Apachai

Safety: Low trust score
Year Founded: 2020
Global Traffic Rank: Unknown
Estimated Worth: $9
Category: This site has not been categorized yet

Khoa Học Cây TrồngDomain summary

Last updated
2020-11-08
Domain label
apachai
Domain extension
net
Domain registered:
2020-05-31
Domain updated:
2020-06-25
Global Traffic Rank
0
Statvoo Rating
I
Trust Score
Low Trust Score
Estimated worth
$9
Estimated daily income
$0
Estimated monthly income
$0

Frequently Asked Questions (FAQ)

Q: When was Apachai.net registered?
A: Apachai.net was registered 1 year, 3 months, 3 weeks, 2 days, 8 hours, 30 minutes, 31 seconds ago on Sunday, May 31, 2020.
Q: When was the WHOIS for Apachai.net last updated?
A: The WHOIS entry was last updated 1 year, 2 months, 4 weeks, 8 hours, 30 minutes, 31 seconds ago on Thursday, June 25, 2020.
Q: What are Apachai.net's nameservers?
A: DNS for Apachai.net is provided by the following nameservers:
 • brenda.ns.cloudflare.com
 • ram.ns.cloudflare.com
Q: Who is the registrar for the Apachai.net domain?
A: The domain has been registered at NAMECHEAP INC..
Q: What is the traffic rank for Apachai.net?
A: Apachai.net has a Low Trust Score, and a Statvoo Rank of I.
Q: How many people visit Apachai.net each day?
A: Apachai.net receives approximately 0 visitors and 0 page impressions per day.
Q: What IP address does Apachai.net resolve to?
A: Apachai.net resolves to the IPv4 address 104.28.6.119.
Q: In what country are Apachai.net servers located in?
A: Apachai.net has servers located in the United States.
Q: What webserver software does Apachai.net use?
A: Apachai.net is powered by CloudFlare webserver.
Q: Who hosts Apachai.net?
A: Apachai.net is hosted by TOT Public Company Limited in United States.
Q: How much is Apachai.net worth?
A: Apachai.net has an estimated worth of $9. An average daily income of approximately $0, which is roughly $0 per month.

Apachai.net Reviews

We don't have any reviews for this website yet.

You could be the first to write one!

Add your review

Apachai.net Free SEO Report

Website Related Search Terms

Website Inpage Analysis for Apachai.net

H1 Headings

0 :

H2 Headings

26 :
 1. Duy trì một khu vườn với hơn 500 loại cây khác nhau chỉ với vài giờ/tháng
 2. Một con chuồn chuồn có thể ăn 100 con muỗi/ ngày. Hãy trồng những cây này trong vườn để thu hút chuồn chuồn.
 3. Thiết lập trang trại bèo hoa dâu cung cấp thức ăn cho gia súc và làm phân bón
 4. Tìm hiểu về mô hình Vườn rừng
 5. Nhận biết các loài rắn độc ở Việt Nam
 6. [Giới thiệu] Quả Táo Thần Kỳ Của Kimura
 7. Các giải pháp trồng trọt không sử dụng hóa chất
 8. Tự làm phân trùn – bắt đầu như thế nào?
 9. 15 cách để tự làm chậu trồng cây tự tưới một cách dễ dàng
 10. Một phim ngắn về Biodynamics, On BioDynamic Farming
 11. Tự làm dung dịch Can xi Phốt pho
 12. Tóm tắt 2 quyển sách tự làm vườn
 13. Lời hay ý đẹp của Saint Seraphim of Sarov
 14. Thiết kế tổng thể vườn rừng nhà chị Minh Phương
 15. Biointensive – Thâm canh sinh học
 16. Nguyên tắc trong kỹ thuật xen canh, đa canh
 17. Hướng dẫn cách làm chậu cây úp ngược
 18. 70 Cây thuốc nam
 19. 4 bước thiết lập lại trật tự tự nhiên của nền nông nghiệp hữu cơ bền vững
 20. Lời hứa với lúa – về quê đi
 21. Categories
 22. Âm lịch
 23. Featured Posts
 24. Categories
 25. Recent Posts
 26. Tags

H3 Headings

0 :

H4 Headings

0 :

H5 Headings

3 :
 1. Tháng 11 năm 2020
 2. Chủ nhật
 3. Lịch âm

H6 Headings

0 :

Total IFRAMEs

0 :

Total Images

49 :

