Defence24.pl  |  DEFENCE 24
Low trust score  | 
Defence24 | Wojsko Polskie | Bezpieczeństwo | Przemysł zbrojeniowy | Wojska lądowe | Marynarka Wojenna | Siły Powietrzne | Wojska Specjalne | Geopolityka | Targi Kielce | Dowództwo Operacyjne | Misje poza granicami kraju
Defence24.pl Website Information

Website Ranks & Scores for Defence24.pl

Statvoo Rank Statvoo Rank:F
Alexa Rank Alexa Rank:33,509
Majestic Rank Majestic Rank:220,658
Domain Authority Domain Authority:31%
DMOZ DMOZ Listing:No

Domain Information for Defence24.pl

Domain Registrar: NASK
Registration Date:2012-05-21  6 years 7 months 3 weeks ago
Last Modified:2015-04-23  3 years 8 months 3 weeks ago

Whois information for defence24.pl

Full Whois Lookup for Defence24.pl Whois Lookup

WHOIS is a query and response protocol that is widely used for querying databases that store the registered users or assignees of an Internet resource, such as a domain name, an IP address block, or an autonomous system, but is also used for a wider range of other information. Below is the entire whois information for Defence24.pl. Many domains these days use a WHOIS privacy service to hide the actual email addresses and owner of a domain.

request limit exceeded

Who hosts Defence24.pl?

Defence24.pl is hosted by SPRINT S.A. in Kujawsko-pomorskie, Torun, Poland, 87-120.
Defence24.pl has an IP Address of 185.38.248.142 and a hostname of n248h142.sprintdatacenter.net.Defence24.pl Web Server Information

Hosted IP Address:185.38.248.142
Hosted Hostname:n248h142.sprintdatacenter.net
Service Provider:SPRINT S.A.
Hosted Country:PolandPL
Location Latitude:53.0137
Location Longitude:18.5981
Webserver Software:Not Applicable
Google Map of 50,12

HTTP Header Analysis for Defence24.pl

Http-Version: 1.1
Status-Code: 200
Status: 200 OK
Server: nginx
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Vary: Accept-Encoding
cache-control: no-cache, public
date: Mon, 22 Jun 2015 14:32:25 GMT
Pragma: public
Age: 60
Content-Encoding: gzip
X-Varnish: 649584546
Via: 1.1 varnish-v4
Transfer-Encoding: chunked
Connection: keep-alive
Accept-Ranges: bytes


Need to find out who hosts Defence24.pl?

Defence24.pl Free SEO Report

Website Inpage Analysis for Defence24.pl

H1 Headings:0
H2 Headings:0
H3 Headings:0
H4 Headings:0
H5 Headings:0
H6 Headings:0
Total IFRAMEs:0
Total Images:0
Google Adsense:Not Applicable
Google Analytics:Not Applicable

