มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : Chiang Mai University, THAILAND

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มุ่งสร้างสรรค์สังคมที่มีสิ่งแวดล้อมที่ดี สังคมแห่งสุขภาพ และผู้สูงอายุสุขภาพดี สังคมที่รักษาวัฒนธรรมล้านนาและพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืน พร้อมวางแนวทาง CMU Transformation สู่ “ก้าวใหม่ มช.” สนับสนุนการศึกษารูปแบบใหม่ ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ผลักดันการนำเทคโนโลยี มาพัฒนาการดำเนินงานต่างๆ เพื่อเป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมต้นแบบเพื่อชุมชน และร่วมพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม คุณภาพและมีทักษะการเป็นพลเมืองโลก วิจัยเพื่อความเป็นเลิศและนวัตกรรม บริการวิชาการที่เกิดประโยชน์แก่สังคม


Domain summary

SafetyLow trust score
Year Founded
2022
Global Traffic Rank
12,797
Estimated Worth
$1,188,000
Last updated
2022-08-07
Domain label
cmu
Domain extension
ac.th
Statvoo Rating
C
Estimated daily income
$1,650
Estimated monthly income
$50,188

Frequently Asked Questions (FAQ)

Q: When was Cmu.ac.th registered?
A: Cmu.ac.th was registered 3 months, 3 weeks, 5 days, 22 hours, 51 minutes, 2 seconds ago on Sunday, August 7, 2022.
Q: When was the WHOIS for Cmu.ac.th last updated?
A: The WHOIS entry was last updated 3 months, 3 weeks, 5 days, 22 hours, 51 minutes, 2 seconds ago on Sunday, August 7, 2022.
Q: What are Cmu.ac.th's nameservers?
A: DNS for Cmu.ac.th is provided by the following nameservers:
 • ns3-03.azure-dns.org
 • ns2-03.azure-dns.net
 • ns1-03.azure-dns.com
 • ns4-03.azure-dns.info
Q: Who is the registrar for the Cmu.ac.th domain?
A: The domain has been registered at .
Q: What is the traffic rank for Cmu.ac.th?
A: Cmu.ac.th ranks 12,797 globally on Alexa. Cmu.ac.th has a Low Trust Score, and a Statvoo Rank of C.
Q: How many people visit Cmu.ac.th each day?
A: Cmu.ac.th receives approximately 137,532 visitors and 825,192 page impressions per day.
Q: What IP address does Cmu.ac.th resolve to?
A: Cmu.ac.th resolves to the IPv4 address 202.28.249.22.
Q: In what country are Cmu.ac.th servers located in?
A: Cmu.ac.th has servers located in the Thailand.
Q: What webserver software does Cmu.ac.th use?
A: Cmu.ac.th is powered by Microsoft-IIS/10.0 webserver.
Q: Who hosts Cmu.ac.th?
A: Cmu.ac.th is hosted by Chiang Mai University in Chiang Mai, Chiang Mai, Thailand, 50230.
Q: How much is Cmu.ac.th worth?
A: Cmu.ac.th has an estimated worth of $1,188,000. An average daily income of approximately $1,650, which is roughly $50,188 per month.

Cmu.ac.th Free SEO Report

Website Related Search Terms

Website Inpage Analysis for Cmu.ac.th

H1 Headings

1 :
 1. มช.ปรับแผนพัฒนาการศึกษาฯ ระยะที่ 12 มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนด้วย SDGs

H2 Headings

9 :
 1. นักศึกษา
 2. ผู้ปกครอง
 3. นักศึกษาเก่า
 4. บุคลากร
 5. วิจัย นวัตกรรม และผลงานเด่น
 6. ข่าวรอบรั้วมช.
 7. ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 8. วารสาร
 9. วีดิทัศน์

H3 Headings

0 :

H4 Headings

8 :
 1. CMU FIRST YEAR
 2. ทุนการศึกษา
 3. โครงการแลกเปลี่ยน
 4. Digital Library
 5. CMU CHANNEL PLUS
 6. ปฏิทินการศึกษา
 7. ปฏิทินกิจกรรม
 8. CMU IT LIFE