Google Adsense

:
Not Applicable

Google Analytics

:
UA-159212754-1

Links - Internal

157:

Links - Internal (nofollow)

0:

Links - Outbound

0:

Links - Outbound (nofollow)

0:

Keyword Cloud for Apachai.net

hnhnh29062020 0 commentsdung dchdetailsplayertranslationslocaledatamessagesanhnhncantitlevar localedataleave emptyphtt nhintmbaot lmdomain translationslocaledatamessages localedatadomainkhoviewdatamodelwidthtrng trt khngcommentskhcha chtthnndash sizewidthright nonev ccgii phpphngdomain wpi18nsetlocaledata localedatancmtdomain default localedatacamedia filehp0phn bnnmtranslations varlchbo hoa dutab leavelmpixelskhng s dnghiupurposenng nghiptmoleave empty ifndashv biodynamicsv tnglocaledata messagesnghnngdocumentwritetrnht ticch dphp trng trts dnggii php trngchubdomain defaultcch d dngphp trngremovechtc huntrhongwpi18nsetlocaledata localedata domainsourcedropsizemt cchngidomain translationslocaledatamessagesattachmentvn anhkinthu htchtthuthit kthtrnlocaledata domainnew tableft centerwtypealternativedin tchcentersinhbnhti sinhdefault localedatadescribe the purposecchlthmbodomain translationsthittab leave emptytnghcbn ckimuraaudio sourceh thngdngalternative textw datamodelwidth0 commentsthngmaximumifngyeditcanhmt phimkcenter rightphntabmuiuploadedfunction domain translationskonglocaledatacho gialocaledata translationslocaledatavicnewtrng trtchngdnhinnhiuleavecanh tctimes sizeheightdnnghiprauvndudng hangcxen canhnysc khobiodynamicsartistcnoracpleftlocaledatadomain domain wpi18nsetlocaledatathumbnailgiifulltheokhng sbnremove video sourcesc vnhn bitd dngtext describeleft center rightcc giicngumessagesdchliuthiv nngstrt khng ssize thumbnailclosefull sizetranslationslocaledata domain translationslocaledatamessageslocaledatadomainthiu03082020 0vngcyremove audio sourcepurelyth lmfiles to uploadtextremove audiohayvideo sourcethcdecorativefiledefault localedata messagestrngwpi18nsetlocaledata localedatadatamodelwidth hmt phim ngnlngmc thrngphimcaptionmcfunction domainlocaledatadomain domainxilncukhngchunm hnhhtrongmediumcc gii phpngfunctioncy thuctranslationslocaledatamessages localedatadomaintranslationslocaledatamessages localedatadomain domaingiavthoasubtitlesnamdng ha chtnhngsizewidth times sizeheightrncenter right nonetrtmt cch dimage is purelydungdomain wpi18nsetlocaledatahu cbiodynamicurlhngnng sutgiloitrong ttranslationslocaledata domainrn cp2sngcustom urlopensnhthnhvar localedata translationslocaledataphphoa duv nng nghiptranslationssinh hcphim ngnhng dndrop fileslm phnfiles03082020vitng thhadomaindatafilenamehu29062020 0largeimageloi cyndash sizewidth timesdescribevcustomkong apesnew tab leavetcquthc npageif the imagetranslationslocaledatatc hu ccung cpquyn schvideolocaledata domain default3s dng hac canhpurely decorativemediaapeslm chulithit lpcungccshowcc loithunquyncanh tc huvaraudiovn rnglinkp ngcimage opensbo hoadefaultl mtsizewidth timesconchun chunnonebitchnithucbi hc03082020 0 commentsvongnhy1phokin thcsizeheightnhttimesremove videochoscempty ifcaotranslations var localedatauploadsutxenemptyhischsettingsdomain translations varbithttialternative text describeattachment pagetrt khngbao nhiuchu cysaowpi18nsetlocaledatacnsizewidthdatamodelheightpreviewlocaledata translationslocaledata domainmetadatadingii thiulppht phophrightlm vn

