Aesculap.com.pl  |  Szkoła Narciarska i Sudecki Klub Sportowy Aesculap
Low trust score  | 
Strona o działalności Szkoły Narciarskiej Aesculap. Informacje o życiu społeczności tego klubu oraz o Mikrostacji Sportów Zimowych Łysa Góra (historia, komunikaty narciarskie), wiadomości, fotoreportaże.

Aesculap.com.pl Website Information

Aesculap.com.pl has a Low Trust Score, a Statvoo Rank of I, an Alexa Rank of 10,310,513, a Majestic Rank of 0, a Domain Authority of 26% and is not listed in DMOZ.

Aesculap.com.pl is hosted by Hetzner Online GmbH in Germany.
Aesculap.com.pl has an IP Address of 78.46.121.144 and a hostname of pro9.linuxpl.com.

The domain aesculap.com.pl was registered 201 decades 8 years 9 months ago by NASK, it was last modified 201 decades 8 years 9 months ago and currently is set to expire 201 decades 8 years 9 months ago.


Whois information for aesculap.com.pl

Full Whois Lookup for Aesculap.com.pl Whois Lookup

request limit exceeded

Who hosts Aesculap.com.pl?

Aesculap.com.pl Web Server Information

Hosted IP Address:78.46.121.144
Hosted Hostname:pro9.linuxpl.com
Service Provider:Hetzner Online GmbH
Hosted Country:GermanyDE
Location Latitude:51.2993
Location Longitude:9.491
Webserver Software:Not Applicable

HTTP Header Analysis for Aesculap.com.pl

Http-Version: 1.1
Status-Code: 200
Status: 200 OK
X-Powered-By: PHP/5.6.8
Cache-Control: no-cache
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Transfer-Encoding: chunked
Content-Encoding: gzip
Vary: Accept-Encoding
Date: Sat, 12 Dec 2015 20:28:09 GMT
Accept-Ranges: bytes
Server: LiteSpeed
X-UA-Compatible: IE=edge,chrome=1


Need to find out who hosts Aesculap.com.pl?

Aesculap.com.pl Free SEO Report

Website Inpage Analysis for Aesculap.com.pl

H1 Headings:0
H2 Headings:0
H3 Headings:0
H4 Headings:0
H5 Headings:0
H6 Headings:0
Total IFRAMEs:0
Total Images:0
Google Adsense:Not Applicable
Google Analytics:Not Applicable

