Energa-operator.pl Website Analysis Summary

Energa-operator.pl  |  ENERGA-OPERATOR SA - dostawca pr?du dla ponad 7 mln. gospodarstw domowych i dla 200 tys. firm - pr?d w domu i w firmie na terenie p?n. i ?rodkowej cz??ci kraju. Na energa-operator.pl m.in.: informacje dla klientów indywidualnych (umowa, ceny dostawy energii elektrycznej) oraz biznesowych, kontrahentów i dziennikarzy (us?ugi, obs?uga klienta, druki, oferty pracy, planowane wy??czenia, zamówienia publiczne i przetargi, energia elektryczna i zasady bezpiecznego u?ytkowania pr?du, edukacja energetyczna, informacje prasowe). ENERGA-OPERATOR SA - polski koncern energetyczny nale??cy do Grupy Kapita?owej ENERGA - powsta? z po??czenia tzw. zak?adów energetycznych z siedzibami w miastach: Elbl?g, Gda?sk, Kalisz, Koszalin, S?upsk, Olsztyn, P?ock, Toru?.
Low trust score  | 
ENERGA-OPERATOR SA - dostawca pr?du dla gospodarstw domowych i dla firm


Rank
104,848
Rating
F
Trust Score
Low Trust Score
Estimated worth
$119,400
Estimated daily income
$199
Estimated monthly income
$6,053
Backlinks
0

Energa-operator.pl has a Low Trust Score, and a Statvoo Rank of F.

Energa-operator.pl is hosted by K2 Internet S.A. in Mazowieckie, Warsaw, Poland, 00-145.
Energa-operator.pl has an IP Address of 176.119.38.133 and a hostname of 21793-1-a8ba0d-01.services.oktawave.com and runs Apache/2.4.10 (Debian) web server.

The domain energa-operator.pl was registered 201 decades 9 years 4 months ago by NASK, it was last modified 201 decades 9 years 4 months ago and currently is set to expire 201 decades 9 years 4 months ago.

It is the world's 104,848 most popular site among over 300 million websites.

Energa-operator.pl has a total of 0 backlinks.

Energa-operator.pl gets approximately 15,947 unique visitors a day and 79,735 pageviews per day.

Energa-operator.pl has an estimated worth of $119,400.
An average daily income of approximately $199, which is wroughly $6,053 per month.

Whois information for energa-operator.pl

Full Whois Lookup for Energa-operator.pl Whois Lookup

request limit exceeded

Who hosts Energa-operator.pl?

Energa-operator.pl Web Server Information

Hosted IP Address:176.119.38.133
Hosted Hostname:21793-1-a8ba0d-01.services.oktawave.com
Service Provider:K2 Internet S.A.
Hosted Country:PolandPL
Location Latitude:52.2298
Location Longitude:21.0118
Webserver Software:Apache/2.4.10 (Debian)

HTTP Header Analysis for Energa-operator.pl

Http-Version: 1.1
Status-Code: 200
Status: 200 OK
Date: Wed, 09 Sep 2015 21:30:41 GMT
Server: Apache/2.4.10 (Debian)
Vary: Accept-Encoding
Content-Encoding: gzip
Content-Length: 19973
Content-Type: text/html;charset=UTF-8

Need to find out who hosts Energa-operator.pl?

Energa-operator.pl Free SEO Report

Website Inpage Analysis for Energa-operator.pl

H1 Headings:3
Zgłaszanie awarii
Realizujemy projekty dofinansowane z funduszy Unii Europejskiej
Bezpiecznie przy pracy
H2 Headings:1
Aktualności
H3 Headings:8
Taryfa ENERGA-OPERATOR SA obowiązująca od 1 stycznia 2020 roku
Zmiana terminu składania dokumentów dot. dialogu technicznego nr 6/2019
Nowe Standardy Wymiany Informacji ENERGA-OPERATOR SA ze Sprzedawcami i POB
Ogłoszenie o dialogu technicznym nr 6/2019
Rozpoczął się proces konsultacji projektu Karty Aktualizacji nr 3/2019 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA
Zgłaszanie awarii
Infolinia*
Najważniejsze dokumenty
H4 Headings:0
H5 Headings:0
H6 Headings:0
Total IFRAMEs:0
Total Images:17
Google Adsense:Not Applicable
Google Analytics:Not Applicable

