Borås Stad - Borås Stad

Safety: Low trust score
Year Founded: 1994
Global Traffic Rank: 239,936
Estimated Worth: $39,420
Category: Travel > TourismDomain summary

Last updated
2021-04-06
Domain label
boras
Domain extension
se
Domain registered:
1994-12-14
Domain updated:
2021-04-06
Domain expires:
2021-12-31
Global Traffic Rank
239,936
Statvoo Rating
F
Trust Score
Low Trust Score
Estimated worth
$39,420
Estimated daily income
$73
Estimated monthly income
$2,220

Frequently Asked Questions (FAQ)

Q: When was Boras.se registered?
A: Boras.se was registered 26 years, 7 months, 2 weeks, 3 days, 15 minutes, 33 seconds ago on Wednesday, December 14, 1994.
Q: When was the WHOIS for Boras.se last updated?
A: The WHOIS entry was last updated 3 months, 3 weeks, 4 days, 15 minutes, 33 seconds ago on Tuesday, April 6, 2021.
Q: What are Boras.se's nameservers?
A: DNS for Boras.se is provided by the following nameservers:
 • pitea.dns.swip.net
 • dns6.telia.com
 • ns1.boras.se
 • ns2.boras.se
Q: Who is the registrar for the Boras.se domain?
A: The domain has been registered at NIC-SE.
Q: What is the traffic rank for Boras.se?
A: Boras.se ranks 239,936 globally on Alexa. Boras.se has a Low Trust Score, and a Statvoo Rank of F.
Q: How many people visit Boras.se each day?
A: Boras.se receives approximately 6,558 visitors and 26,232 page impressions per day.
Q: What IP address does Boras.se resolve to?
A: Boras.se resolves to the IPv4 address 185.84.52.10.
Q: In what country are Boras.se servers located in?
A: Boras.se has servers located in the Sweden.
Q: What webserver software does Boras.se use?
A: Boras.se is powered by webserver.
Q: Who hosts Boras.se?
A: Boras.se is hosted by SiteVision AB in Sweden.
Q: How much is Boras.se worth?
A: Boras.se has an estimated worth of $39,420. An average daily income of approximately $73, which is roughly $2,220 per month.

Boras.se Reviews

We don't have any reviews for this website yet.

You could be the first to write one!

Add your review

Boras.se Free SEO Report

Website Related Search Terms

Website Inpage Analysis for Boras.se

H1 Headings

3 :
 1. Borås Stad
 2. Borås Stad
 3. Borås Stad

H2 Headings

31 :
 1. Fråga vår chatbot
 2. Ansök om skolskjuts
 3. Ansök om skolskjuts
 4. Ansök om skolskjuts
 5. Ansök om skolskjuts
 6. Ansök om skolskjuts
 7. Ansök om skolskjuts
 8. Gå vidare till:
 9. Gå vidare till:
 10. Nyheter
 11. Kalender
 12. Telefon
 13. E-post
 14. Öppettider
 15. Postadress
 16. Besök oss
 17. Borås Stad i sociala medier
 18. Organisationsnummer
 19. Ingångssidor
 20. Tillgänglighet och personuppgifter
 21. Synpunkter och felanmälan
 22. Telefon
 23. Öppettider
 24. E-post
 25. Borås Stad i sociala medier
 26. Postadress
 27. Besök oss
 28. Ingångssidor
 29. Organisationsnummer
 30. Webbplatsen och personuppgifter
 31. Synpunkter och felanmälan

H3 Headings

13 :
 1. Civilministern på besök hos Konsument Borås
 2. Vi planerar ett nytt bostadshus i Centrum
 3. Digital seniorkalender på boras.se
 4. Borås Stads gymnasieelever får en tredjedel närundervisning efter påsklovet
 5. Stabilt resultat för Borås Stad
 6. Vi avverkar sjuka almar i centrum
 7. Välkommen till Bolagsdagen 2021
 8. Tvätta bilen rätt
 9. Barnmatiné: Den osynliga flickan
 10. INSTÄLLD VISNING: Croodarna 2 - En ny tid
 11. Film: Quo vadis, Aida?
 12. Kommunstyrelsen, sammanträde 2021-04-12 14.00
 13. Ny finsk film: Eden

