Fdn.pl  |  Fundacja Dzieci Niczyje
Low trust score  | 
Fundacja Dzieci Niczyje istnieje od 1991 roku, jest organizacją pozarządową o charakterze non-profit, której celem jest ochrona dzieci przed krzywdzeniem oraz pomoc dzieciom krzywdzonym, ich rodzinom i opiekunom.

Fdn.pl Website Information

Fdn.pl has a Low Trust Score, a Statvoo Rank of G, an Alexa Rank of 512,745, a Majestic Rank of 158,326, a Domain Authority of 63% and is not listed in DMOZ.

Fdn.pl is hosted by OVH SAS in Basse-normandie, Caen, France, 14949.
Fdn.pl has an IP Address of 91.121.178.6 and a hostname of ns363168.ovh.net.

The domain fdn.pl was registered 201 decades 8 years 9 months ago by NASK, it was last modified 201 decades 8 years 9 months ago and currently is set to expire 201 decades 8 years 9 months ago.


Whois information for fdn.pl

Full Whois Lookup for Fdn.pl Whois Lookup

request limit exceeded

Who hosts Fdn.pl?

Fdn.pl Web Server Information

Hosted IP Address:91.121.178.6
Hosted Hostname:ns363168.ovh.net
Service Provider:OVH SAS
Hosted Country:FranceFR
Location Latitude:49.1858
Location Longitude:-0.35912
Webserver Software:Not Applicable

HTTP Header Analysis for Fdn.pl

Http-Version: 1.1
Status-Code: 200
Status: 200 OK
Date: Sat, 05 Sep 2015 04:37:59 GMT
Server: Apache
X-Powered-By: PHP/5.2.5-pl1-gentoo
ETag: "0cb5fe84144d9a23f19a961fb478c1d8"
Expires: Sun, 19 Nov 1978 05:00:00 GMT
Cache-Control: must-revalidate
Last-Modified: Sat, 05 Sep 2015 04:30:48 GMT
Vary: Accept-Encoding,User-Agent
Content-Encoding: gzip
Content-Length: 18757
Connection: close
Content-Type: text/html; charset=utf-8


Need to find out who hosts Fdn.pl?

Fdn.pl Free SEO Report

Website Inpage Analysis for Fdn.pl

H1 Headings:0
H2 Headings:0
H3 Headings:0
H4 Headings:0
H5 Headings:0
H6 Headings:0
Total IFRAMEs:0
Total Images:0
Google Adsense:Not Applicable
Google Analytics:Not Applicable