Longtail Keyword Density for Apachai.net

KeywordsOccurences
sizewidth times sizeheight8
ndash sizewidth times8
remove video source6
remove audio source6
canh tc hu4
image is purely4
if the image4
tab leave empty4
new tab leave4
describe the purpose4
leave empty if4
tc hu c4
dng ha cht4
gii php trng4
php trng trt4
trng trt khng4
trt khng s4
khng s dng4
s dng ha4
domain default localedata3
translationslocaledata domain translationslocaledatamessages3
domain wpi18nsetlocaledata localedata3
localedata translationslocaledata domain3
domain translationslocaledatamessages localedatadomain3
translationslocaledatamessages localedatadomain domain3
var localedata translationslocaledata3
translations var localedata3
domain translations var3
localedata domain default3
localedatadomain domain wpi18nsetlocaledata3
wpi18nsetlocaledata localedata domain3
bo hoa du3
function domain translations3
center right none3
left center right3
cc gii php3
alternative text describe3
files to upload3
v nng nghip3
29062020 0 comments3
mt phim ngn3
cch d dng3
mt cch d3
03082020 0 comments3
default localedata messages3
nng nghip21
0 comments19
kong apes13
hu c10
t lm10
canh tc9
t nhin9
times sizeheight8
sizewidth times8
ndash sizewidth8
c th8
remove video7
video source6
trng trt6
vn anh6
remove audio6
audio source6
new tab5
lm phn5
w datamodelwidth5
attachment page5
s dng5
vn rng5
gii php5
cc loi5
loi cy5
media file4
purely decorative4
empty if4
leave empty4
tab leave4
h thng4
image opens4
text describe4
hng dn4
cy thuc4
ha cht4
trt khng4
dng ha4
m hnh4
chun chun4
khng s4
l mt4
tc hu4
php trng4
datamodelwidth h3
translationslocaledatamessages localedatadomain3
sc kho3
default localedata3
bao nhiu3
drop files3
alternative text3
domain default3
localedata domain3
wpi18nsetlocaledata localedata3
domain wpi18nsetlocaledata3
localedatadomain domain3
domain translationslocaledatamessages3
function domain3
translationslocaledata domain3
localedata translationslocaledata3
left center3
center right3
right none3
full size3
custom url3
size thumbnail3
var localedata3
translations var3
domain translations3
v nng3
thit k3
ti sinh3
phn bn3
cc gii3
v cc3
kin thc3
quyn sch3
gii thiu3
rn c3
nhn bit3
nng sut3
cho gia3
v tng3
thc n3
cung cp3
hoa du3
bo hoa3
thit lp3
bn c3
thu ht3
sc v3
bi hc3
03082020 03
trong t3
th lm3
p ngc3
c canh3
xen canh3
29062020 03
din tch3
sinh hc3
tng th3
lm vn3
pht pho3
lm chu3
dung dch3
v biodynamics3
phim ngn3
mt phim3
chu cy3
d dng3
cch d3
mt cch3
t ti3
localedata messages3
t52
c44
v34
nng31
vn27
trng23
mt23
lm23
nghip22
cy21
image20
th20
019
canh19
comments19
ca19
nh17
l16
cc16
remove15
s15
dng15
tc14
url14
thc14
ti14
apes13
kong13
bn13
khng13
m13
vi13
trong12
domain12
source12
nhin12
n12
loi11
phn11
nhiu11
sinh11
link11
h10
cch10
hu10
cng10
file10
size10
k9
ndash9
thng9
localedata9
thuc9
hc9
times9
chu9
video9
if9
none9
cho9
dn8
sizewidth8
sizeheight8
media8
gii8
chun8
w8
tng8
ch8
nm8
attachment8
nhng8
cu8
qu7
li7
trt7
datamodelwidth7
rng7
cn7
ng6
sch6
hng6
trn6
edit6
thit6
sc6
documentwrite6
ngi6
anh6
ha6
vng6
ph6
audio6
hnh6
vic6
php5
phim5
page5
tab5
new5
dch5
cht5
thm5
15
25
text5
tr5
lp5
du5
vt5
gi5
hn5
hoa5
liu4
p4
metadata4
bao4
ngy4
ny4
show4
decorative4
caption4
xen4
purely4
hi4
datamodelheight4
lch4
bi4
hong4
custom4
ni4
vo4
files4
upload4
datafilename4
settings4
tm4
mui4
rau4
pixels4
d4
theo4
thn4
thiu4
empty4
hp4
leave4
hay4
b4
no4
nam4
cung4
rn4
lng4
con4
cp4
ngn4
var4
pht4
opens4
nhn4
purpose4
describe4
ra4
trnh4
bo3
artist3
title3
left3
kin3
center3
function3
default3
wpi18nsetlocaledata3
localedatadomain3
translationslocaledatamessages3
translationslocaledata3
translations3
khc3
subtitles3
right3
hy3
large3
medium3
thu3
ht3
thumbnail3
player3
u3
full3
view3
gia3
xi3
mo3
nc3
sut3
cao3
thun3
chng3
pho3
can3
din3
dung3
biodynamic3
biodynamics3
bit3
phng3
030820203
nht3
kimura3
sng3
tch3
alternative3
maximum3
uploaded3
type3
details3
preview3
mc3
quyn3
thnh3
hiu3
drop3
thi3
close3
ln3
kho3
bnh3
ngh3
sao3
ngc3
33
messages3

Who hosts Apachai.net?

