- drukarnie.com.pl

Poligrafia, druk cyfrowy, maszyny poligraficzne nowe i u?ywane, us?ugi, poligrafia reklamowa, gie?da pracy. Profesjonalne i rzetelne wiadomo?ci, katalog firm, prezentacje,...


- swiatdruku.eu

"?wiat DRUKU" miesi?cznik o poligrafii, wydawany przez Polski Drukarz sp. z o.o., pisze o przygotowalni (prepress), druk (press), introligatorni (postpress), organizuje...