H4 Headings

0 :

H5 Headings

0 :

H6 Headings

0 :

Total IFRAMEs

1 :

Total Images

79 :

Google Adsense

:
Not Applicable

Google Analytics

:
UA-3902083-1

Links - Internal

58:

Links - Internal (nofollow)

0:

Links - Outbound

7:

Links - Outbound (nofollow)

0:

Keyword Cloud for Boras.se

ensures search heresearch and searchattribute ifinfr lsrservice vi erbjuderhelasvjqsearch1232e597e71754f2d1b883b3afvalange skordsenast 15functionesearch here searchsvclientutilsupportsplaceholderdelay 200 selectedvaluecontaineridselectedvaluecontainerid2 delayklsvdocreadyfunction queries serverbyggaverksamheter ochkanfallback if browser2 delay 200om kommunen vraif svclientutilsupportsplaceholderuppleva ochom skolskjutsfalse ensures searchtrafik3enter key needed30 mars 20212122 ppnat ansksvjqsearch1232e597e71754f2d1b883b3afvalhtml5 placeholderdu information omqueriesplaceholder attributegenom2122 ppnatansk senastaprkommun ochmilj trafikfalseblockscoronavirusetrxf6dadu informationeftersvjqsearch1232e597e71754f2d1b883b3a5valangeparkerensure initialom skolskjutsnuenteringden 31belowskord return falseset when leavingverksamheterpresseskey neededmerskolskjuts anskgrapublicerad den 30bio rxf6da kvarndenna webbplatsbors 400 rsourcefalse else if200 selectedvaluecontainerid fallbackshows it belowinvokesfunctione if ewhichkommunkommunen vra verksamheterfr du informationhtml5 placeholder attributeerbjuderfyller 400 ransk om skolskjutsnuapril ansklistfalse elsedugra bo byggastadsfirarfalse invokesskord returnewhichettsenast 15 aprilif browser doesntsociala mediersvjqsearch1232e597e71754f2d1b883b3a0valange skordtidvi erbjuder vlkommenapril ansk omneededmedreturn false skoch den serviceleavingapril kl15 april anskskolskjuts ansk om31 mars 2021search fieldbutton if uservar qryhar anskan7fieldpange skord returndenlsr 2122 ppnatanskskord ensuresfrskola400 r underoch denproperlykvarnfallbacksuggestion listsvdocreadyfunction queriesinfr400 rdenna webbplats frborxe5ssvjqsearch1232e597e71754f2d1b883b3a5valange skordherestadsplanering arbetefr dugra boinitial valueif svjqsearch1232e597e71754f2d1b883b3a5valr undercoronaviruset och covid19kommunenplaceholder attribute ifproperly clearedbrowseroch milj trafiksvclientutilsupportsplaceholder ensureskord ensures searchhela 2021 firarskolskjuts infr200 selectedvaluecontaineriduser pressestext is properly31 marssearch hereanskhere textundervi tillsammansensure initial valuevlkommenplats borxe5s bioskolskjuts infr lsrvikeyskolskjutsnu har anskanvi erbjuderhtml5textfirar vimars 2021vlkommen borsbuttonaprilattinformation om kommunenfyller 400webbplatsentering searchviderbjuder vlkommenden 31 marsbio rxf6dainformation omif qrylsrfrhere searchstadsplanering arbete kommunoch covid19vlkommen bors fyllersvjqsearch1232e597e71754f2d1b883b3a0valangeif user presses2021 firar viskensures searchvalue2kommunen vraskordbors stadp dennaensurebors fyllerom kommunenmiljentering search fieldamptrafik ochsubmit blocks emptyden servicepublicerad dentilllsr 2122 ppnatif svclientutilsupportsplaceholder ensuresearch here textqry ange skordfunctionansk senastanskan frsvjqsearch1232e597e71754f2d1b883b3afvalangeppnatansk senast 15initial value ifden service vibygga ochomsupportvraanskan fr skolskjutsif userochservice4minlengthutbildningstadp dennabors fyller 400ansk om skolskjuts2021 firarbors stadpempty searchppnatanskif qry ange15 april2122 ppnatansktrueemptyfalse skwebbplats frp vrasynpunkterom skolskjutsnu hararbete kommunfalse ensuressuggestionfr skolskjutsfunctione ifinfr lsr 21225below the searchavupplevabo byggarproperly setneeded in iedelayqueries serverbors stadsserverarbeteewhich 13attribute if svclientutilsupportsplaceholderbrowser doesnt supporthar anskan frsetanskanppnat anskom skolskjuts anskreturnpublicerad den 31rxf6da kvarnr under helaenteroch miljverksamheter och denmilj trafik ochsvjqsearch1232e597e71754f2d1b883b3a5valelsestadsplaneringsenastbors stadfunction ifsvclientutilsupportsplaceholder ensure initialerbjuder vlkommen borsvra verksamheterellersvdocreadyfunctioncleared30 marscovid19bttreskolskjutsminlength 2arbete kommun ochplats borxe5sboplatsuserdelay 200fr skolskjuts infrpresses the enterunder hela 2021politikfalse submitdoesnt supportif svjqsearch1232e597e71754f2d1b883b3a0valifsupport the html5enter keybiofyllerutbildning ochsvjqsearch1232e597e71754f2d1b883b3a0valppnat ansk senastinformationvra verksamheter ochjobbcleared when enteringansk omborsreturn false invokesharleaving searchsearch button ifensuresppnatansk senast 15stdtillsammansiesocialaqrysubmit2122 ppnat6hela 2021firar vi tillsammansstadden 30varbors 400den 30 marsstadp denna webbplatsborxe5s bio rxf6dasomdennaomsorg ochbo bygga och1if ewhich 13blocks empty searchbutton if0fallback ifplaceholderelse if qry9detblocks emptyskolskjutsnu haromsorgstd upplevashowselse iffunction vardoesntsubmit blocksangestadpreturn false ensuresif browserminlength 2 delay8borxe5s biobrowser doesntsearch buttonstadenreturn false submitsearchlist and showsfalse submit blocksvalue ifinvokes the searchinitiallsr 2122coronaviruset ochselectedvaluecontainerid fallback ifskolskjutsnufunction var qrypubliceradwebbplats fr duif ewhichselectedvaluecontainerid fallbackif svjqsearch1232e597e71754f2d1b883b3afvalppnatansk senastmarsreturn falsefrskola omsorgqry angeange skordattributereturn false elseservice vileaving search fieldmedierunder helafretagare