Apachai.net Hosting Provider Information

Hosted IP Address:104.28.6.119
Hosted Hostname:104.28.6.119
Service Provider:TOT Public Company Limited
Hosted Country:United StatesUS
Location Latitude:37.751
Location Longitude:-97.822
Webserver Software:CloudFlare

Is "TOT Public Company Limited" in the Top 10 Hosting Companies?

Name
Percentage
GOOGLE
17.4810%
Unknown
8.7814%
AS-26496-GO-DADDY-COM-LLC
4.6042%
NAMECHEAP-NET
3.7023%
AMAZON-AES
2.7678%
GoDaddy.com, LLC
2.4095%
UNIFIEDLAYER-AS-1
2.4018%
Fara Negar Pardaz Khuzestan
2.0303%
CONFLUENCE-NETWORK-INC
1.7535%
1&1 Internet AG
1.6915%
TOT Public Company Limited
0.7728%

HTTP Header Analysis for Apachai.net

Http-Version: 1.1
Status-Code: 200
Status: 200 OK
Date: Sun, 08 Nov 2020 17:56:59 GMT
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Transfer-Encoding: chunked
Connection: keep-alive
Vary: Accept-Encoding
X-Powered-By: PHP/7.3.19
Expires: Thu, 19 Nov 1981 08:52:00 GMT
Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate
Pragma: no-cache
Link:; rel="https://api.w.org/"
CF-Cache-Status: DYNAMIC
cf-request-id: 064a9a22ee00000deb2d292000000001
Expect-CT: max-age=604800, report-uri="https://report-uri.cloudflare.com/cdn-cgi/beacon/expect-ct"
Report-To: {"endpoints":[{"url":"https:\/\/a.nel.cloudflare.com\/report?s=1NHmVKwrKpLR9jT6ujSMRUJr3Kcs41bA7GgxhWbYOH8i6+WEOk7YNOYYfcE71YBKnKBr8RMPr1X5Te0/d5mR+dYP8Rw/vGUgo07NqQ=="}],"group":"cf-nel","max_age":604800}
NEL: {"report_to":"cf-nel","max_age":604800}
Server: cloudflare
CF-RAY: 5ef12c7e4d360deb-IAD
Content-Encoding: gzip

Apachai.net Domain Nameserver Information

HostIP AddressCountry
brenda.ns.cloudflare.com 172.64.32.77
ram.ns.cloudflare.com 173.245.59.225


Need to find out who hosts Apachai.net?


Domain Registration (WhoIs) information for Apachai.net

 Domain name: apachai.net
Registry Domain ID: 2532424054_DOMAIN_NET-VRSN
Registrar WHOIS Server: whois.namecheap.com
Registrar URL: http://www.namecheap.com
Updated Date: 0001-01-01T00:00:00.00Z
Creation Date: 2020-05-31T17:12:19.00Z
Registrar Registration Expiration Date: 2021-05-31T17:12:19.00Z
Registrar: NAMECHEAP INC
Registrar IANA ID: 1068
Registrar Abuse Contact Email: Login to show email
Abuse Contact Phone: +1.6613102107
Reseller: NAMECHEAP INC
Domain Status: clientTransferProhibited https://icann.org/epp#clientTransferProhibited
Registry Registrant ID:
Registrant Name: WhoisGuard Protected
Registrant Organization: WhoisGuard, Inc.
Registrant Street: P.O. Box 0823-03411
Registrant City: Panama
Registrant State/Province: Panama
Registrant Postal Code:
Registrant Country: PA
Registrant Phone: +507.8365503
Registrant Phone Ext:
Registrant Fax: +51.17057182
Registrant Fax Ext:
Registrant Email: Login to show email
Admin ID:
Admin Name: WhoisGuard Protected
Admin Organization: WhoisGuard, Inc.
Admin Street: P.O. Box 0823-03411
Admin City: Panama
Admin State/Province: Panama
Admin Postal Code:
Admin Country: PA
Admin Phone: +507.8365503
Admin Phone Ext:
Admin Fax: +51.17057182
Admin Fax Ext:
Admin Email: Login to show email
Tech ID:
Tech Name: WhoisGuard Protected
Tech Organization: WhoisGuard, Inc.
Tech Street: P.O. Box 0823-03411
Tech City: Panama
Tech State/Province: Panama
Tech Postal Code:
Tech Country: PA
Tech Phone: +507.8365503
Tech Phone Ext:
Tech Fax: +51.17057182
Tech Fax Ext:
Tech Email: Login to show email
Server: brenda.ns.cloudflare.com
Name Server: ram.ns.cloudflare.com
DNSSEC: unsigned
URL of the ICANN WHOIS Data Problem Reporting System: http://wdprs.internic.net/
>>> Last update of WHOIS database: 2020-11-08T14:57:01.16Z