H5 Headings

113 :
 1. นักศึกษา
 2. ผู้ปกครอง
 3. นักศึกษาเก่า
 4. บุคลากร
 5. คณะการสื่อสารมวลชน
 6. คณะเกษตรศาสตร์
 7. คณะทันตแพทยศาสตร์
 8. คณะเทคนิคการแพทย์
 9. คณะนิติศาสตร์
 10. คณะบริหารธุรกิจ
 11. คณะพยาบาลศาสตร์
 12. คณะแพทยศาสตร์
 13. คณะเภสัชศาสตร์
 14. คณะมนุษยศาสตร์
 15. คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
 16. คณะวิจิตรศิลป์
 17. คณะวิทยาศาสตร์
 18. คณะวิศวกรรมศาสตร์
 19. คณะศึกษาศาสตร์
 20. คณะเศรษฐศาสตร์
 21. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 22. คณะสังคมศาสตร์
 23. คณะสัตวแพทยศาสตร์
 24. คณะสาธารณสุขศาสตร์
 25. คณะอุตสาหกรรมเกษตร
 26. บัณฑิตวิทยาลัย
 27. วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล
 28. วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล
 29. วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี
 30. สถาบันนโยบายสาธารณะ
 31. สถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์
 32. ข่าวเด่น
 33. รางวัลและความภาคภูมิใจ
 34. ประชุมสัมมนา/กิจกรรมของมหาวิทยาลัย
 35. ภาพข่าวผู้บริหาร
 36. ข่าวรับสมัครงาน
 37. ข่าวประกวดราคา
 38. CMU Book Fair ครั้งที่ 27 วันที่ 23 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2565
 39. โครงการประกวดสุดยอดธุรกิจนวัตกรรมประเทศไทย ระดับภูมิภาค (ภาค...
 40. SDGs:
 41. ความรู้เรื่อง " จมูกอักเสบ ไซนัส หรือ ภูมิแพ้ " โดยแพทย์ ผู้...
 42. นักศึกษาปริญญาโท คณะอุตสาหกรรมเกษตร มช. คว้ารางวัลเหรียญเงิน...
 43. SDGs:
 44. มช.ค้นพบ วิธีลด ชะลอการตกกระกล้วยไข่ ช่วยให้กล้วยเนียนสวยได้...
 45. SDGs:
 46. มช.เปิดตัวหลักสูตร “Skills4Life” มุ่งสร้างบุคลากรคุณภาพ เติม...
 47. SDGs:
 48. มช. คว้า 2 รางวัลอันทรงเกียรติ จากเวที AIC Award 2022 ผลักดั...
 49. ศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนาฯ ลงพื้นที่ชุมชนบ้านหนองเต่าแ...
 50. SDGs:
 51. นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ Young So...
 52. นักศึกษาปริญญาโท คณะอุตสาหกรรมเกษตร มช. คว้ารางวัลเหรียญเงิน...
 53. SDGs:
 54. มช. คว้า 2 รางวัลอันทรงเกียรติ จากเวที AIC Award 2022 ผลักดั...
 55. นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ Young So...
 56. หนังสือเรื่อง "อัตลักษณ์เอกสาร: วงศาวิทยาการควบคุมประชากรของ...
 57. ขอแสดงความยินดี "รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่สาขาสัตวศาสตร์ ประจำปี 2565"
 58. SDGs:
 59. นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ได้รับรางวัลผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ...
 60. รองศาสตราจารย์ ดร. ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี เข้ารับพระราชทานเ...
 61. นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มช. คว้ารา...
 62. ลูกช้าง มช. สาขาวิชาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ ได้รับ 2 รางวัล ก...
 63. อบรมเชิงปฏิบัติการเก็บข้อมูลชุมชนชาติพันธุ์กับเศรษฐกิจสีเขียว
 64. SDGs:
 65. ศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนาฯ ลงพื้นที่ชุมชนบ้านหนองเต่าแ...
 66. SDGs:
 67. วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มช. จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัต...
 68. SDGs:
 69. วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มช. จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรีย...
 70. โครงการจัดแสดงผลงานของบุคลากร วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทา...
 71. กิจกรรม Pet Wellness Health Checkup Program เนื่องในโอกาส คร...
 72. อาจารย์ CAMT ร่วมโครงการ วิจัย ASTRA กับพันธมิตรจากสหภาพยุโ...
 73. STeP เข้าร่วมเสวนาการพัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ตอบการลงทุนของภา...
 74. SDGs:
 75. ต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล
 76. งาน KHUM Awaken Innovation Creative Economy
 77. SDGs:
 78. โครงการเปิดโลกกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2565
 79. SDGs:
 80. ต้อนรับ ศาสตราจารย์พิเศษ เภสัชกรหญิงกฤษณา ไกรสินธุ์
 81. บันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเ...
 82. พิธีมอบโล่แสดงความยินดี แก่อาจารย์ดีเด่นของสภาพนักงานมหาวิทย...
 83. โครงการพัฒนาบุคลากร เรื่อง การพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสาร
 84. SDGs:
 85. โครงการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ใส่ใจผู้พิการ Healthy กายดี ใจสุข
 86. SDGs:
 87. ต้อนรับอุปทูตรักษาการแทนเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย
 88. นักวิจัย มช. เข้ารับพระราชทานเกียรติบัตร จากสมเด็จพระกนิษฐาธ...
 89. สำนักทะเบียนและประมวลผล รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 2 ตำแหน่ง
 90. ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาล...
 91. ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่ว...
 92. คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครอาจารย์ ภาควิชาส...
 93. คณะเทคนิคการแพทย์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักเวชศ...
 94. คณะทันตแพทยศาสตร์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมห...
 95. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาว...
 96. ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยป...
 97. ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาล...
 98. ประกาศ มช. เรื่อง คำประกาศความเป็นส่วนตัว มหาวิทยาลัยเชียงให...
 99. ประกาศ มช. เรื่อง นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มหาวิทยาลัยเ...
 100. ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การจัดสอบวัดความรู้และทักษ...
 101. ประกาศ มช. เรื่อง ผลการพิจารณาการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อ...
 102. จดหมายข่าวสภามหาวิทยาลัย ฉบับที่ 74
 103. ทองกวาว ปีที่ 24 ฉบับที่ 1
 104. วารสาร มช. วันนี้ ประจำปีการศึกษา 2565
 105. RE-FORM ข่าวสารวิจัย มช. Vol.01/2565
 106. SDGs Chiang Mai University 2021
 107. ข่าวรอบสัปดาห์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับที่ 31
 108. ข่าวรอบสัปดาห์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับที่ 30
 109. ข่าวรอบสัปดาห์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับที่ 29
 110. ติดต่อมหาวิทยาลัย
 111. บริการสำคัญ
 112. เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 113. ช่องทางสื่อสาร