Keyword Cloud for Aesculap.com.pl

wakacjedostpne sobzosigniciaju zanaszobacz22kadrtylkostowarzyszenie bikewszystkichdtnieklub sportowy aesculapna konto przezwycieczk rowerow dodla modziey dozawodw wwszystkimoknaddo latmtbuczestnikwprzypadku patnoci najazdnaszaletniszkolenianajmodszychmodziey do lat16stanisawana trasieindexnewslistinformacjizawodyjelenia grawychowanie przez gryjazd na nartachgrand prixtakerokuodbd siprzyroweryprix kaczmarek electricwybralimy si naw okresiewychowanienartach wczytaj wicej ysogrkiarchiwumsudecki klub sportowyw dniunartachnamiysejcenternewtras3krglegdzie12lipcaobozulat rokdlawicejstanisawa raniewskiegorodzinnespindlerowym11schroniskaetap grand prixw spindlerowym17tymmemoriastartowydniu imprezyskrzattjw zajciachczytajwieku oddla uczestnikwktrzydekoracja zwycizcwstowarzyszeniezajciachsobiesportumodsi2001 i modsistartna tereniekadr instruktorskprix kaczmarekszkoazainternet niena wycieczkw biurze zawodwprixmielimy9w dniu zawodwna nartach wsi namodsi wrun promotionprzez gryjeszczesprawnociowew dziwiszowiekaczmarekpiki nonejsezonuprzezysogrkiograndorodkuedycja zawodwvar0wycieczkna kolejnyzawodwmodzieystronzapisyna zakoczeniena sezontakrody 9082017ysa gra w6klub 2017na wycieczk rowerowkolejnyimprezy w5lat 16 rokna sezon 20172018patne w biurzepatnekonto przez internetlat 16functionw niedzielw kategoriiokresiepomoc przyrunmielimy zajciaarena ysapastwaszkoyaesculaprok urur 200116 rokokiemnarciarska i sudeckiz wrowerowaamp run promotion19caejktrymkategorierowerowdniu zawodw patneok 700urw przypadku patnocijestniedzielpuchar16 lipcazajwmemoria stanisawa raniewskiegozostaarowerow doterenie orodka skiorazkadyzwycizcw wyciguok 20bike amporodka ski arenasezon 20172018konto przeznie tylkogra w dziwiszowiebranywychowanie przezwycieczkazakoczenienaszychw wieku oddniu zawodwsierpniamilesw orodkuski arena18zajcia z13gratulujemy wszystkimgrupyrowerowychzawodw rowerowychdo obejrzeniajazd naszkoleniowbyowicej ysogrkiprzez internetsidniuetap grandpamitkowekategoriidla grbiurzeofertazwycizcw wycigu wna terenie orodkazajciazapisy na sezonsi wtruepadziernika dononejskidzieci w wiekuzamp runsi w niedzielpadziernikarok ur 2001w biurzenie pniejpdekoracjakmgry wna kontoprzez internet niew godzfilmsi dopniejgodzinyna miejscupndwchlub7klub sportowytereniepatnoci naobejrzeniainformacjebiurze zawodw wgranasze stowarzyszeniedziaalnouczestnictwarodyna nartachpikistowarzyszenie bike ampmemoria stanisawadyspozycjinaministerstwa sportugra waledoinstruktorwarena ysa graaesculapadzieci wzawody dladziecigry dlazapraszamydla modzieyzawodnikwni8uczestnictwa w zajciachviiidystansinternetsezonelectriczapraszamy czytajuczestnikw i nieetapgry dla grni doobiektmedalew przypadkurekreacyjnobyliski arena ysagrzetrasie orazodbdzie sikondycjibdziebikeporazemposiadaznajduje sipomocyichraniewskiegopatnoci na kontoedycjazawodw patnepomoc4wycieczka rowerowanarciarstwanie pniej nidocumentreadyfunctionzakoczenie obozujeleniasportowy aesculapobz letnipatnociczytaj wicejkontoinstruktorskimprezydzikujemyzebraniegry w krglepniej niampgrsportowymsportowykaczmarek electricpierwszenaszych uczestnikwprzez gry dlaelectric mtbw ramachraniewskichdostpnemielimy zajcia zna ysejgwnymviii etap grandmodszebiurze zawodwodbd si wna zakoczenie obozuzgodnie zz dla modziey1ktredo rody 9082017odz dlakonkursferiinaszewyciguni do rodydla najmodszychrazzapraszamy naroktrasiew trakciewyruszylimyszkoa narciarskarody 9082017 godzviii etap21internet nie pniejjuterenie orodkazapisy nadniu imprezy wlatodziwiszowie14wiadomocizawodw patne wdyplomylatnagrodyzwycizcwgratulujemygrydzikujemy zadystans okwycigu w kategoriigrand prix kaczmarekrodzicwobozowiczetrakciepromotion2returnministerstwazgodnienasza szkoa16 rok ursudecki klubgodzspindlerowym mlyniemiejscusudeckirowerowych ysogrkibike amp runwybralimyorodka skisdotmlynieimprezy w biurzena trasie orazwybralimy siorodkaprzypadkumodziey dodekoracja zwycizcw wyciguasipatne wdo rodywiekuw wiekuwarunkiarenakaczmarek electric mtbdzie9082017 godzzew krglesi na wycieczklat rok ur20modsze dystanszaj oraz15edycja zawodw rowerowychnarciarska10wycieczk rowerowzapraszamy czytaj wicejysa gramaporganizacjiramachw spindlerowym mlyniezawodw rowerowych ysogrkiznajdujepniej ni doysapodklubjazdycenniksystematycznymuczestnictwa wodbdnartach w spindlerowymdo lat 16oferta naw dniu imprezyodbdzieprzypadku patnocimodsze dystans okwycigu w