Keyword Cloud for Defence24.pl

czekajc naniebezpiecznapodwodna wsppraca niemiecraki strzelajbezpieczestwopolskio quottrudnychkukuaquottrudnych wyborachquotpolsce wrddefence24mediawielomarosja szkolnobojowedwch frontach analizas24wywiadstrzelaj quotna ostroquotmerlina zakadydefence24 genrusza podwodna wsppracapremier zapad ponadstandardowyzpolska dane satelitarneprzeomdane satelitarne powinnywojnicz wschulza na celownikurosjaniesprawwycig ow wicejopancerna piprzeom wanalizujna celowniku jdroweusa aktywnie analizujgra schulzabezpieczestwapancernafjsz rosjautobusylitwa zwikszy udziapolskiepotrzasku na dwchprzetarguspitfire039apolskiej artyleriiraquonie martwiod spitfire039a dotureckoniemiecka wojna natematw obecnoponadstandardowy uwanie sieuropaz wielomaruszatvdziaaniawrd tematwniepremier zapadszkolnobojoweekspertdefence24plprezesgeopolitykadoj do dziaaniaskaner defence24naziemnegozapadatombwpgen kukua niemonfunctionkolejnipropozycja gdelsastri polskao quottrudnych wyborachquotmattis usa aktywniedefence24plnacelownikuastrionierzespace24mogo doj doniebezpieczna gradojmogo dojw przetarguczekajc na atomdo dziaaniazakadypolscekomentarzstoltenberg wlitwa zwikszyrwnanie z wielomas24 skaner space24subie przedsiy zbrojnesymulatory wsparciempropozycjaenergetycznerosjaartylerii ekspert niezbdnesankcjelotniczeprawadolina10udzia ww operacjachpolskiej artylerii ekspertna atom rwnanieoperacjachna dwchprzetargu naw polskiejpotrzasku nana celownikusuby specjalneostroquotprzetargu na autobusyprzemysw potrzaskugoogletagcmdpushfunctionstoltenberg w polscejakmi28 wgdelsszkoleniawyjanieniauwanie sisw wicej raquowpremierwojnawsppracaido dolin eufratuwojniczwojnicz w przetargustrzelajna sowaszatkowskicookiesmartwimi28 w subieanalizuj sprawspecjalnegdels dlapolska danevarpoligonowegoazotypolskiejschulza nazapad ponadstandardowyo dolinsi naw polscesatelitarne powinnypotrzaskuwsppraca niemiecsowa komentarzwadzwsparciem szkoleniamieszkacomwicej raquo googletagcmdpushfunctionaktywnie analizuj spraww polsce wrdmswiacelowniku jdrowetematwartylerii ekspertdefence24 gen kukuana dwch frontachwrds24 skanerpolsce wrd tematwmartwi simerlina zakady lotniczedlaanalizaueponadstandardowylotnicze wwicej raquoniezbdnejsdo merlinasierpnia 2017atom rwnanieniemiec i norwegiiaktywnie analizujekspert niezbdnezapad ponadstandardowy uwanieszatkowski o quottrudnychnie martwi silitwanowewojna na sowakolejni onierze pomagajrosjna atomprezes astri polskaspitfire039a doonierze pomagaj mieszkacomnorwegiipowinnymattisobronyczwartekwiadomocisymulatoryszkolenia poligonowegowsparciem szkolenia poligonowegosuby mundurowespace24 prezese24 czekajcmogocentrumdwch frontachplikwautobusy mogoprzedquotna ostroquotpropozycja gdels dlafrontacheufratu analizaonierze pomagajsitureckoniemieckaudziamerlinadokukua nie martwigen kukuafrontach analizawojna nazwikszy udziasierpniazwikszydoj dow donbasiee24 polskabezpieczestwo energetycznezakady lotnicze wzakady lotniczepolskagra schulza nado merlina zakadypodwodnadwchdaeshanaliza e24mattis usawrd tematw obecnoquottrudnych wyborachquot modernizacjidolin eufratumieszkacom nazbrojnew subieniebezpieczna gra schulzaponadstandardowy uwaniepomagajpomagaj mieszkacomstoltenbergusaartyleriimodernizacji0szkolnobojowe mi28quottrudnychkukua niee24rosja szkolnobojowe mi28dla wojskana autobusy mogonana sowa komentarzwicejdolin eufratu analizasubiepomagaj mieszkacom naodgenkolejni onierzepoatom rwnanie zsiyraki strzelaj quotnamundurowedane satelitarnespitfire039a do merlinakogdels dla wojskatureckoniemiecka wojnaastri polska danewyborachquot modernizacjiod spitfire039asatelitarnespace24 prezes astrieufratue24 czekajc narusza podwodnabudowsymulatory wsparciem szkoleniaskaner defence24 genairstraszatkowski opodwodna wsppracasubyprezes astriskanerwyborachquotw polskiej artyleriitrueuwaniew przetargu naniemiecdaesh w potrzaskuautobusy mogo dojrwnaniezagrami28aktywniescriptskaner space24w subie przedudzia w operacjachdanedaesh wwycig o dolinw potrzasku naszkolnobojowe mi28 wusa aktywniewycigzagranicznychstrzelaj quotnaczekajcanalizydefence24pl tvzwikszy udzia wodejciaanaliza e24 polskarwnanie zwojskadonbasiesowapirakiprzeom w polskiejbroniwsparciemschulzaplikw cookiesskaner space24 prezesraquo googletagcmdpushfunctionjestobecnoquotnajdrowena autobusydamen

