- ukw.edu.pl

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego (UKW) - najwi?ksza uczelnia w Bydgoszczy


- zmianynaziemi.pl

zmianynaziemi.pl | portal informacyjny o zmianach na Ziemi


- ang.pl

Szlifuj sw贸j angielski - najwi?kszy i najpopularniejszy serwis do nauki j?zyka angielskiego.


- 4programmers.net

Serwis dla programist體:: 4programmers.net


- bialystokonline.pl

Bia?ystok Online - Portal Miejski Bia?ystok (Bialystok). Najpe?niejsze i najbardziej aktualne ?r贸d?o informacji o Bia?ymstoku. Aktualne informacje, Rozrywka, Biznes,...


- opusteno.rs

Opu歵eno.rs - Portal najbolje zabave


- burek.com

www.Burek.com


- profesor.pl

Profesor.pl - serwis edukacyjny dla uczni??w i nauczycieli. W serwisie m.in.: katalog, baza korepetycji, 脛?wiczenia, testy, egzamin, matura, wypracowania, forum, konspekty,...


- zegarkiclub.pl

Zdecydowanie najwi?ksza i najbogatsza polskoj?zyczna strona internetowa w pe?ni po?wi?cona historii zegark贸w i zegarmistrzostwa. Stworzona dla wszystkich mi?o?nik贸w,...


- kul.pl

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Paw?a II


- focus.pl

Focus.pl - Portal dla mi?o?nik贸w nauki. Tematyka: nauka, psychologia, kosmos, historia, medycyna, technika, przyroda


- dinoanimals.pl

DinoAnimals.pl - Zwierz?ta, Dinozaury, ?wiat zwierz?t i ro?lin. Zwierz?ta dzikie i domowe, rasy ps贸w i kot贸w


- 3obieg.pl

3obieg.pl Serwis informacyjny dziennikarstwa obywatelskiego. Kontrkultura informacji: polityka, wydarzenia, ekonomia, spo?ecze?stwo, prawo, finanse.


- opracowania.pl

Opracowania, lektury, fiszki, testy - Opracowania.pl


- uksw.edu.pl

Uniwersytet Kardyna?a Stefana Wyszy?skiego. Jeden z wiod?cych i najch?tniej wybieranych uniwersytet贸w w Polsce z do?wiadczon? kadr? akademick? i ?wietnym zapleczem naukowym....


- kupsprzedaj.pl

Serwis og?oszeniowy. Drobne og?oszenia za darmo. Zamie?? bezp?atne og?oszenie w kategorii mieszkania, domy, motoryzacja, zwierz?ta, biznes i us?ugi, turystyka, agd, rtv, muzyka...


- pan.pl

Polska Akademia Nauk


- kopalniawiedzy.pl

Naj?wie?sze informacje naukowe i techniczne. Najnowsze osi?gni?cia, najwa?niejsze odkrycia, wynalazki, kt贸re zmieniaj? ?wiat.


- techpedia.pl

Techpedia.pl - Naukowo i ciekawie.


- prawojazdy.com.pl

Testy na prawo jazdy, prawo Jazdy - najwi?kszy polski serwis tematyczny o prawie jazdy i ruchu drogowym. Testy na prawo jazdy, nauka jazdy, prawojazdy, testy na prawojazdy,...


- forumowisko.pl

Najwi?ksze forum dyskusyjne w kraju: porady lekarskie, prawo, biznes, polityka, hobby, bie??ce wydarzenia, styl ?ycia kobiet i m??czyzn.


- superkid.pl

Najlepszy serwis edukacyjny dla dzieci w wieku 4-10 lat. Olbrzymia baza materia?贸w dydaktycznych dla rodzic贸w i nauczycieli 鈥 warto?ciowe bajki i opowiadania, rozwijaj?ce...


