Domain summary

Last updated
2021-06-12
Domain label
avas
Domain extension
mv
Global Traffic Rank
276,528
Statvoo Rating
G
Trust Score
Low Trust Score
Estimated worth
$33,480
Estimated daily income
$62
Estimated monthly income
$1,886

Frequently Asked Questions (FAQ)

Q: When was Avas.mv registered?
A: Avas.mv was registered 1 week, 2 days, 13 hours, 48 minutes, 54 seconds ago on Saturday, June 12, 2021.
Q: When was the WHOIS for Avas.mv last updated?
A: The WHOIS entry was last updated 1 week, 2 days, 13 hours, 48 minutes, 54 seconds ago on Saturday, June 12, 2021.
Q: Who is the registrar for the Avas.mv domain?
A: The domain has been registered at .
Q: What is the traffic rank for Avas.mv?
A: Avas.mv ranks 276,528 globally on Alexa. Avas.mv has a Low Trust Score, and a Statvoo Rank of G.
Q: How many people visit Avas.mv each day?
A: Avas.mv receives approximately 5,569 visitors and 22,276 page impressions per day.
Q: What IP address does Avas.mv resolve to?
A: Avas.mv resolves to the IPv4 address .
Q: In what country are Avas.mv servers located in?
A: Avas.mv has servers located in the .
Q: What webserver software does Avas.mv use?
A: Avas.mv is powered by CloudFlare webserver.
Q: Who hosts Avas.mv?
A: Avas.mv is hosted by Unknown in .
Q: How much is Avas.mv worth?
A: Avas.mv has an estimated worth of $33,480. An average daily income of approximately $62, which is roughly $1,886 per month.

Avas.mv Reviews

We don't have any reviews for this website yet.

You could be the first to write one!

Add your review

Avas.mv Free SEO Report

Website Related Search Terms

Website Inpage Analysis for Avas.mv

H1 Headings

0 :