Keyword Cloud for Fdn.pl

wedobryplacwekrealizujedziaalnocispotnagroda imcelemfundacj20110216oglnopolskiejnajmodszychna caeniczyje wprzyjaznywiedzyinternecie zostawia10zdzieci niczyje orazww polscez ministerstwemwykorzystywania seksualnegohistoriprzekaktre odbyodziecistwo bezfundacji dzieci niczyjeseminarium eksperckiegowsppracygrantowyw dziaalnociparuszkiewiczchronimyw caej polsceich dzieci wteledyskobejrzeniawarszawskimsowatelefonu zaufania dlakrs 0000wymiarpodczasdzie bezpiecznego internetuwystpieniekulturydzieciom krzywdzonymrodzicw treciprzez rodzicwdowiadczyyczerwca 2015w warszawiesi w warszawskimrodzicw treci dotyczcychprzezichw dziaalnoci narokuw internecie ktremodziey 116kampania spoecznavarzostabezpieczestwa dziecifestiwalustronaruch w interneciemargolisedelman dla osbjest elementempomocy dzieciom krzywdzonymrodzicspoecznadzieciom si1 fundacji dziecikonferencjadobry rodzic dobrywystpienie jestsali kolumnowej sejmusidzie bezpiecznegocofundacj orangekonferencja pomoc dzieciomna celunagroda im alinyosbkomercyjnemu wykorzystywaniudzieci niczyje wkrajowe partnerstwowarszawska siefragmentem seminariumjolantaprzeciwdziaania komercyjnemu wykorzystywaniu20150427nasramach kampaniirodzinyalinystroniedla osb wybitniekonferencji pomoc dzieciomimgoprogramuna cae yciesprawiedliwoci przyjaznyprzemockontaktmogdzieckudzieci niczyjesi wdotyczcych ichw pomocypartnerstwaukaszw pomocy dzieciom2firmcelufotoprojektsali kolumnowej0w ramachdzieckasprawiedliwoci przyjazny dzieckuszukadzieckotelefon zaufania dlarzdowegomaychmidzy dzielenieminternecie ktre odbyoz publikowaniem przezgadkiw salipomocy dzieciomprogramu chronimy dzieci20150817 wystpienie jestladproblemydsniczyjebdstrona gwnaprzemocy wobecsalieksperckiego midzy dzieleniemkomercyjnemu20150317dajemyzagroenia zwizanew ramach kampaniijest fragmentemealiny margolisedelmandzieci i modzieydzieciom ofiarompomoc dzieciom ofiaromnumerprogram grantowyodbyocaejorganizowanej przezkultury 9 czerwcazagroeniaruch1 fundacjiorganizowanej przez fundacjwe wsppracy zniczyje wetelefonkrajowe partnerstwo nazy dotykkonferencjicaespot kampaniiprzemocy wobec dziecio tymr wsie pomocyzagroenia zwizane zpublikowaniemwobec dziecidziecistwo463ochronafaktycznym domudorosychwobecbezpieczestwawarszawakrzywdzonymdzieci przed przemocw ramach rzdowegotrollowaniem zagroenia zwizanepomocjolanta paruszkiewiczrazprzeciwdziaania komercyjnemudzieci w internecierw internecie zostawiacaej polsceprogramu chronimyim alinyw warszawskim faktycznymdzieci przedrzecz pomocy dzieciomorganizacje pozarzdowe2012 r12si problememzwizanedomuprzyjazny dzieckufundacjipadziernikaofiarom przestpstwdo obejrzeniawydarzenieprojektdziaamiaazostawia ladponagrody im aliny9chronimy dzieciwykorzystywaniemgwnabezpiecznego internetuwystpienie jest fragmentemzy20150817 wystpienienaprofesjonalistwjsdzieleniemeksperckiegoochrona dzieciseksualnegorzecz ochronyfundacjastartmaych dzieciprzedbezktre odbyo siinternecieradoci5seminariumradoci a trollowaniemw siecidziaaniazealiny margolisedelman dla20150817modzieydla osbjest fragmentem seminariumorangewe