H6 Headings

9 :
 1. ทุนการศึกษา
 2. ปฏิทินการศึกษา
 3. ค่าธรรมเนียมการศึกษา
 4. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อันดับ 3 ของประเทศ จากการจัดอันดับของ QS World University Rankings 2023
 5. LESSON LEARNED : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ l Digital University
 6. นักศึกษาปริญญาโท คณะอุตสาหกรรมเกษตร มช. คว้ารางวัลเหรียญเงิน ในการประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา งานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2565 Thailand Research Expo 2022
 7. มช.ค้นพบ วิธีลด ชะลอการตกกระกล้วยไข่ ช่วยให้กล้วยเนียนสวยได้นานขึ้น ต่อยอดเพิ่มมูลค่าส่งออกผลไม้ไทยในอนาคต
 8. มช. คว้า 2 รางวัลอันทรงเกียรติ จากเวที AIC Award 2022 ผลักดันนวัตกรรมการเกษตรสู่ความเป็นเลิศที่ยั่งยืน
 9. ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ Veterinary Sciences (Published: 22 June 2022)

Total IFRAMEs

2 :

Total Images

92 :

Links - Internal

246:

Links - Internal (nofollow)

0:

Links - Outbound

6:

Links - Outbound (nofollow)

0:

Longtail Keyword Density for Cmu.ac.th

KeywordsOccurrences
0 1dc8cd 10016
07d79c 0 1dc8cd16
1dc8cd 100 background12
17 5 25658
right 07d79c 08
2565 view all6
2565 5 25656
slider-control span width5
h11-nav h11-topbar ul5
5 2565 55
5 2565 sdgs5
2565 4 25655
border 2px solid4
text-decoration none display4
02s ease-in -o-transition4
white padding 15px4
padding 15px 32px4
15px 32px text-align4
32px text-align center4
text-align center text-decoration4
center text-decoration none4
-webkit-transition 02s ease-in4
none display inline-block4
display inline-block font-size4
inline-block font-size 26px4
font-size 26px margin4
26px margin 10px4
margin 10px 2px4
service-24hover i wrap-feature-244
10px 2px cursor4
2px cursor pointer4
chiang mai university4
green border 2px4
color white padding4
linear-gradientto right 07d79c4
-webkit-gradientlinear left top4
02s ease-in transition4
ease-in transition 02s4
transition 02s ease-in4
-o-transition 02s ease-in4
background 07d79c background4
ease-in -o-transition 02s4
background linear-gradientto right4
07d79c background -webkit-linear-gradientlegacy-directionto4
background -webkit-linear-gradientlegacy-directionto right4
-webkit-linear-gradientlegacy-directionto right 07d79c4
100 background -webkit-gradientlinear4
background -webkit-gradientlinear left4
left top right4
-webkit-linear-gradientleft 07d79c 04
100 background linear-gradientto4
-o-linear-gradientleft 07d79c 04
background -o-linear-gradientleft 07d79c4
100 background -o-linear-gradientleft4
background -webkit-linear-gradientleft 07d79c4
to1dc8cd background -webkit-linear-gradientleft4
from07d79c to1dc8cd background4
top from07d79c to1dc8cd4
right top from07d79c4
top right top4
4 2565 43
11 12 133
16 17 53
13 16 173
12 13 163
gallery-box g-item overlay-box3
10 11 123
sdgs 10 113
12 17 53
2565 sdgs 33
h11-nav navbar-nav nav-item3
aic award 20223
2 aic award3
2565 21 25653
5 256521
0 1dc8cd16
07d79c 016
1dc8cd 10016
02s ease-in12
100 background12
text-align center11
2565 sdgs10
4 25659
width 1009
wrap-feature-24 service-24focus8
right 07d79c8
17 58
view all8
wrap-feature-24 service-24hover8
display inline-block7
h11-nav navbar-nav6
wrap-feature-24 service-246
margin 10px6
2565 56
2565 view6
03s ease-out6