H2 Headings

2 :
 1. ހިތާއި ހިތުގެ ގުޅުމެއް ނެތް!
 2. އެލްޖީއޭ ބޯޑު އިންތިހާބު

H3 Headings

84 :
 1. ގްރޫޕްތަކަށް ފުރުސަތެއް ނެތް، އޮތީ ޝަކުވާ!
 2. ދުނިޔޭގެ ކަޅި، އަނގަފަރު ފިނޮޅަށް!
 3. ދެ ޖަލެއްގައި އޮޕަރޭޝަނެއް ފަށައިފި
 4. އެމްޑީޕީ ބަލިކޮށް އެލްޖީއޭގެ ބޯޑަށް ޕީޕީއެމްގެ ޔާމީން
 5. އެލްޖީއޭ ބޯޑު އިންތިހާބު ފަށައިފި
 6. "މާރިޔާ ދުރު ކުރަން ޖެހޭ ހާލަތެެއް ނެތް"
 7. އެލްޖީއޭގެ ބޯޑަށް މޭޔަރު އިއްސެ އިންތިހާބުވެއްޖެ
 8. އަލަތު ދަރިފުޅު ލިބުނުތާ އަށް ދުވަސް ފަހުން ކޮވިޑްގައި މަންމަ މަރުވެއްޖެ
 9. މާލޭގެ ޖޭޕީގެ ކައުންސިލަރު ޔުމްނާ ޕީޕީއެމަށް ސޮއިކޮށްފި
 10. އިސްތިހާރު ކުރަން އެމެރިކާ ނޫސްވެރިން ގެނެސްފި
 11. ބޭރު ކުންފުނިތަކަށް ވިތުހޯލްޑިން ޓެކްސް ކަނޑާތީ ކަންބޮޑުވުން
 12. ހައްޖުގެ އަޅުކަމަށް ފުރުސަތު ދޭނީ ސައުދީގައި ތިބި 60،000 މީހަކަަށް
 13. ކޮވިޑް ޖެހިގެން މީހަކު މަރުވެއްޖެ
 14. ސްމާޓް ސިޓީ: ހަލުއި އިންޓަނެޓާއެކު އަންނާނީ ކުރިއެރުން
 15. ޑްރަގް ބޭނުންކުރާ މީހުންގެ އައްޑާތަކަށް މިސްކިތްތައް!
 16. ސަމީރުގެ ޝުކުރު ދިއްދޫ ކައުންސިލާ ރައްޔިތުންނަށް
 17. ހައިސެންސް ބްރޭންޑްގެ ޓީވީ ރެޑްވޭވްގައި އެބަހުރި
 18. ބީއެމްއެލް އިން ހިދުމަތްދޭ ވަގުތުތައް އާންމުކޮށްފި
 19. ނަރުދޫގައި ދެ ފާރެއްގެ ދޭތެރޭގައި ތާށިވި ކުއްޖަކު ސަލާމަތްކޮށްފި
 20. ކުށްކުރާ ކުޑަކުދިންނަށް އަވަސް ފިޔަވަޅު އަޅަން ގަވާއިދެއް
 21. "ޖަލުތަކުގައި ހަމަނުޖެހުމެއް ނުހިނގާ"
 22. މަނޯޖް ބަޖްޕާއީގެ އަންހެނުން ރިތިކާއެކު ފިލްމު ކުޅުނު
 23. ކޮވިޑް ވެކްސިން ޖެހި މީހެއްގެ ގަޔަށް ދަގަތްފާނު ބާރު
 24. އެލްޖީއޭ ބޯޑު އިންތިހާބު
 25. ދަރިއަކު ލިބުމުން އަނީތާ އެކްޓްކުރުމާ ދުރަށް
 26. ހުއްދަ ނެތި ރުއް ނަގާ ޝަކުވާ ލިބޭ: އީޕީއޭ
 27. އާއިލާއަށް ނޭނގި 10 އަހަރު ކޮޓަރީގައި މީހަކު ގެންގުޅެފި
 28. ތުރުކީން 1.2 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ރަންވަޅެއް
 29. ގާޒާ އާބާދު ނުކޮށް ސުލްހައެއް ނެތް: ހަމާސް
 30. "އިންޑިއާއަށް އެސް400 މިއަހަރު ލިބޭނެ"
 31. އެންމެ ހިނގަނީ "އަވައްޓެރިޔާ"
 32. "މޫސުމީ ބަދަލުތަކަށް ސީރިއަސް ވާން ޖެހޭ"
 33. ޗައިނާއިން ޖައްވަށް 4 ސެޓެލައިޓް ފޮނުވައިފި
 34. ޔޫރޯ ފަށައިފި، ފުރަތަމަ ތިން ޕޮއިންޓް އިޓަލީއަށް
 35. ޗައިނާ އަތުން 5-0 އިން ރާއްޖެ ބަލިވެއްޖެ
 36. މެޑަމް ނަސްރީނާ އިބްރާހިމް ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ
 37. ހައްލަކީ ހިލާފުވާ މެންބަރުން ވަކިކުރުން: ނަޝީދު
 38. އުފަންވުމުން ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމާބެހޭ ބިލަށް އިސްލާހު ގެންނަނީ
 39. މާދިހު އިސްމާއީލް ކުއްލި ގޮތަކަށް ނިޔާވެއްޖެ
 40. އަޖިނަމޮޓޯއަކީ އެހާ ގޯސް އެއްޗެއްތަ؟
 41. ބިރުދައްކަނީ ކުރީގެ އަންބަކު: ހައިތަމް
 42. އަބަދު އަނގަ ބަންދުކޮށްގެން ނުހުރެވޭނެ
 43. ކައިވެނި ހަލާކު ކޮށްލުމުގެ ޒިންމާ ޝިލްޕާގެ ބޮލަށް
 44. ރަށްރަށް ދާން ހުއްދަދޭ އުސޫލު ހަރުކަށި ކޮށްފި
 45. ހީނލާގޮތުން
 46. ހުށައެޅުން ބޭރުވުމުން ގިނި އަނދައިގެންފި
 47. ޖެޓްސްކީ އެކްސިޑެންޓެއްގައި ޒުވާނަކު މަރުވެއްޖެ
 48. އަލަތު ދަރިފުޅު ލިބުނުތާ އަށް ދުވަސް ފަހުން ކޮވިޑްގައި މަންމަ މަރުވެއްޖެ
 49. ހިތާއި ހިތުގެ ގުޅުމެއް ނެތް!
 50. ގްރޫޕްތަކަށް ފުރުސަތެއް ނެތް، އޮތީ ޝަކުވާ!
 51. ސިފައިންގެ ނޫސްބަޔާނާއި ޕާލަމެންޓްގެ ހުރުމަތް
 52. ފަހެއްހައެއްގެ ހަމަލަ ؛ އަސްލު އޮޅޭ ހިސާބަށް!
 53. މިސްރާބު ބަދަލުވާ "ޕްލާސްޓިކް ދަތުރު"
 54. ދައުރު ދެބައި ؛ އެމްޑީޕީވެސް ދެބައި
 55. ހައިސެންސް ބްރޭންޑްގެ ޓީވީ ރެޑްވޭވްގައި އެބަހުރި
 56. ބީއެމްއެލް އިން ހިދުމަތްދޭ ވަގުތުތައް އާންމުކޮށްފި
 57. އިސްތިހާރު ކުރަން އެމެރިކާ ނޫސްވެރިން ގެނެސްފި
 58. ތުރުކީން 1.2 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ރަންވަޅެއް
 59. ދިރާގު ޓީވީ އިން ޔޫރޯ ފެންނާނެ
 60. ރެންޑަމް ސާމްޕަލް ނެގުން
 61. ވިލިމާލޭގައި ހަމަހިމޭން ކަން
 62. ކެފޭތަކުގައި ފަޅުކަން
 63. ޝާހިދުގެ ރިޔާސަތުން އުންމީދުގެ ފަސް ދޯދި
 64. ޔޫރޯ ފަށައިފި، ފުރަތަމަ ތިން ޕޮއިންޓް އިޓަލީއަށް
 65. ޗައިނާ އަތުން 5-0 އިން ރާއްޖެ ބަލިވެއްޖެ
 66. އެމްއޯސީގެ ރައީސަކަށް ޗަމްޕީ
 67. ދަގަނޑޭ ގައުމީ ޓީމާ ގުޅިއްޖެ
 68. ދަގަނޑޭ ކޮވިޑަށް ނެގެޓިވް، މާދަމާ ޓީމާ ގުޅޭނެ
 69. ދަގަނޑޭ ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ
 70. އިންޑިއާ ކުޅުންތެރިން ރަށުތެރޭގައި، އެތައް ކަންބޮޑުވުމެއް
 71. ކޮވިޑް ވެކްސިން ޖެހި މީހެއްގެ ގަޔަށް ދަގަތްފާނު ބާރު
 72. އާއިލާއަށް ނޭނގި 10 އަހަރު ކޮޓަރީގައި މީހަކު ގެންގުޅެފި
 73. ސައި ވިއްކާ މީހަކު މޯދީއަށް 100 ރުޕީސް ފޮނުވައިފި
 74. ތުރުކީއަށް ވެލާ އަރާ ބިސް އަޅަނީ
 75. މީހުން
 76. ތުރުކީން 1.2 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ރަންވަޅެއް
 77. ގާޒާ އާބާދު ނުކޮށް ސުލްހައެއް ނެތް: ހަމާސް
 78. "އިންޑިއާއަށް އެސް400 މިއަހަރު ލިބޭނެ"
 79. "މޫސުމީ ބަދަލުތަކަށް ސީރިއަސް ވާން ޖެހޭ"
 80. ޗައިނާއިން ޖައްވަށް 4 ސެޓެލައިޓް ފޮނުވައިފި
 81. ވަކިވެގެން ދިޔައީ ފިލްމީ ދާއިރާގެ ބައްޕަ
 82. މަގަތުސަފުގެ އެންމެ އިތުބާރު ބޮޑު އަންހެނާ!
 83. ޑޮންޑޮނަށްފަހު "ޑޮން" އުފެއްދި ދެބެން!
 84. މި ރީތީގެ ރާނީގެ މަދީ ހަމައެކަނި ތާޖު!

