Avas.mv Website Analysis Summary

Avas.mv  |  
Low trust score  | 
Avas.mv - Maldives news leader


Rank
18,889
Rating
C
Trust Score
Low Trust Score
Estimated worth
$804,960
Estimated daily income
$1,118
Estimated monthly income
$34,006
Backlinks
0

Avas.mv has a Low Trust Score, and a Statvoo Rank of C.

Avas.mv is hosted by Amazon.com Tech Telecom in Singapore, Singapore, Singapore, 179431.
Avas.mv has an IP Address of 54.169.69.109 and a hostname of ec2-54-169-69-109.ap-southeast-1.compute.amaz and runs nginx/1.9.9 web server.

The domain avas.mv was registered 201 decades 9 years 4 months ago by , it was last modified 201 decades 9 years 4 months ago and currently is set to expire 201 decades 9 years 4 months ago.

It is the world's 18,889 most popular site among over 300 million websites.

Avas.mv has a total of 0 backlinks.

Avas.mv gets approximately 93,176 unique visitors a day and 559,056 pageviews per day.

Avas.mv has an estimated worth of $804,960.
An average daily income of approximately $1,118, which is wroughly $34,006 per month.

Whois information for avas.mv

Full Whois Lookup for Avas.mv Whois Lookup

Who hosts Avas.mv?

Avas.mv Web Server Information

Hosted IP Address:54.169.69.109
Hosted Hostname:ec2-54-169-69-109.ap-southeast-1.compute.amaz
Service Provider:Amazon.com Tech Telecom
Hosted Country:SingaporeSG
Location Latitude:1.28967
Location Longitude:103.85
Webserver Software:nginx/1.9.9

HTTP Header Analysis for Avas.mv

Http-Version: 1.1
Status-Code: 200
Status: 200 OK
Server: nginx/1.4.6 (Ubuntu)
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Transfer-Encoding: chunked
Connection: keep-alive
X-Powered-By: PHP/5.5.9-1ubuntu4.7
Cache-Control: no-cache
Date: Tue, 14 Jul 2015 08:27:42 GMT
Content-Encoding: gzip

Need to find out who hosts Avas.mv?