Longtail Keyword Density for Defence24.pl

KeywordsOccurences
prezes astri polska5
dolin eufratu analiza5
o dolin eufratu5
wycig o dolin5
zakady lotnicze w5
merlina zakady lotnicze5
strzelaj quotna ostroquot5
raki strzelaj quotna5
do merlina zakady5
spitfire039a do merlina4
rusza podwodna wsppraca4
polsce wrd tematw4
w polsce wrd4
wrd tematw obecno4
stoltenberg w polsce4
zapad ponadstandardowy uwanie4
premier zapad ponadstandardowy4
ponadstandardowy uwanie si4
niemiec i norwegii4
podwodna wsppraca niemiec4
dane satelitarne powinny4
polska dane satelitarne4
w wicej raquo4
na celowniku jdrowe4
s24 skaner space244
space24 prezes astri4
astri polska dane4
skaner defence24 gen4
od spitfire039a do4
w przetargu na4
wojnicz w przetargu4
nie martwi si4
kukua nie martwi4
schulza na celowniku4
przetargu na autobusy4
wicej raquo googletagcmdpushfunction4
autobusy mogo doj4
na autobusy mogo4
e24 czekajc na4
czekajc na atom4
rwnanie z wieloma4
niebezpieczna gra schulza4
gra schulza na4
atom rwnanie z4
na atom rwnanie4
gen kukua nie4
defence24 gen kukua4
szatkowski o quottrudnych3
analiza e24 polska3
onierze pomagaj mieszkacom3
rosja szkolno-bojowe mi-283
litwa zwikszy udzia3
zwikszy udzia w3
udzia w operacjach3
szkolno-bojowe mi-28 w3
mi-28 w subie3
w subie przed3
quottrudnych wyborachquot modernizacji3
kolejni onierze pomagaj3
pomagaj mieszkacom na3
o quottrudnych wyborachquot3
gdels dla wojska3
artylerii ekspert niezbdne3
daesh w potrzasku3
w potrzasku na3
potrzasku na dwch3
polskiej artylerii ekspert3
w polskiej artylerii3
mogo doj do3
doj do dziaania3
przeom w polskiej3
na dwch frontach3
dwch frontach analiza3
wsparciem szkolenia poligonowego3
skaner space24 prezes3
mattis usa aktywnie3
usa aktywnie analizuj3
symulatory wsparciem szkolenia3
na sowa komentarz3
propozycja gdels dla3
turecko-niemiecka wojna na3
wojna na sowa3
aktywnie analizuj spraw3
analiza e2415
wicej raquo11
raki strzelaj6
sierpnia 20176
eufratu analiza5
dolin eufratu5
o dolin5
udzia w5
w polsce5
wycig o5
strzelaj quotna5
zakady lotnicze5
skaner space245
prezes astri5
astri polska5
e24 polska5
lotnicze w5
merlina zakady5
raquo googletagcmdpushfunction5
do merlina5
quotna ostroquot5
gen kukua4
stoltenberg w4
skaner defence244
wsppraca niemiec4
kukua nie4
nie martwi4
na celowniku4
celowniku jdrowe4
od spitfire039a4
spitfire039a do4
podwodna wsppraca4
rusza podwodna4
satelitarne powinny4
premier zapad4
zapad ponadstandardowy4
ponadstandardowy uwanie4
dane satelitarne4
polska dane4
w wicej4
s24 skaner4
space24 prezes4
schulza na4
defence24 gen4
na autobusy4
przetargu na4
w przetargu4
gra schulza4
autobusy mogo4
mogo doj4
tematw obecno4
wrd tematw4
polsce wrd4
czekajc na4
e24 czekajc4
martwi si4
rwnanie z4
na atom4
wojnicz w4
uwanie si4
niebezpieczna gra4
z wieloma4
atom rwnanie4
mi-28 w3
w subie3
z rosj3
rosja szkolno-bojowe3
zwikszy udzia3
litwa zwikszy3
subie przed3
mattis usa3
mieszkacom na3
quottrudnych wyborachquot3
wyborachquot modernizacji3
kolejni onierze3
onierze pomagaj3
o quottrudnych3
szatkowski o3
usa aktywnie3
pomagaj mieszkacom3
aktywnie analizuj3
analizuj spraw3
w operacjach3
szkolno-bojowe mi-283
dwch frontach3
w polskiej3
przeom w3
polskiej artylerii3
artylerii ekspert3
pancerna pi3
ekspert niezbdne3
defence24pl tv3
do dziaania3
siy zbrojne3
bezpieczestwo energetyczne3
suby mundurowe3
suby specjalne3
doj do3
si na3
w donbasie3
daesh w3
wojna na3
turecko-niemiecka wojna3
na sowa3
sowa komentarz3
wsparciem szkolenia3
symulatory wsparciem3
dla wojska3
gdels dla3
potrzasku na3
w potrzasku3
na dwch3
plikw cookies3
propozycja gdels3
frontach analiza3
szkolenia poligonowego3
w78
e2442
na36
z27
googletagcmdpushfunction27
dla23
analiza23
o19
do17
polska16
wicej16
si15
014
suby13
usa12
raquo12
defence24pl11
skaner11
nie10
wojska10
s249
defence248
komentarz8
mon7
zapad7
za7
s7
prezes6
gen6
sierpnia6
var6
lotnicze6
od6
strzelaj6
raki6
space246
wsppraca6
eufratu5
merlina5
polskie5
rosj5
astri5
wycig5
udzia5
zakady5
szatkowski5
daesh5
dolin5
wrd5
quotna5
ostroquot5
rosjanie5
siy5
premier5
specjalne5
polsce5
schulza4
rosja4
gra4
spitfire039a4
broni4
jdrowe4
podwodna4
wadz4
stoltenberg4
niemiec4
powinny4
norwegii4
niebezpieczna4
uwanie4
ponadstandardowy4
onierze4
satelitarne4
dane4
spraw4
jest4
symulatory4
jak4
obecno4
analizuj4
rusza4
tematw4
wojna4
celowniku4
przetargu4
wojnicz4
autobusy4
mogo4
doj4
martwi4
kukua4
cookies4
fjs4
bezpieczestwo4
energetyczne4
przemys4
ekspert4
bezpieczestwa4
rwnanie4
czekajc4
atom4
wieloma4
pomagaj3
mieszkacom3
plikw3
script3
wiadomoci3
function3
a-103
quottrudnych3
zbrojne3
mundurowe3
wyborachquot3
modernizacji3
media3
wyjanienia3
kolejni3
litwa3
subie3
mi-283
szkolno-bojowe3
przed3
azoty3
prawa3
mswia3
centrum3
true3
polski3
operacjach3
id3
zwikszy3
naziemnego3
damen3
obrony3
budow3
js3
geopolityka3
przeom3
polskiej3
artylerii3
nowe3
sankcje3
dziaania3
odejcia3
tv3
bwp3
poligonowego3
pancerna3
turecko-niemiecka3
gdels3
sowa3
niezbdne3
szkolenia3
wsparciem3
frontach3
dwch3
aktywnie3
mattis3
ko3
ue3
europa3
wywiad3
stra3
analizy3
defence24plna3
donbasie3
pi3
potrzasku3
air3
po3
czwartek3
zagranicznych3
propozycja3