Keyword Cloud for Energa-operator.pl

wniosekonapiciu 230400vprogram zgodnocidystrybucyjnegonbsp formularze reklamacyjneniedyskryminacyjnego traktowania uytkownikoacutewelektrycznejinstalacji przyczanejdystrybucyjnegonbsp formularzeprzyczenia dosystemuinteligentnyzaenergaoperator salubodbiorczych urzdze instalacjizapewnieniawarunkilicznikprzyczeniazapewnienia niedyskryminacyjnego traktowaniarprzyczanej program zgodnocizdalnego8s ease230400vnasieci owiadczenie oowiadczenieinstalacjireklamacyjne wniosek osaokreleniez dniazgodnoci program zapewnieniasido sieci elektroenergetycznejreklamacyjne wniosekwmaptraktowania uytkownikoacutewelektroenergetycznej o napiciuuytkownikoacutew systemu dystrybucyjnegonbspprogram8sowiadczenie o gotowociodbiorczych urzdzeenergii elektrycznejdo sieciokrelenie warunkoacutewprzyczenia do sieciinstalacji lublub sieciformularze reklamacyjnesieci elektroenergetycznej oniedyskryminacyjnego traktowaniafill 8szdalnego odczytuelektroenergetycznejurzdzesystemu dystrybucyjnegonbsp230400v odbiorczych urzdzeurzdze instalacjizgodnoci programelektroenergetycznej owniosek oinstalacji przyczanej programfilluytkownikoacutewtraktowaniadlawarunkoacutew przyczenia dodystrybucyjnegonbspo gotowocizjestsmartowiadczenie owymiany230400v odbiorczychokrelenie warunkoacutew przyczeniaenergiio okrelenieprogram zgodnoci programeasezeprogram zapewnienia niedyskryminacyjnegozgodnocipracyenergiiprzyczenieprzyczanejsystemu dystrybucyjnegonbsp formularzeuytkownikoacutew systemulub sieci owiadczeniedniaurzdze instalacji lubwarunkoacutewprzyczanej programprogram zapewnienianapiciuo napiciu 230400vsieciwniosek o okrelenieenergaoperatorwarunkoacutew przyczeniaodczytugotowoci instalacji przyczanejo napiciufill 8s easegotowociformularze reklamacyjne wnioseksieci owiadczenieinstalacji lub sieci0zapewnienia niedyskryminacyjnegoodbiorczychgotowoci instalacjiformularzedotraktowania uytkownikoacutew systemuniedyskryminacyjnegosieci elektroenergetycznejo okrelenie warunkoacutewreklamacyjnenapiciu 230400v odbiorczycho gotowoci instalacji

Longtail Keyword Density for Energa-operator.pl

KeywordsOccurences
program zgodnoci program7
zgodnoci program zapewnienia7
o gotowoci instalacji7
wniosek o okrelenie7
sieci owiadczenie o7
program zapewnienia niedyskryminacyjnego7
zapewnienia niedyskryminacyjnego traktowania7
systemu dystrybucyjnegonbsp formularze7
dystrybucyjnegonbsp formularze reklamacyjne7
uytkownikoacutew systemu dystrybucyjnegonbsp7
traktowania uytkownikoacutew systemu7
niedyskryminacyjnego traktowania uytkownikoacutew7
lub sieci owiadczenie7
owiadczenie o gotowoci7
do sieci elektroenergetycznej7
sieci elektroenergetycznej o7
instalacji lub sieci7
przyczenia do sieci7
warunkoacutew przyczenia do7
o okrelenie warunkoacutew7
okrelenie warunkoacutew przyczenia7
o napiciu 230400v7
elektroenergetycznej o napiciu7
odbiorczych urzdze instalacji7
urzdze instalacji lub7
napiciu 230400v odbiorczych7
230400v odbiorczych urzdze7
reklamacyjne wniosek o6
formularze reklamacyjne wniosek6
przyczanej program zgodnoci6
gotowoci instalacji przyczanej6
instalacji przyczanej program6
fill 8s ease4
gotowoci instalacji7
program zgodnoci7
zgodnoci program7
o gotowoci7
owiadczenie o7
instalacji lub7
sieci owiadczenie7
program zapewnienia7
zapewnienia niedyskryminacyjnego7
dystrybucyjnegonbsp formularze7
formularze reklamacyjne7
systemu dystrybucyjnegonbsp7
uytkownikoacutew systemu7
niedyskryminacyjnego traktowania7
traktowania uytkownikoacutew7
urzdze instalacji7
lub sieci7
odbiorczych urzdze7
do sieci7
warunkoacutew przyczenia7
okrelenie warunkoacutew7
wniosek o7
o okrelenie7
sieci elektroenergetycznej7
przyczenia do7
230400v odbiorczych7
o napiciu7
napiciu 230400v7
elektroenergetycznej o7
instalacji przyczanej6
przyczanej program6
reklamacyjne wniosek6
energa-operator sa5
8s ease4
fill 8s4
zdalnego odczytu3
z dnia3
energii elektrycznej3
o27
z19
sieci16
do15
program14
instalacji14
w13
systemu12
na10
energii10
lub10
energa-operator10
230400v7
odbiorczych7
owiadczenie7
gotowoci7
wniosek7
okrelenie7
przyczenia7
elektroenergetycznej7
napiciu7
warunkoacutew7
uytkownikoacutew7
zgodnoci7
formularze7
reklamacyjne7
urzdze7
dystrybucyjnegonbsp7
traktowania7
niedyskryminacyjnego7
zapewnienia7
przyczanej6
sa5
fill5
ease4
8s4
map4
r4
smart4
zdalnego4
licznik4
odczytu3
warunki3
si3
dnia3
energiiprzyczenie3
jest3
dla3
inteligentny3
elektrycznej3
03
za3
wymiany3
ze3
pracy3

What are the nameservers for energa-operator.pl?

Energa-operator.pl Domain Nameserver Information

HostIP AddressCountry
ns3.k2.pl 176.119.32.123Poland Poland