Avas.mv Free SEO Report

Website Inpage Analysis for Avas.mv

H1 Headings:0
H2 Headings:2
ތިންވަނަ މީހަކު ހިމަބިއްސަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ
ޗުއްޓީ ނިމި ދަރިވަރުން ސްކޫލަށް
H3 Headings:82
ބޭނުންވަނީ ބޮޑު މެޖޯރިޓީއެއް އެމްޑީޕީން ހޯދުން: ރައީސް
ރައީސް، އިތުރު ބަޔަކާއެކު ކެންޕެއިން ނުުކުރައްވާނެ: ނަޝީދު
ޔާމީންގެ އިސްތިއުނާފު މި މަހުގެ 28 ގައި
ނަޝީދުގެ ބަހަށް ކޯލިޝަން އުވާލާނެތަ؟
އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީ: ވާދަކުރަނީ 1228 ކެންޑިޑޭޓުން
އިންތިހާބަކީ ނުފޫޒުން މިނިވަންވާން ލިބޭ ރަނުގެ ފުރުސަތެއް
ޒަހަމްތަކަކާއެކު މަރުވެފައި އޮތް މީހަކު މުލަކުން ފެނިއްޖެ
ދިއްދޫ ޖަލްސާގައި ނަޝީދު ހެއްދެވީ އިތުރުފުޅެއް: ލަތީފު
ރ. މީދޫ، އޮޅުވެލިފުށި ޓިކެޓަށް އެމްޑީޕީގެ މެންބަރަކު ނޭދޭ!
ނިޒާރުގެ ނުސީދާ ރައްދެއް ސޯބެއަށް
ކަޅުވަކަރު މިސްކިތް ރޭވުމުގެ ހުރިހާ ކަމެއް މާދަމާއަށް ނިމޭނެ
މުފްތީ މެންކް، ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފި
މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ހައްޔަރުކުރި ޕްރިންސިޕަލް ބަންދަށް
އައިޖީއެމްއެޗަށް ސްކްރީނިން އިކްއިޕްމަންޓް ދީފި
ބޮބީ އެނބުރި އީގަލްސް އަށް
ފެރިދޫގެ ގެއަކަށް ގްރޫޕަކުން ވަދެ މީހަކަށް ހަމަލާދީފި
މެރިން އެކްސްޕޯ ބާއްވައިދޭނެ ބަޔަކު ހޯދަނީ
ވެކްސިން ތައްގަނޑު ފެނުނީ ފަޅު ރަށަކުން
ދެ ލައްކަ މީހުންނަށް ދެވޭ ވަރަށް ވެކްސިން ގެންނަނީ
ހިމަބިއްސަށް ފަރުވާދޭނެ ސެންޓަރެއް ގާއިމު ކުރަނީ
ދާނޭހެ ޔާދުން ހިތާއޭ
ބެންގަލޫރުގެ ކުރީގެ ކޯޗް ރޮކާ ހައިދަރުއާބާދަށް
މުފްތީ މެންކްގެ ދަރުހެއް މިރޭ ކާނިވަލުގައި
"ދިރުން ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ ދައުރެއް ކައުންސިލްތަކަށް އޮންނާނެ"
މީހަކު މޫދަށް ވެއްޓި ކަރުގައި ކަންވާރު އޮޅިގެން މަރުވެއްޖެ
ވަގު ޕާސްޕޯޓެއްގައި އެތެރެވި މީހަކު ހުއްޓުވައިފި
ވެކްސިނާ ދެކޮޅު ހާދާ ވައިބާ ގްރޫޕެއްގެ މައްސަލަ ބަލަނީ
ކައްޕި ގެއްލުން: ފެނުނު ތުވާލީގައި ލޭގެ އަސަރު؟
"ގެއްލުނީ އާއިލާގެ އެންމެ ލޯބި މީހާ"
ކަރީނާގެ ދަރިފުޅު ބަލާ މީހާގެ މުސާރަ އެނގޭތަ؟
ކަނުއަނދިރިން ކަނޑު އަޑިއަށް!
ކައްޕި ގެއްލުން: ފަރުގެ އަޑިން ވަޅިއެއް ހޯދައިފި
"ކައްޕިއާ ބިދޭސީއަކާ ދެމެދު ފައިސާގެ މައްސަލައެއް ޖެހުނު"
ދާނޭހެ ޔާދުން ހިތާއޭ
ނަވާގެ ކުޑަ އުމްރާ ވެރިޔާ ކިޔައިދޭ ވާހަަކަ!
ދަރިންނަށް ކާންދޭނެ ފަދަ ނެތް މަންމަގެ ނަސީބު އަތުގައި ހިފައިފި
ނަޝީދުގެ ބަހަށް ކޯލިޝަން އުވާލާނެތަ؟
ނައްތާލި ބަލި ފެނުނީ ކޮން ގޯހެއް ހެދިގެން؟
ނަން ބަދަލުނުވެގެން ހީވީ އެހެން ކަމެއްހެން!
ވީއައިއޭ ތޮއްޖެހި ހިދުމަތް ކޮށިއަރާފައި!
ނަވާގެ ކުޑަ އުމްރާ ވެރިޔާ ކިޔައިދޭ ވާހަަކަ!
ފަތުހުﷲ: ދިވެހިންގެ މޫނުގެ ޑޮކްޓަރު