slider-control span5
cursor pointer5
font-size 26px5
span width5
sdgs 35
11 125
2565 45
66 53945
color ffffff5
ease-in -o-transition5
ease-in transition5
h11-nav h11-topbar5
h11-topbar ul5
padding 15px5
-webkit-transition 03s4
inline-block font-size4
2px solid4
color white4
white padding4
15px 32px4
32px text-align4
center text-decoration4
text-decoration none4
none display4
1px solid4
26px margin4
10px 2px4
transition 03s4
green border4
feature 434
chiang mai4
mai university4
position relative4
transition 02s4
-o-transition 02s4
border 2px4
2px cursor4
-webkit-transition 02s4
right top4
-webkit-linear-gradientlegacy-directionto right4
background-size cover4
margin 04
background -webkit-linear-gradientlegacy-directionto4
background -webkit-gradientlinear4
07d79c background4
background 07d79c4
-o-transition 03s4
left top4
top right4
-webkit-gradientlinear left4
top from07d79c4
-webkit-linear-gradientleft 07d79c4
media max-width4
linear-gradientto right4
-o-linear-gradientleft 07d79c4
background -o-linear-gradientleft4
background linear-gradientto4
to1dc8cd background4
background -webkit-linear-gradientleft4
from07d79c to1dc8cd4
3 25653
12 173
2565 23
sdgs 103
2565 303
10 113
12 133
2565 213
13 163
16 173
30 25653
2565 25653
21 25653
9 113
award 20223
0px 30px3
gallery-box g-item3
background-repeat no-repeat3
navbar-nav nav-item3
display block3
h2 font-size3
slide-image left3
margin-bottom 30px3
end feature3
position absolute3
g-item overlay-box3
0 h11-nav3
2 aic3
aic award3
01s ease-in3
background-position center3
nav false3
wrap-feature5-box card-body3
overflow hidden3
10px 03
padding 0px3
062
139
wrap-feature-2428
background28
226
324
width23
color22
faculty20
sdgs20
center20
07d79c20
padding19
cmu18
0px18
1dc8cd16
ease-in15
font-size15
margin14
h11-nav13
right13
height13
03s12
412
02s12
line-height11
text-align11
true11
10px11
display11
511
margin-bottom11
611
top11
ffffff10
710
all9
background-color9
30px9
2px9
transition9
89
-o-transition9
-webkit-transition9
26px8
left8
service-24focus8
items8
service-24hover8
view8
15px8
solid8
98
108
border-radius7
inline-block7
feature7
important7
position7
function7
-webkit-transform6
116
end6
service-246
ser-title6
translatey-10px6
university6
slider36
ease-out6
navbar-nav6
media6
126
136
20px6
scale116
font-weight6
53px6
max-width6
false5
pointer5
cursor5
145
155
none5
span5
32px5
white5
border5
165
slider-control5
175
5px5
50px5
hidden5
h11-topbar5
ul5
40px5
transparent5
transform5
chiang4
background-position4
cover4
gallery-box4
text-fill-color4
1px4
mai4
34px4
nav4
padding-left4
184
194
relative4
wrap-feature-124
background-size4
-webkit-linear-gradientleft4
linear-gradientto4
-webkit-linear-gradientlegacy-directionto4
-webkit-gradientlinear4
from07d79c4
to1dc8cd4
text-decoration4
-ms-transform4
-o-linear-gradientleft4
margin-top4
text4
-webkit-text-fill-color4
card-body4
h24
slide-image4
green4
204
213
7px3
block3
223
233
innovation3
college3
public3
school3
44px3
nav-item3
videoeachfunction3
video3
wrap-feature5-box3
serrvices3
wrap-feature10-box3
absolute3
p3
g-item3
overlay-box3
wrap-feature-163
243
01s3
no-repeat3
digital3
background-repeat3
overflow3
nav-link3
aic3
award3
sciences3
padding-right3
img-ho3