Longtail Keyword Density for Boras.se

KeywordsOccurences
skord return false9
bors 400 r7
infr lsr 21226
ansk om skolskjuts6
senast 15 april6
ensures search here6
search here text6
text is properly6
fr skolskjuts infr6
skolskjuts infr lsr6
15 april ansk6
anskan fr skolskjuts6
har anskan fr6
skolskjutsnu har anskan6
om skolskjutsnu har6
ansk om skolskjutsnu6
april ansk om6
bio rxf6da kvarn4
31 mars 20214
borxe5s bio rxf6da4
plats borxe5s bio4
den 31 mars4
verksamheter och den3
vlkommen bors fyller3
erbjuder vlkommen bors3
vi erbjuder vlkommen3
service vi erbjuder3
den service vi3
och den service3
om skolskjuts ansk3
fyller 400 r3
vra verksamheter och3
kommunen vra verksamheter3
om kommunen vra3
information om kommunen3
du information om3
fr du information3
webbplats fr du3
denna webbplats fr3
bors fyller 4003
under hela 20213
400 r under3
publicerad den 313
ppnat ansk senast3
skolskjuts ansk om3
lsr 2122 ppnatansk3
2122 ppnatansk senast3
2122 ppnat ansk3
lsr 2122 ppnat3
ppnatansk senast 153
bors stadp denna3
r under hela3
publicerad den 303
den 30 mars3
30 mars 20213
firar vi tillsammans3
2021 firar vi3
hela 2021 firar3
ansk senast 153
stadp denna webbplats3
svdocreadyfunction queries server3
coronaviruset och covid-193
attribute if svclientutilsupportsplaceholder3
leaving search field3
set when leaving3
false ensures search3
return false ensures3
entering search field3
cleared when entering3
skord ensures search3
initial value if3
ensure initial value3
svclientutilsupportsplaceholder ensure initial3
if svclientutilsupportsplaceholder ensure3
placeholder attribute if3
false submit blocks3
html5 placeholder attribute3
support the html53
browser doesnt support3
if browser doesnt3
fallback if browser3
selectedvaluecontainerid fallback if3
200 selectedvaluecontainerid fallback3
delay 200 selectedvaluecontainerid3
2 delay 2003
minlength 2 delay3
below the search3
shows it below3
return false submit3
submit blocks empty3
arbete kommun och3
if user presses3
list and shows3
milj trafik och3
och milj trafik3
bo bygga och3
gra bo bygga3
return false sk3
if ewhich 133
functione if ewhich3
needed in ie3
enter key needed3
presses the enter3
button if user3
blocks empty search3
search button if3
invokes the search3
return false invokes3
ange skord return3
qry ange skord3
if qry ange3
else if qry3
false else if3
return false else3
function var qry3
search here search3
search and search3
stadsplanering arbete kommun3
return false15
ansk om12
400 r10
search here9
search field9
skord return9
mars 20219
publicerad den8
bors 4007
15 april7
april ansk6
ensures search6
here text6
skolskjuts infr6
function if6
ange skord6
fr skolskjuts6
senast 156
anskan fr6
om skolskjutsnu6
om skolskjuts6
har anskan6
skolskjutsnu har6
infr lsr6
if qry6
lsr 21226
firar vi5
april kl5
vra verksamheter5
information om5
bo bygga4
milj trafik4
bors stads4
p vra4
arbete kommun4
plats borxe5s4
rxf6da kvarn4
bio rxf6da4
den 314
31 mars4
borxe5s bio4
bors stad4
du information3
verksamheter och3