wsppracydzieleniem si radocizapraszamy dojestna rzecz pomocysiefundacji dzieci11fragmentem seminarium eksperckiegosobieseminarium eksperckiego midzyoglnopolskiej konferencji pomocproblememodbyo si wsi radociviii oglnopolskiejpublikowaniem przezfaktycznym domu kultury13zapraszamydotykwarszawskawymiar sprawiedliwociprzytul hejteramargolisedelman dla9 czerwca 2015przez fundacjorganizacji9 czerwcazwizane z publikowaniemz firmna stroniedotelefonurodzicerzecznikakrajowedziecikwietniarzecznika prawprzed wykorzystywaniem7wykorzystywaniem seksualnymviiitelefonu zaufaniaw internecieich dzieci2011 rokudajemy dzieciomw caejzaufania dlalatprzed przemoceksperckiego midzyjest elementem kampaniispoecznej116 111dotyczcych ich dziecikultury 9programydla dziecirzecz ochrony dziecizafdnelementem kampanii spoecznejmodziey 116 111odbyo sizasuonychdziaalnoci naseksualnymdladobry rodzicoglnopolska konferencja pomocwarszawskim faktycznym domunagrodywiedzpartnerstwo nasejmuwarszawska sie pomocyzdjkolumnowej sejmucentrum pomocy dzieciomkonferencji pomocprogramw sali kolumnowejranikady ruch wkrscae ycierzeczrodzicwkampani0000jakwarszawskim faktycznymdzieciom ofiarom przestpstwinternetuaktualnocisieciochrona dzieci przedfundacja dzieciakcjifundacj dziecidla fundacji dziecicelem jestktrewspierajktre dowiadczyyodbya siramachprogram chronimy dziecitelefon zaufaniakodeksuprzed wykorzystywaniem seksualnymdzieleniem siopenerdotyczcychministerstwemzostawiacentrum pomocyviii oglnopolskiej konferencji20110216 spotwarszawietrollowaniemprzestpstwcentrumtrollowaniem zagroeniapublikowaniem przez rodzicwtreci dotyczcychdobry startofiaromczerwcaelementemkampaniiprzez rodzicw trecioglnopolskiej konferencjiycienagrody imsraquow warszawskimkadyzespoudzieci wprzez fundacj dzieciodbyatakedzieci niczyje wedomu kultury 9rodzic dobry startbezpiecznebiuremfundacja dzieci niczyjezasuonych wrzdowego programuramach rzdowegomargolisedelman 2011partnerstwo na rzeczwymiar sprawiedliwoci przyjaznykampanii spoecznejtemargolisedelmanna rzeczniczyje we wsppracyprojektuprogram chronimyprawwsppracy zzwizane zfragmentemwykorzystywaniuorazgdziemidzywybitniezakresieopiekuczowychowawczychopiekunw2013 rinternecie zostawia ladprzytulorganizowanejosb wybitnieoglnopolska konferencjatympomocyinternecie ktrepolsceorganizacjeryszarddziecko welementem kampaniikady ruchnagrodasprawiedliwociw 2011oglnopolskapomoc dzieciomkampaniadziefilmniczyje orazwicejtreci dotyczcych ichkonferencja pomocdzieci przed wykorzystywaniemim aliny margolisedelmanfaktycznymochrony dziecidzieci orazwszystkichdajemy dzieciom sizapraszamy do obejrzeniaod1makingwsppracy z ministerstwemmidzy dzieleniem siochronyuczestnikwkolumnowejruch wpozarzdowefundacj dzieci niczyjeprzemocyzaufaniatreci8ramach rzdowego programukrzywdzeniadla fundacjiz publikowaniemedukacyjnychdziaalnoci na rzeczktrzydzieciomrodzic dobryprzeka 1nieurodzinyplacwek edukacyjnychna rzecz ochronyprzeciwdziaaniazaufania dla dzieciwykorzystywania20150714domu kulturybyosie pomocy dzieciomhejteraodziecko w siecipartnerstwobezpiecznegorzecz pomocyochrony dzieci przed