H4 Headings

1 :
 1. ބުދެއްގެ ސިފަ ޖެހެން މީހަކު މަސައްކަތް ކުރަނީ

H5 Headings

0 :

H6 Headings

0 :

Total IFRAMEs

0 :

Total Images

21 :

Google Adsense

:
pub-8496774644100028

Google Analytics

:
UA-57149096-1

Links - Internal

126:

Links - Internal (nofollow)

0:

Links - Outbound (nofollow)

0:

Who hosts Avas.mv?

Avas.mv Hosting Provider Information

Hosted IP Address:Not Applicable
Hosted Hostname:Not Applicable
Service Provider:Unknown
Hosted Country:Not Applicable
Location Latitude:Not Applicable
Location Longitude:Not Applicable
Webserver Software:CloudFlare

Is "Unknown" in the Top 10 Hosting Companies?

Name
Percentage
GOOGLE
17.1842%
AS-26496-GO-DADDY-COM-LLC
4.0884%
NAMECHEAP-NET
3.5315%
GoDaddy.com, LLC
2.6631%
AMAZON-AES
2.5761%
UNIFIEDLAYER-AS-1
2.1530%
Fara Negar Pardaz Khuzestan
1.9418%
Unknown
1.8112%
1&1 Internet AG
1.6678%
CONFLUENCE-NETWORK-INC
1.6554%