kommunen vra3
om kommunen3
stadp denna3
fr du3
webbplats fr3
denna webbplats3
den service3
bors stadp3
sociala medier3
och covid-193
och den3
2122 ppnat3
service vi3
30 mars3
ansk senast3
coronaviruset och3
skolskjuts ansk3
2122 ppnatansk3
ppnatansk senast3
den 303
vi tillsammans3
2021 firar3
vi erbjuder3
hela 20213
under hela3
r under3
fyller 4003
bors fyller3
vlkommen bors3
ppnat ansk3
erbjuder vlkommen3
svdocreadyfunction queries3
kommun och3
svclientutilsupportsplaceholder ensure3
submit blocks3
false submit3
leaving search3
properly set3
false ensures3
entering search3
properly cleared3
skord ensures3
svjqsearch1232e597e71754f2d1b883b3a0valange skord3
if svjqsearch1232e597e71754f2d1b883b3a0val3
value if3
initial value3
ensure initial3
if svclientutilsupportsplaceholder3
empty search3
attribute if3
placeholder attribute3
html5 placeholder3
doesnt support3
browser doesnt3
if browser3
fallback if3
selectedvaluecontainerid fallback3
200 selectedvaluecontainerid3
delay 2003
2 delay3
minlength 23
suggestion list3
blocks empty3
here search3
stadsplanering arbete3
false sk3
trafik och3
och milj3
queries server3
gra bo3
uppleva och3
std uppleva3
omsorg och3
frskola omsorg3
utbildning och3
svjqsearch1232e597e71754f2d1b883b3afvalange skord3
if svjqsearch1232e597e71754f2d1b883b3afval3
svjqsearch1232e597e71754f2d1b883b3a5valange skord3
if svjqsearch1232e597e71754f2d1b883b3a5val3
ewhich 133
function var3
if ewhich3
functione if3
key needed3
enter key3
user presses3
if user3
button if3
search button3
false invokes3
qry ange3
else if3
false else3
var qry3
bygga och3
och49
if27
search27
bors23
p21
om19
r18
fr17
false17
skord15
return15
ansk15
den15
015
vi13
skolskjuts12
april11
vra11
till11
110
att9
mars9
function9
here9
qry9
field9
28
plats8
har8
publicerad8
verksamheter7
skolskjutsnu6
ange6
infr6
senast6
tid6
anskan6
amp6
lsr6
36
ensures6
bo6
med6
properly6
text6
apr5
svjqsearch1232e597e71754f2d1b883b3a0val5
firar5
arbete5
svjqsearch1232e597e71754f2d1b883b3afval5
fyller5
svjqsearch1232e597e71754f2d1b883b3a5val5
information5
kl5
milj4
bygga4
gra4
bio4
trafik4
kommun4
borxe5s4
std4
rxf6da4
stads4
kvarn4
sociala4
du4
vlkommen4
svdocreadyfunction4
uppleva4
service4
omsorg4
44
stad4
var4
54
utbildning4
64
vid3
medier3
det3
som3
ett3
kan3
73
mer3
efter3
av3
ppnat3
eller3
tillsammans3
parker3
under3
hela3
staden3
true3
ppnatansk3
genom3
bttre3
stadsplanering3
erbjuder3
browser3
cleared3
svjqsearch1232e597e71754f2d1b883b3a0valange3
value3
initial3
ensure3
svclientutilsupportsplaceholder3
attribute3
placeholder3
html53
support3
doesnt3
fallback3
set3
selectedvaluecontainerid3
83
delay3
minlength3
source3
below3
shows3
list3
suggestion3
server3
queries3
fretagare3
entering3
leaving3
kommunen3
93
webbplats3
denna3
stadp3
covid-193
coronaviruset3
politik3
jobb3
frskola3
svjqsearch1232e597e71754f2d1b883b3afvalange3
svjqsearch1232e597e71754f2d1b883b3a5valange3
sk3
ewhich3
submit3
functione3
ie3
needed3
key3
enter3
presses3
user3
button3
invokes3
else3
empty3
blocks3
synpunkter3