What are the nameservers for defence24.pl?

Defence24.pl Domain Nameserver Information

HostIP AddressCountry
ns2.nazwa.pl 77.55.126.10Poland Poland
ns3.nazwa.pl 77.55.127.10Poland Poland
ns1.nazwa.pl 77.55.125.10Poland Poland

Defence24.pl DNS Record Analysis DNS Lookup

HostTypeTTLExtra
defence24.plA3581IP: 185.38.248.142
defence24.plNS3600Target: ns2.nazwa.pl
defence24.plNS3600Target: ns3.nazwa.pl
defence24.plNS3600Target: ns1.nazwa.pl
defence24.plSOA3600MNAME: ns1.nazwa.pl
RNAME: biuro.nazwa.pl
Serial: 2008133200
Refresh: 28800
Retry: 7200
Expire: 604800
defence24.plMX3600Priority: 5
Target: alt1.aspmx.l.google.com
defence24.plMX3600Priority: 1
Target: aspmx.l.google.com
defence24.plMX3600Priority: 5
Target: alt2.aspmx.l.google.com
defence24.plMX3600Priority: 10
Target: aspmx2.googlemail.com
defence24.plMX3600Priority: 10
Target: aspmx3.googlemail.com

Alexa Traffic Rank for Defence24.pl


Alexa Search Engine Traffic for Defence24.pl