Longtail Keyword Density for Fdn.pl

KeywordsOccurences
fundacji dzieci niczyje22
fundacja dzieci niczyje18
im aliny margolis-edelman16
dzieci i modziey16
dzieciom ofiarom przestpstw11
zaufania dla dzieci11
pomoc dzieciom ofiarom11
modziey 116 11110
przez fundacj dzieci10
fundacj dzieci niczyje10
dzieci w internecie9
dzieci przed przemoc9
nagroda im aliny8
dobry rodzic dobry7
rodzic dobry start7
ochrony dzieci przed6
telefon zaufania dla6
konferencji pomoc dzieciom6
oglnopolskiej konferencji pomoc6
zagroenia zwizane z5
nagrody im aliny5
pomocy dzieciom krzywdzonym5
aliny margolis-edelman dla5
dziecko w sieci5
zwizane z publikowaniem5
domu kultury 94
faktycznym domu kultury4
kultury 9 czerwca4
internecie zostawia lad4
9 czerwca 20154
margolis-edelman dla osb4
przemocy wobec dzieci4
rzecz ochrony dzieci4
na rzecz ochrony4
kady ruch w4
ruch w internecie4
w internecie zostawia4
viii oglnopolskiej konferencji4
dzie bezpiecznego internetu4
1 fundacji dzieci4
telefonu zaufania dla4
oglnopolska konferencja pomoc4
konferencja pomoc dzieciom4
warszawskim faktycznym domu4
dzieci niczyje w4
zapraszamy do obejrzenia4
publikowaniem przez rodzicw4
z publikowaniem przez4
seminarium eksperckiego midzy4
fragmentem seminarium eksperckiego4
jest fragmentem seminarium4
trollowaniem zagroenia zwizane4
eksperckiego midzy dzieleniem4
w warszawskim faktycznym4
dzieleniem si radoci4
radoci a trollowaniem4
midzy dzieleniem si4
wystpienie jest fragmentem4
przez rodzicw treci4
internecie ktre odbyo4
ktre odbyo si4
odbyo si w4
si w warszawskim4
w internecie ktre4
centrum pomocy dzieciom4
rodzicw treci dotyczcych4
2015-08-17 wystpienie jest4
ich dzieci w4
treci dotyczcych ich4
dotyczcych ich dzieci4
na rzecz pomocy3
dziaalnoci na rzecz3
w dziaalnoci na3
dzieci niczyje oraz3
wymiar sprawiedliwoci przyjazny3
partnerstwo na rzecz3
krajowe partnerstwo na3
sie pomocy dzieciom3
warszawska sie pomocy3
przeciwdziaania komercyjnemu wykorzystywaniu3
w ramach kampanii3
sprawiedliwoci przyjazny dziecku3
dzieci przed wykorzystywaniem3
przed wykorzystywaniem seksualnym3
dajemy dzieciom si3
na cae ycie3
rzecz pomocy dzieciom3
wsppracy z ministerstwem3
elementem kampanii spoecznej3
organizowanej przez fundacj3
w sali kolumnowej3
jest elementem kampanii3
w pomocy dzieciom3
programu chronimy dzieci3
dla osb wybitnie3
sali kolumnowej sejmu3
program chronimy dzieci3
we wsppracy z3
w caej polsce3
ochrona dzieci przed3
niczyje we wsppracy3
dzieci niczyje we3
w ramach rzdowego3
ramach rzdowego programu3
dla fundacji dzieci3
dzieci niczyje50
fundacji dzieci25
fundacja dzieci18
pomocy dzieciom17
aliny margolis-edelman17
im aliny17
chronimy dzieci15
dzieci przed14
dla dzieci14
w internecie14
na rzecz13
dzieci w13
w sieci12
ofiarom przestpstw12
116 11111
w ramach11
zaufania dla11
dzieciom ofiarom11
pomoc dzieciom11
fundacj dzieci10
przed przemoc10
przez fundacj10
modziey 11610
si w9
nagroda im8
oglnopolskiej konferencji7
odbya si7
rodzic dobry7
dobry start7
ochrony dzieci7
dobry rodzic7
zwizane z7
konferencji pomoc6
telefon zaufania6
kampanii spoecznej6
nagrody im6
telefonu zaufania5
margolis-edelman dla5
dzieciom krzywdzonym5
z publikowaniem5
dla osb5
odbyo si5
zagroenia zwizane5
przemocy wobec5
ochrona dzieci5
maych dzieci5
krajowe partnerstwo5
2013 r5
czerwca 20155
dziecko w5
wobec dzieci5
ruch w4
kady ruch4
rzecz ochrony4