Who hosts Boras.se?

Boras.se Hosting Provider Information

Hosted IP Address:185.84.52.10
Hosted Hostname:185.84.52.10
Service Provider:SiteVision AB
Hosted Country:SwedenSE
Location Latitude:59.3247
Location Longitude:18.056
Webserver Software:Not Applicable

Is "SiteVision AB" in the Top 10 Hosting Companies?

Name
Percentage
GOOGLE
17.2088%
Unknown
5.0138%
AS-26496-GO-DADDY-COM-LLC
4.3256%
NAMECHEAP-NET
3.6268%
AMAZON-AES
2.7254%
GoDaddy.com, LLC
2.4825%
UNIFIEDLAYER-AS-1
2.3319%
Fara Negar Pardaz Khuzestan
1.9947%
CONFLUENCE-NETWORK-INC
1.7092%
1&1 Internet AG
1.6708%
SiteVision AB
0.0003%

HTTP Header Analysis for Boras.se

Http-Version: 1.1
Status-Code: 200
Status: 200 OK
X-Frame-Options: SAMEORIGIN
P3P: CP="This is not a P3P policy!"
X-UA-Compatible: IE=EDGE
Cache-Control: no-cache, no-store, must-revalidate
Pragma: no-cache
Expires: Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 GMT
vary: accept-encoding
Content-Encoding: gzip
Content-Type: text/html;charset=UTF-8
Transfer-Encoding: chunked
Date: Tue, 06 Apr 2021 12:40:47 GMT

Boras.se Domain Nameserver Information

HostIP AddressCountry
pitea.dns.swip.net 192.71.180.43Sweden Sweden
dns6.telia.com 81.228.10.68Sweden Sweden
ns1.boras.se 148.160.250.19Sweden Sweden
ns2.boras.se 148.160.250.29Sweden Sweden


Need to find out who hosts Boras.se?