Longtail Keyword Density for Aesculap.com.pl

KeywordsOccurences
zwycizcw wycigu w6
wycigu w kategorii6
narciarska i sudecki6
wychowanie przez gry6
rody 9082017 godz6
do rody 90820176
dzieci w wieku6
dekoracja zwycizcw wycigu6
przez gry dla6
etap grand prix5
prix kaczmarek electric5
arena ysa gra5
bike amp run5
grand prix kaczmarek5
patnoci na konto4
na konto przez4
przypadku patnoci na4
biurze zawodw w4
dniu imprezy w4
w dniu imprezy4
imprezy w biurze4
w biurze zawodw4
konto przez internet4
w przypadku patnoci4
przez internet nie4
dla modziey do4
z dla modziey4
modziey do lat4
do lat 164
16 rok ur4
lat 16 rok4
patne w biurze4
zawodw patne w4
nie pniej ni4
internet nie pniej4
pniej ni do4
ni do rody4
dniu zawodw patne4
w dniu zawodw4
gry dla gr4
sudecki klub sportowy4
si na wycieczk4
wybralimy si na4
na wycieczk rowerow4
wycieczk rowerow do4
mielimy zajcia z4
na zakoczenie obozu4
gry w krgle4
w spindlerowym mlynie4
nartach w spindlerowym4
czytaj wicej ysogrki4
edycja zawodw rowerowych4
zawodw rowerowych ysogrki4
zapraszamy czytaj wicej4
lat rok ur4
2001 i modsi4
rok ur 20014
uczestnikw i nie4
na nartach w4
klub sportowy aesculap4
si w niedziel4
memoria stanisawa raniewskiego4
w wieku od4
jazd na nartach4
modsze dystans ok4
odbd si w4
uczestnictwa w zajciach3
na trasie oraz3
terenie orodka ski3
orodka ski arena3
na terenie orodka3
na sezon 201720183
zapisy na sezon3
ski arena ysa3
ysa gra w3
stowarzyszenie bike amp3
kaczmarek electric mtb3
viii etap grand3
gra w dziwiszowie3
amp run promotion3
czytaj wicej20
rok ur12
w kategorii10
dekoracja zwycizcw10
dzieci w10
w dniu10
w biurze10
si na9
na zakoczenie8
w wieku8
ysa gra8
dystans ok8
szkoa narciarska8
arena ysa7
w zajciach7
rody 90820176
ju za6
gry dla6
do rody6
przez gry6
zwycizcw wycigu6
wycigu w6
do lat6
wychowanie przez6
wycieczk rowerow6
na nartach6
sudecki klub6
w trakcie6
nie tylko6
9082017 godz6
si w6
w okresie6
amp run5
etap grand5
bike amp5
kaczmarek electric5
prix kaczmarek5
zapisy na5
grand prix5
klub sportowy5
dostpne s5
ni do4
imprezy w4
modsi w4
pniej ni4
dniu imprezy4
z w4
biurze zawodw4
odbd si4
z dla4
patne w4
zawodw patne4
zawodw w4
dniu zawodw4
nie pniej4
ur 20014
nasze stowarzyszenie4
konto przez4
na konto4
patnoci na4
w ramach4
modziey do4
na trasie4
sportowy aesculap4
internet nie4
dla modziey4
przez internet4
w przypadku4
16 rok4
przypadku patnoci4
rowerow do4
jazd na4
ministerstwa sportu4
stanisawa raniewskiego4
memoria stanisawa4
nartach w4
w spindlerowym4
dla uczestnikw4
zaj oraz4
padziernika do4
spindlerowym mlynie4
dla najmodszych4
na kolejny4
ski arena4
16 lipca4
dla gr4
zawody dla4
wycieczka rowerowa4
oferta na4
na ysej4
w niedziel4
odbdzie si4
kadr instruktorsk4
modsze dystans4
klub 20174
zajcia z4
mielimy zajcia4
lat 164
na wycieczk4
ok 7004
zgodnie z4
wieku od4
dzikujemy za4
gratulujemy wszystkim4
lat rok4
wicej ysogrki4
wybralimy si4
piki nonej4
w orodku4
rowerowych ysogrki4
edycja zawodw4
