com/channel/UCzLUN0HmnNAMEEMynMXPBqw
 2. No text
  https://www.facebook.com/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D1%8A%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-155895645128166/
 3. » Консолидирана версия на Договора за Европейския съюз и Договора за функционирането на Европейския съюз
  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?qid=1490951984391&uri=CELEX:12016ME/TXT
 4. » Членове на Европейския парламент от Република България
  http://www.europarl.europa.eu/meps/bg/search.html?country=BG

Links - Outbound (nofollow)

0:

Keyword Cloud for Parliament.bg

044nbsp nbspnbsp

Longtail Keyword Density for Parliament.bg

KeywordsOccurences
nbsp nbsp3
nbsp4
44-3
03
-3