- posao.ba

Posao.ba - Jednostavno i brzo do novog posla


- estudent.pl

eStudent.pl - imprezy, nauka, praca czyli codzienne ?ycie studenckie


- educativo.pl

Innowacyjna Platforma edukacyjna bazuj?ca na szkoleniach Case Study. Zaawansowane ?rodowisko szkoleniowe. Nauka zawod贸w przysz?o?ci!


- forumszkolne.pl

Forum edukacyjne, pomoc w nauce, zadania, przyjaciele - Indeks


- opi.org.pl

Jednostka zapewniaj?ca dost?p do informacji o nauce polskiej poprzez publikacj? baz danych o instytucjach, projektach, publikacjach. Instytucja wdra?aj?ca dzia?ania Programu...


- naukowiec.org

Naukowiec.org - Portal dla os骲 z r?nych dziedzin nauki i biznesu, wzory, tablice, artyku?y, ciekawostki, narzedzia, korepertycje


- nauka-polska.pl

Nauka Polska to jedyne tak obszerne ?r贸d?o wiedzy o prowadzonych w Polsce badaniach, ludziach nauki, instytucjach naukowych oraz organizowanych w Polsce targach, wystawach i...


- helendoron.pl

J?zyk angielski dla dzieci metod? Helen Doron to zabawa i przygoda dla dzieci. Metoda nauki angielskiego kt贸ra na?laduje naturalny proces przyswajania j?zyka.


- fiszki.pl

FISZKI - Samodzielna Nauka j?zyka angielskiego, niemieckiego, hiszpa?skiego, francuskiego, w?oskiego, rosyjskiego. Lekcje i kursy audio.


- natablicy.pl

natablicy.pl - serwis edukacyjny. szko?a podstawowa, gimnazjum, liceum, matura, studia. nauka, testy, edukacja.


- phpkurs.pl

Kurs programowania w j?zyku PHP. Kurs ten ma za zadanie zaznajomi? osob? kompletnie nieobeznan? z tym j?zykiem na tyle, aby sama by?a w stanie napisa? skrypty tworz?ce...


- po.opole.pl

Politechnika Opolska | Twoja Uczelnia


- wsb.edu.pl

Najlepsza niepubliczna uczelnia wy?sza w wojew贸dztwie ?l?skim w rankingu Perspektywy 2015 zaprasza na studia wy?sze, podyplomowe i seminarium doktorskie.


- knjiga.ba

Online knji瀉ra sa velikim izborom knjiga najboljih autora na svijetu. Knjige o kojima svi pri?aju mo瀍te naru?iti preko interneta uz sve oblike pla?anja.


- najpewniej.pl

Bezp?atne og?oszenia w Internecie - kupie, sprzedam, zamieni?, oddam, wykonam... Szukasz akcesori贸w lub us?ugi? Chcesz co? sprzeda?, wykona?? Szukasz klient贸w lub...


- germanin.pl

Materia?y i pomoce naukowe zwi?zane z j?zykiem niemieckim


- eduskrypt.pl

Eduskrypt.pl - platforma edukacyjno-naukowa zapewniaj脛?ca szybki dost脛?p do profesjonalnych materia????w edukacyjnych oraz naukowych w postaci ebook


- crnobelo.mk

CRNOBELO.com ? ?????? ??? ???? ???????????? ???????? ???? ???????? ??? ? ?? ?? ???????? ????????????, ?? ? ?? ?? ???? ???????? ??? ?? ??????? ?? ????????????? ???????.


- racjonalista.tv

Racjonalny punkt widzenia. Pierwsza w Polsce telewizja racjonalistyczna. M贸wimy o humanizmie, ?wiecko?ci, nauce i ateizmie.


- wiw.pl

Wirtualny Wszech??wiat - serwis popularnonaukowy i edukacyjny. Astronomia i kosmologia. Biologia. Fizyka. Matematyka. Historia. Kultura antyczna. Wszech??wiat w obrazkach....


- ioferta.pl

Dodaj og?oszenie za darmo w [ iOferta.pl ] zawsze najnowsze og?oszenia.