Domain Registration (WhoIs) information for Boras.se

 # Copyright (c) 1997- The Swedish Internet Foundation.
# All rights reserved.
# The information obtained through searches, or otherwise, is protected
# by the Swedish Copyright Act (1960:729) and international conventions.
# It is also subject to database protection according to the Swedish
# Copyright Act.
# Any use of this material to target advertising or
# similar activities is forbidden and will be prosecuted.
# If any of the information below is transferred to a third
# party, it must be done in its entirety. This server must
# not be used as a backend for a search engine.
# Result of search for registered domain names under
# the .se top level domain.
# This whois printout is printed with UTF-8 encoding.
#
state: active
domain: boras.se
holder: andbor2578-00001
admin-c: -
tech-c: -
billing-c: -
created: 1994-12-14
modified: 2020-11-21
expires: 2021-12-31
transferred: 2019-02-13
nserver: dns6.telia.com
nserver: ns1.boras.se 148.160.250.19 2001:67c:1890:0:0:0:0:10
nserver: ns2.boras.se 148.160.250.29 2001:67c:1890:0:0:0:0:11
nserver: ns2.hb.se
nserver: pitea.dns.swip.net
dnssec: signed delegation
registry-lock: unlocked
status: ok
registrar: Loopia AB

Recently Updated Websites

Hdwj.xyz (7 seconds ago.)Borntaxidermy.com (7 seconds ago.)Agdercatering.online (10 seconds ago.)Onlinesmsservice.com (13 seconds ago.)Mayumi-shimizu.com (14 seconds ago.)Kinetic-id.net (14 seconds ago.)Huohu4060.com (20 seconds ago.)Globalpetfoods.com (20 seconds ago.)Swirlone.us (21 seconds ago.)Fiveolde.com (24 seconds ago.)Noizeeneighborz.com (29 seconds ago.)Ulotkiwpoznaniu.pl (30 seconds ago.)Proxiware.com (36 seconds ago.)Brexitbutterfly.com (38 seconds ago.)Pomodorogrillverobeach.com (39 seconds ago.)Puracitz.club (41 seconds ago.)Curbanxiety.com (44 seconds ago.)Reclaimedwoodmaine.com (46 seconds ago.)Seviyemarket.com (47 seconds ago.)Convergegreatlakes.org (50 seconds ago.)Barriejdavies.info (50 seconds ago.)Neighborhoodrun.biz (52 seconds ago.)Agrodostup.ru (53 seconds ago.)Aurynsheroes.com (57 seconds ago.)Iptv4cheap.cheap (57 seconds ago.)Saigonvietnamdeli.com (59 seconds ago.)Retailaxess.com (1 minute 1 second ago.)Hqbet2971.app (1 minute 3 seconds ago.)Rossiriver.com (1 minute 5 seconds ago.)Paramedicalcouncilofindia.org (1 minute 9 seconds ago.)

Recently Searched Keywords

padding-right 15px padding-left (5 seconds ago.)account fieldset (7 seconds ago.)british indian ocean territory (8 seconds ago.)хостинг cs source (9 seconds ago.)knoni twitter (10 seconds ago.)photobox login (11 seconds ago.)domo (11 seconds ago.)グロ画像 (12 seconds ago.)wie-bls-t10 (12 seconds ago.)молебен перед началом учебного года (фоторепортаж) (13 seconds ago.)adams madams (13 seconds ago.)entresto (14 seconds ago.)filestype (15 seconds ago.)hng cam (15 seconds ago.)10276 (16 seconds ago.)alle kategorien anzeigen (16 seconds ago.)astrology of love & intimacy (20 seconds ago.)march 27 2021 (22 seconds ago.)8 фасонов юбок в которых вы всегда будете в тренде (22 seconds ago.)sereppu (23 seconds ago.) тм «botiki». (23 seconds ago.)perlina (24 seconds ago.)公司授予李鸿燕等十位员工“三 (24 seconds ago.)ортопедические ботинки (25 seconds ago.)teams seasons leaders (25 seconds ago.)ортопедические подушки (26 seconds ago.)lütfullah bilgin tesisleri (27 seconds ago.)agencija kodvel (28 seconds ago.)生鹅肝 (30 seconds ago.)tune (30 seconds ago.)