zakoczenie obozu4
gry w4
zapraszamy czytaj4
znajduje si4
w krgle4
zawodw rowerowych4
naszych uczestnikw3
uczestnictwa w3
orodka ski3
si do3
jelenia gra3
pomoc przy3
ok 203
zapraszamy na3
do obejrzenia3
nasza szkoa3
na sezon3
sezon 201720183
na miejscu3
na terenie3
electric mtb3
stowarzyszenie bike3
run promotion3
trasie oraz3
viii etap3
w dziwiszowie3
terenie orodka3
obz letni3
gra w3
w godz3
w151
na100
do70
z64
si43
dla37
dzieci31
oraz28
za25
wicej21
czytaj20
przez20
nie19
gry16
zajcia16
zapraszamy16
s15
ok15
lat14
wycigu14
od14
zawodw14
rok14
szkoa13
o13
uczestnikw13
ur12
012
dekoracja12
km12
zwycizcw12
ysogrki11
klub11
jest11
gra11
aesculap11
godz11
po11
take11
kategorii10
tylko10
zaj10
var10
dniu10
biurze10
przy10
zakoczenie10
ysa10
ktre9
19
zawody9
zajciach9
28
sportowy8
dystans8
p8
narciarska8
gdzie8
ju8
wychowanie8
wieku8
arena8
dzikujemy7
jazdy7
stowarzyszenie7
obz7
zapisy7
wszystkim7
mtb7
stanisawa6
sudecki6
rowerow6
lipca6
function6
piki6
okresie6
rody6
nartach6
kadr6
byli6
36
pod6
pierwsze6
trakcie6
ale6
modziey6
wycieczk6
bike5
tras5
szkoy5
imprezy5
run5
amp5
jeszcze5
rodzicw5
center5
naszych5
tym5
byo5
nasze5
45
kaczmarek5
prix5
grand5
etap5
electric5
dostpne5
documentreadyfunction5
sezon5
raniewskiego5
aesculapa5
oferta5
map5
internet4
ministerstwa4
konto4
kondycji4
narciarstwa4
systematycznym4
pniej4
sportu4
przypadku4
patnoci4
54
modsi4
64
warunki4
ich4
modsze4
caej4
sdot4
74
gratulujemy4
nami4
patne4
ni4
brany4
kategorie4
stron4
rowerowa4
nagrody4
wycieczka4
84
94
bdzie4
dwch4
odbd4
trasie4
zawodnikw4
startowy4
104
raniewskich4
zgodnie4
sobie4
sierpnia4
dt4
ramach4
kady4
start4
mile4
114
dzie4
sezonu4
lub4
schroniska4
memoria4
najmodszych4
puchar4
rodzinne4
skrzat4
spindlerowym4
mlynie4
rowerowych4
124
rekreacyjno4
edycja4
dziaalno4
ferii4
padziernika4
roku4
134
144
154
pastwa4
zebranie4
ski4
informacji4
nasza4
gr4
wiadomoci4
instruktorsk4
164
kolejny4
174
nas4
ysej4
184
odbdzie4
niedziel4
ktrym4
jazd4
obozu4
pamitkowe4
dyplomy4
sprawnociowe4
rowery4
obozowicze4
wybralimy4
okiem4
raz4
wyruszylimy4
pn4
konkurs4
pomocy4
nad4
mielimy4
obiekt4
posiada4
194
orodku4
znajduje4
nonej4
szkoleniow4
krgle4
uczestnictwa3
osignicia3
tak3
203
213
medale3
archiwum3
informacje3
return3
new3
zostaa3
letni3
instruktorw3
zobacz3
index-news-list3
wakacje3
cennik3
lato3
true3
godziny3
grze3
film3
tj3
pomoc3
grupy3
organizacji3
gwnym3
terenie3
miejscu3
viii3
dziwiszowie3
orodka3
asi3
jelenia3
razem3
obejrzenia3
223
szkolenia3
ze3
wszystkich3
ktrzy3
dyspozycji3
sportowym3
promotion3

What are the nameservers for aesculap.com.pl?

Aesculap.com.pl Domain Nameserver Information

HostIP AddressCountry
ns2.pro-linuxpl.com 178.63.86.137Germany Germany
ns1.pro-linuxpl.com 176.9.86.152Germany Germany

Aesculap.com.pl Reviews

We don't have any reviews for this website yet.

You could be the first to write one!

Add your review

Need to find out if Aesculap.com.pl is a scam?