- naukowy.pl

Naukowy.pl - Polski Serwis Naukowy


- ekulczycki.pl

blog naukowy


- pulsmedycyny.pl

Puls Medycyny - Niezale?na Gazeta Profesjonalist贸w. Wydanie online. Specjalistyczny serwis medyczny dla lekarzy, farmaceut贸w, student贸w, os贸b zwi?zanych zawodowo z ochron?...


- kwantowo.pl

Blog naukowy fizyka, astronomia, racjonalizm | Kwantowo


- pedkat.pl

Pedagogika Katolicka


- mt.com.pl

M?ody Technik 鈥 Ciekawi ?wiata s? zawsze m?odzi


- pswbp.pl

PSW jest uczelni? pa?stwow?, kszta?c?c? na studiach mgr, in?. i lic. w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym oraz na studiach podyplomowych i kursach.


- 6ka.pl

Platforma edukacyjna 6ka.pl oferuje kursy j?zykowe online dla pocz?tkuj?cych i ?rednio zaawansowanych, przeznaczone do nauki przez Internet dla m?odzie?y i doros?ych. Dost?pne...


- afektywna.pl

Choroba afektywna dwubiegunowa, schizofrenia - informacje na tematy: choroby psychiczne, objawy CHAD - mania, depresja, lista s?awnych ludzi, klasyfikacja


- budownictwopolskie.pl

Og贸lnopolski budowlany serwis informacyjny - Budownictwo Polskie. Oferta tematyczna: domy, projekty, programy, nieruchomosci, nauka, galeria.


- poranaciebie.pl

Strona, kt贸ra zmotywuje ka?dego do wszystkiego. Od treningu po nauk?, a? do dzia?ania dla spo?ecze?stwa!


- engleash.net

Blog lingwistyczny prowadzony przez filologa i j?zykoznawc? dla wszystkich zainteresowanych j?zykiem angielskim. Ka?dy z pewno?ci? znajdzie tu co? dla siebie;


- kucharze.pl

KUCHARZE.PL 鈥 Platforma Gastronomiczna


- archnews.pl

Arch NEWS - archiwum wpis贸w katalogowych i news贸w prasowych. Serwis w kt贸rym znajdziesz informacje prasowe i kontaktowe z ka?dej bran?y.


- sukcespisanyszminka.pl

Platforma pierwszego wyboru dla kobiet, kt贸re pragn? si? rozwija?. Sukces Pisany Szmink? dostarcza wiedzy z zakresu biznesu, nauki i psychologii.


- smarterpoland.pl


- xiaoshuowu.net


- ganadorsport.pl

Ganador Sport - ca?oroczny kompleks sportowy w Warszawie


- rocki.pl

Marek Rocki - Profesor SGH, Senator RP, Warszawa, Platforma Obywatelska (PO)


- nocistrazivaca.rs

No? istra瀒va?a Srbija 2015, Beograd, Novi Sad, Ni拧, Pan?evo, Kragujevac, Subotica, Para?in, Jagodina


- heliks.rs

Izdava?ka ku?a Heliks


- zuscheb.cz

Z谩kladn铆 um?leck谩 拧kola Jind?icha Jind?icha Cheb poskytuje vzd?l谩n铆 v oboru hudebn铆m, tane?n铆m, v媒tvarn茅m a liter谩rn? dramatick茅m. V r谩mci 拧koly p?sob铆 n?kolik...


- eurokontakt.edu.pl

Akademia J?zyk贸w Obcych, EUROKONTAKT 63-900 Rawicz ul. 17 Stycznia 9/11, j?zyki, j?zyk, j?zyk贸w, angielski, niemiecki, rosyjski, w?oski, hiszpa?ski, nauka, kursy, e-learning,...


- supermemo.pl

Kursy angielskiego i niemieckiego, nauka s?體ek i angielski dla dzieci - SuperMemo


- edukatka.pl

Strona zawiera informacje o nauczaniu dzieci j?zyka angielskiego metod? Helen Doron


- festivalnauke.rs

Predstavlja, objasn拧njava i promovi拧e nauku na na?in podjednako blizak i jasan svima, bez obzira na godine i obrazovanje.