HTTP Header Analysis for Avas.mv

Http-Version: 1.1
Status-Code: 200
Status: 200 OK
Date: Sat, 12 Jun 2021 14:26:30 GMT
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Transfer-Encoding: chunked
Connection: keep-alive
Vary: Accept-Encoding
Cache-Control: no-cache, private
X-Frame-Options: SAMEORIGIN
X-XSS-Protection: 1; mode=block
X-Content-Type-Options: nosniff
CF-Cache-Status: DYNAMIC
cf-request-id: 0aa23709440000b7697f392000000001
Expect-CT: max-age=604800, report-uri="https://report-uri.cloudflare.com/cdn-cgi/beacon/expect-ct"
Report-To: {"endpoints":[{"url":"https:\/\/a.nel.cloudflare.com\/report\/v2?s=E30SbiWgqKX5Z+8pBiQ0eiOusSQHB23U/XxRxjZorLCGeV8ozxi2Hd+3ffC3RysQ+OPfhIPT5sXPrEO4h9S3nx3HWLn4rgsUR3/iZcSxAhrV012N"}],"group":"cf-nel","max_age":604800}
NEL: {"report_to":"cf-nel","max_age":604800}
Server: cloudflare
CF-RAY: 65e3c12209bab769-CDG
Content-Encoding: gzip

Avas.mv Domain Nameserver Information

HostIP AddressCountry
UnknownUnknownUnknownUnknown


Need to find out who hosts Avas.mv?


Domain Registration (WhoIs) information for Avas.mv

Websites with Similar Names

Avas-corner.org
Mental Health | United States | Ava's Corner, Inc.
Avas-goodies.com
Affordable adorable horse treats by AvasGoodiesHT on Etsy
Avas.agency
21st Century Domains | gtldomains - premium domains to inspire, YOU!
Avas.cloud
avas.cloud
Avas.com
AVAS s.r.o.
Avas.com.ua
Авас-трейд Украина (Avas-trade Ukraine) - Покупка и продажа сельхоз культур
Avas.gmbh
Autoverwertung Am Stadthafen in Essen
Avas.mv
Avas.mv - Maldives news leader

Recently Updated Websites

Laureatehealth.com (5 seconds ago.)R-d-c.ru (5 seconds ago.)Skinsosoftbeauty.com (5 seconds ago.)Clickminnow.com (7 seconds ago.)Samuelridout.com (8 seconds ago.)Dl.ws (8 seconds ago.)Nakediron.com (8 seconds ago.)Noweas.club (8 seconds ago.)Bilingualstudio.com (9 seconds ago.)Zemeljka.ru (9 seconds ago.)Bloodsportconglomerate.com (9 seconds ago.)Joannashan.com (9 seconds ago.)Momokickz.com (10 seconds ago.)Wecogyo.site (11 seconds ago.)Kojiki.co (11 seconds ago.)Handsanitizer.mobi (12 seconds ago.)Tophandscramble.org (12 seconds ago.)Armored-butterfly.com (14 seconds ago.)Onlyforevertattoo.com (14 seconds ago.)Dukeofhell.com (15 seconds ago.)Pontevedrahomes.us (15 seconds ago.)Quick-draw.ru (16 seconds ago.)Onandoffelectric.com (16 seconds ago.)Yadian388.app (17 seconds ago.)Hoangtoc.com (17 seconds ago.)Rvramesh.com (18 seconds ago.)Maddogjoello.com (19 seconds ago.)Tokyokawaiilife.jp (19 seconds ago.)Entrybooks.net (20 seconds ago.)Cwberryiii.com (20 seconds ago.)

Recently Searched Keywords

cities-parks (1 second ago.)hide filters budget (3 seconds ago.)forum.lab501.ro (4 seconds ago.)turnkey services bermuda (7 seconds ago.)pool place chattanooga (8 seconds ago.)сертификат ножа близнец.jpg (8 seconds ago.)привилегия в очереди для особых клиентов (9 seconds ago.)维和部队 (9 seconds ago.)horny spanish flies (10 seconds ago.)romina (11 seconds ago.)24 h 72 (13 seconds ago.)silhouettes (13 seconds ago.)bou n netjiese (14 seconds ago.)lambrequins (15 seconds ago.)ендоскопіст (15 seconds ago.)blogue carrire vnements (19 seconds ago.)acosta (21 seconds ago.)l koltuk (21 seconds ago.)fortaleza (21 seconds ago.)world of hyatt (22 seconds ago.)cmsmsheading5fce7d766d6f1 cmsmsheading (24 seconds ago.)explored (26 seconds ago.)carrire vnements nouvelles (26 seconds ago.)balloon yellow pages (28 seconds ago.)trevi (28 seconds ago.)полотенца (29 seconds ago.)diễn đàn quan điểm (29 seconds ago.)qnap cloud drive sync encryption (29 seconds ago.)đau bụng dưới rốn là dấu hiệu của bệnh lý gì, có nguy hiểm không (30 seconds ago.)stipendienlotse (31 seconds ago.)