Websites with Similar Names

Apach-studio.com
Studio - Apach Studio - La tribu au service de vos projets digitaux.
Apach.ru
APACH.RU. Apach.ru
Apach.shop
APACH.RU - официальный дилер APACH в России!
Apach.wiki
Custom Domain by Bitly
Apacha.store
apacha.store
Apachamber.org
apachamber.org is Expired or Suspended.

Recently Updated Websites

Ruchesetcadres.com (3 seconds ago.)Charliemahoney.net (4 seconds ago.)Lighten-the-load.org (7 seconds ago.)Vodorodoborudovanie.com (7 seconds ago.)Carvillconsulting.com (8 seconds ago.)1escorts.net (9 seconds ago.)Asgscottsdale.com (9 seconds ago.)Avgroupinnovation.com (10 seconds ago.)Wassenaar.us (10 seconds ago.)Kaniu.com (13 seconds ago.)Thisbrewery.com (13 seconds ago.)Mybudgetingtips.com (13 seconds ago.)Hazyshadeproductions.com (13 seconds ago.)Jnshuquan.cn (13 seconds ago.)Christianminds.org (14 seconds ago.)Koraykey.com (14 seconds ago.)Smutjoy.com (15 seconds ago.)Williamsoncountymls.com (15 seconds ago.)Pindigenous.com (16 seconds ago.)Huohubet3105.com (16 seconds ago.)Musiceverywhere.pl (16 seconds ago.)Jonpadawan.com (17 seconds ago.)Artmaritim.eu (17 seconds ago.)Wangchunyong.top (18 seconds ago.)Blacgram.com (18 seconds ago.)Immersive-network.com (18 seconds ago.)Nutritionbalance.ca (19 seconds ago.)Nerdyredneck.net (19 seconds ago.)Citydesigndelivery.com (19 seconds ago.)Perttiratilainen.fi (19 seconds ago.)

Recently Searched Keywords

lab edu limited (6 seconds ago.)daman thiqa (8 seconds ago.)answer (9 seconds ago.)daman thiqa (9 seconds ago.)rn rn if (10 seconds ago.)damani lodges (11 seconds ago.)piękno z popiołów (13 seconds ago.)prima pagină (14 seconds ago.)une formation (16 seconds ago.)масляные духи (18 seconds ago.)solidworks for mac (23 seconds ago.)vannamei culture (24 seconds ago.)pay bill contact (26 seconds ago.)funnyordie youtube (27 seconds ago.)ayurvedapilescure.com (29 seconds ago.)зелёный авантюрин (32 seconds ago.)bio2cat (33 seconds ago.)普通话+学习软件 (34 seconds ago.)отит (35 seconds ago.)ford.com (37 seconds ago.)23752306 2368 (37 seconds ago.)taş, toprak ve cam ürünleri (28) (38 seconds ago.)funny cat pictures (39 seconds ago.)американская компания планирует заняться строительством платных дорог в узбекистане (42 seconds ago.)ffb-id-1v78bdom ffb-h2-1 beforeffb-id-1v78bdom (45 seconds ago.)sporting events (45 seconds ago.)mybest (45 seconds ago.)satılık arsa lefkoşa (49 seconds ago.)những tác hại của việc quan hệ tình dục nhiều lần trong một đêm (50 seconds ago.)1xslot9 (51 seconds ago.)