އެގްޒިމް ބޭންކް ދިވެހިންނާ ދުރަށް
މެރިން އެކްސްޕޯ ބާއްވައިދޭނެ ބަޔަކު ހޯދަނީ
ޓޫރިޒަމް ބިންތަކުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްގެން ރެކޯޑު އާމްދަނީއެއް
ވީއައިއޭ އިން ކަރަންޓު ކެނޑިއްޖެ
ދިރާގުން އީ ސިމް ތައާރަފުކޮށްފި
ރީފްސައިޑުގެ އައިވާ ޓީވީ ބާޒާރަށް
އިއްޒުއްދީން ސްކޫލް ހުޅުވުން
ދިރާސީ އާ އަހަރު ފެށުން
ވީއައިއޭ ތޮއްޖެހި ހިދުމަތް ކޮށިއަރާފައި!
އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަނދު ކޭތަ
ބޮބީ އެނބުރި އީގަލްސް އަށް
ބެންގަލޫރުގެ ކުރީގެ ކޯޗް ރޮކާ ހައިދަރުއާބާދަށް
ސައުދީގެ ފެޑްރޭޝަނާއެކު އެފްއޭއެމް އެއްބަސްވުމަކަށް
އެރިކްސަނަށް ކުޅުން ނުދެއްކޭ ސަބަބު އެނގޭ
ހަތަރު ފޯވަޑުން ލައިގެންވެސް ޕީއެސްޖީ މޮޅެއްނުވި
ބާސާއިން ވަލްވެރުޑޭ ވަކިކޮށް ކޯޗަކަށް ސެޓިއެން
ޕެނަލްޓީން ޖަހައިގެން ސުޕަ ކަޕް ރެއާލްއަށް
ޕޮޕްކޯންކޮޅަކުން ފުރާނައަށް ނުރައްކާވެ ބޮޑު އޮޕަރޭޝަނެއް!
ތެތް އިސްތަށިގަނޑާއެކު ނިދުމުން އަންހެނަކަށް ލިބުނު ގެއްލުން
ދަރިންނަށް ކާންދޭނެ ފަދަ ނެތް މަންމަގެ ނަސީބު އަތުގައި ހިފައިފި
ފިރިމީހާ މުޑުދާރުކަމުން ވަރިއަށް އެދިއްޖެ
މީހުން
ޕާކިސްތާން މިސްކިތަށް ދިން ހަމަލާ ކުށްވެރިކޮށްފި
ޔޫކްރޭންގެ ބޯޓް ވައްޓާލި ކަމަށް އިރާނުން އެއްބަސްވެއްޖެ
އޮމާންގެ ރަސްގެފާނު އަވަހާރަވެއްޖެ
އިރާން ފަހަތަށް ޖެހެން ފަށައިފި: ޓްރަމްޕް
ޔޫކްރޭންގެ މަތިންދާބޯޓް ވެއްޓި 170 ވުރެގިނަ މަރު
ގިނިހިލައިން އާ މިނަރަލެއް!
1000 އަހަރުވެފައިވާ ޝާހީ ގަނޑުވަރެއް
އެންމެ ދިގު ޖައްވީ ރޮކެޓް ޗައިނާއިން ޖައްވަށް
300 މިލިއަން އަހަރުވީ ބޮނޑެއްގެ ފޮސިލް ހޯދައިފި
ފެއިލްވެދާނެތީ މާސްއަށް ދާން އާ އިންޖީނެއް
އެންމެ ދެ ގަޑިއިރުން ޖައްވަށް
ޖަނަވާރެއްގެ އެންމެ ޒަމާންވީ ކުރެހުން ހޮހަޅައެއްގެ ތެރެއިން
ޗައިނާއިން އެންމެ ބޮޑު ރޭޑިއޯ ޓެލެސްކޯޕް އުފައްދައިފި
ޖައްވުގައި އެކަނިވެރިކަން ފިލުވަން ރޮބަޓެއް
ކަނޑުގެ 120 ފޫޓު އަޑީގައި ޑިނާ!
ސީރިއަސްކޮށް: މަލީހު ދާންވީ ދަނޑަށް!
އުދަރެހުން އަރައިގެން އަންނަ ތަރި!
އައިޝާ، ޗައިނާ ހިލައިގެ ޖަންގައްޔަށް!
H4 Headings:1
ފަތުހުﷲ: ދިވެހިންގެ މޫނުގެ ޑޮކްޓަރު
H5 Headings:0
H6 Headings:0
Total IFRAMEs:0
Total Images:18
Google Adsense:Not Applicable
Google Analytics:Not Applicable

Keyword Cloud for Avas.mv

falsecaptain1ltdinvestmentspvtmaldivesquotquotjobs0truevarjobpvt ltd

Longtail Keyword Density for Avas.mv

KeywordsOccurences
pvt ltd3
var10
jobs8
false6
quotquot5
job4
03
13
investments3
maldives3
captain3
pvt3
ltd3
true3

What are the nameservers for avas.mv?

Avas.mv Domain Nameserver Information

HostIP AddressCountry
UnknownUnknownUnknownUnknown