- dppn.rs

Dru拧tvo za promociju i popularizaciju nauke


- kopernik.org.pl

Najwi?ksze centrum nauki w Polsce. Nasz? misj? jest zach?canie do osobistego zaanga?owania w poznanie i zrozumienie ?wiata oraz do wzi?cia odpowiedzialno?ci za zmiany zachodz?ce...


- zdamy.pl

Darmowy portal edukacyjny. Programy matematyczne online (jest ich ponad dwie?cie), kt贸re pomagaj? na ka?dym poziomie nauki, od szko?y podstawowej do liceum. Materia?y z...


- ambitni.eu

Forum wszystkich ambitnych student贸w Politechniki Krakowskiej. Bogaty portal wiedzy i wymiany informacji miedzy studentami.


- 10bez10.com

??? ????????? ??????????-??????? ??????! ??????? ???????, ??????? ????????, ??????? ???????! ... ??????? ???????? ? ?? ?? ?????? ???? ????????? ???? ???????? ? ????????? ??...


- astronet.pl

AstroNEWS regularnie dostarcza wiadomo??ci o wydarzeniach zwi脛?zanych z astronomi脛? i astronautyk脛?. Informujemy o aktualnych odkryciach i wydarzeniach naukowych, zapowiadamy...


- 38.bydgoszcz.pl

Oficjalna strona Szko?y Podstawowej nr 38 w Bydgoszczy


- artedoo.pl

Przedszkole ArtEdoo - Nowoczesne niepubliczne przedszkole w Markach. Kreatywno?? Zabawa Warto?ci Rozw贸j


85. Start
- toptoys.com.pl

Strona grupy Top-Toys. Serdecznie zapraszamy!!


- jpn.pl

Portal internetowy Jacka Piotra


- rzgow.pl

Urz?d Miejski w Rzgowie Plac 500-lecia 22 95-030 Rzg贸w powiat: ?贸dzki-wschodni


- sgsp.edu.pl

Oficjalny, cz?sto aktualizowany serwis informacyjny SGSP.


- zsp2-nitki.pl

Zesp贸? Szk贸? Ponadgimnazjalnych im. Marii D?browskiej w Nowej Soli - Nitki - ZSP nr 2


- animus.pl

Strona Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej ANIMUS w Grodzisku Mazowieckim. Diagnoza i terapia psychologiczna, opinie dla szk???? i komisji, zaj脛?cia...


- armanaukajazdy.pl

Szko?a jazdy tanio oferuje szkolenie kierowc贸w, kurs prawa jazdy oraz nauki kat B, doszkalanie kierowc贸w. Najlepsza szko?a nauki jazdy Krak贸w Zaprasza


- be2be.com.pl


- balkankomuna.com

Sigurno ste se pitali 拧ta se nalazi u vakcinama ?iji sastav farmakomafija ve拧to聽skriva, 瀍le?i na taj podmukli na?in, da pokori svet razvojem autizma kod va拧e


- astrolinia.net

Wr????by Dla Ciebie. Serwis ezoteryczny. Zapytaj doradc??w online, o mi??o??脛?, prac脛?, finanse.


- pwsip.edu.pl

Uczelnia, Studia w ?om?y. PWSIiP jest szko?? publiczn? (pa?stwow?), specjalizuj?c? si? w kszta?ceniu na studiach I i II stopnia oraz studia podyplomowe.


- angielska.pl


- prz-rzeszow.pl

Strona Katedry Informatyki i Automatyki Politechniki Rzeszowskiej.


- treningautogenny.pl

Trening autogenny Schultza to skuteczny spos??b na relaks i wyciszenie. Poznaj trening autogenny prosto i szybko. Trening autogenny nastraja umys?鈥, wycisza i rozul??nia....


- babciapolka.pl

Babcia Polka - serwis informacyjny dla Pa? 50+. Panowie te? znajd? co? dla siebie.