Who hosts Cmu.ac.th?

Cmu.ac.th Hosting Provider Information

Hosted IP Address:202.28.249.22
Hosted Hostname:mail.cmu.ac.th
Service Provider:Chiang Mai University
Hosted Country:ThailandTH
Location Latitude:18.6913
Location Longitude:98.9121
Webserver Software:Microsoft-IIS/10.0

Is "Chiang Mai University" in the Top 10 Hosting Companies?

Name
Percentage
Unknown
18.0325%
GOOGLE
13.6423%
AS-26496-GO-DADDY-COM-LLC
3.1907%
NAMECHEAP-NET
3.0003%
AMAZON-AES
2.2030%
UNIFIEDLAYER-AS-1
1.9457%
GoDaddy.com, LLC
1.8580%
AMAZON-02
1.7036%
Fara Negar Pardaz Khuzestan
1.6187%
CONFLUENCE-NETWORK-INC
1.4064%
Chiang Mai University
0.0000%

Cmu.ac.th Domain Nameserver Information

HostIP AddressCountry
ns3-03.azure-dns.org 204.14.182.3
ns2-03.azure-dns.net 204.14.181.3
ns1-03.azure-dns.com 208.76.47.3
ns4-03.azure-dns.info 204.231.236.3

Common Spelling Mistakes for Cmu.ac.th

xmu.ac.thsmu.ac.thdmu.ac.thfmu.ac.th
vmu.ac.thcnu.ac.thchu.ac.thcju.ac.th
cku.ac.thclu.ac.thcmy.ac.thcmh.ac.th
cmj.ac.thcmk.ac.thcmi.ac.thcmu.qc.th
cmu.wc.thcmu.zc.thcmu.xc.thcmu.ax.th
cmu.as.thcmu.ad.thcmu.af.thcmu.av.th
cmu.ac.rhcmu.ac.fhcmu.ac.ghcmu.ac.hh
cmu.ac.yhcmu.ac.tbcmu.ac.tgcmu.ac.tt
cmu.ac.tycmu.ac.tucmu.ac.tjcmu.ac.tm
cmu.ac.tn   

Websites with Similar Names to Cmu.ac.th

Cmu-asa.com
CMU Asian Students Association
Cmu-biometrics.org
HOME | biometrics
Cmu-crafting-software.github.io
Software Crafting | Crafting Software
Cmu-delphi.github.io
Site not found · GitHub Pages
Cmu-design.com
2021 Graphic Design Portfolios
Cmu-edu.eu
Universitatea Maritimă din Constanța
Cmu-iro.org
CMU Model United Nations
Cmu-jp.top
cmu-jp.top | 521: Web server is down