viii oglnopolskiej4
internecie zostawia4
zapraszamy do4
zy dotyk4
zostawia lad4
przytul hejtera4
do obejrzenia4
bezpiecznego internetu4
we wsppracy4
oglnopolska konferencja4
wsppracy z4
na celu4
1 fundacji4
konferencja pomoc4
2012 r4
organizowanej przez4
w warszawie4
dzie bezpiecznego4
niczyje w4
jest elementem4
w polsce4
si radoci4
dzieleniem si4
midzy dzieleniem4
trollowaniem zagroenia4
publikowaniem przez4
rodzicw treci4
przez rodzicw4
seminarium eksperckiego4
fragmentem seminarium4
dziecistwo bez4
centrum pomocy4
bezpieczestwa dzieci4
2015-08-17 wystpienie4
jest fragmentem4
wystpienie jest4
treci dotyczcych4
eksperckiego midzy4
w warszawskim4
warszawskim faktycznym4
faktycznym domu4
domu kultury4
kultury 94
ktre odbyo4
internecie ktre4
dotyczcych ich4
ich dzieci4
9 czerwca4
niczyje oraz3
w 20113
2011 roku3
w dziaalnoci3
celem jest3
r w3
na cae3
cae ycie3
si problemem3
strona gwna3
zasuonych w3
dziaalnoci na3
rzecz pomocy3
warszawska sie3
sie pomocy3
partnerstwo na3
2011-02-16 spot3
przeciwdziaania komercyjnemu3
komercyjnemu wykorzystywaniu3
kampania spoeczna3
wymiar sprawiedliwoci3
przed wykorzystywaniem3
przyjazny dziecku3
wykorzystywania seksualnego3
wykorzystywaniem seksualnym3
sprawiedliwoci przyjazny3
o tym3
program grantowy3
ktre dowiadczyy3
w pomocy3
placwek edukacyjnych3
ramach rzdowego3
rzdowego programu3
osb wybitnie3
niczyje we3
program chronimy3
kolumnowej sejmu3
spot kampanii3
z firm3
przeka 13
krs 00003
sali kolumnowej3
w sali3
z ministerstwem3
w caej3
dzieci oraz3
margolis-edelman 20113
ramach kampanii3
elementem kampanii3
dzieciom si3
organizacje pozarzdowe3
jolanta paruszkiewicz3
rzecznika praw3
fundacj orange3
caej polsce3
na stronie3
programu chronimy3
dla fundacji3
dajemy dzieciom3
dzieci149
w112
niczyje50
z49
na48
dla37
si37
fundacji33
dzieciom32
jest29
przez28
do25
o22
pomocy21
fundacja21
im21
aliny18
kampanii18
margolis-edelman18
oraz17
modziey16
program16
przemocy15
chronimy15
przed15
dobry15
nie15
jak14
internecie14
fundacj14
konferencja14
dziecko13
sieci13
pomoc13
rzecz13
przestpstw12
r12
zaufania12
ofiarom12
przemoc11
roku11
konferencji11
ramach11
rodzicw11
011
ich11
111
211
film10
ochrony10
2011-02-169
spot9
sprawiedliwoci9
wicej9
kampania9
programu9
38
nagroda8
ktre8
centrum8
start8
mog7
telefon7
fdn7
oglnopolska7
spoecznej7
47
polsce7
nagrody7
zwizane7
wsppracy7
rodzic7
czerwca7
internetu7
odbya7
wobec7
tym7
viii7
oglnopolskiej7
osb6
krzywdzonym6
56
telefonu6
seminarium6
2015-03-176
66
praw6
dorosych6
dziecka6
kontakt6
maych6
76
dziecistwo6
raquo6
--6
dziaania6
profesjonalistw6
podczas5
zagroenia5
organizowanej5
najmodszych5
publikowaniem5
odbyo5
bezpiecznego5
85
dziecku5
s5
przeciwdziaania5
ochrona5
celem5
fotoprojekt5
seksualnym5
partnerstwo5
dzie5
95
krzywdzenia5
krajowe5
orange4
lad4
byo4
kady4
ruch4
wykorzystywaniem4
jolanta4
e4
opener4
ds4
te4
spoeczna4
warszawa4
celu4
festiwalu4
caej4
padziernika4
zy4
we4
warszawie4
dziaalnoci4
edukacyjnych4
elementem4
hejtera4
2015-04-274
zostawia4
przytul4
sobie4
dotyk4
placwek4
warszawskim4
ycie4
bezpieczestwa4
radoci4
trollowaniem4
treci4
przyjazny4
2015-08-174
organizacje4
sowa4
nas4
akcji4
fragmentem4
wystpienie4
eksperckiego4
midzy4
programy4
dzieleniem4
za4
dotyczcych4
projekt4
dziaa4
faktycznym4
od4
ze4
wykorzystywania4
bez4
lat4
obejrzenia4
104
zapraszamy4
rodzice4
kultury4
domu4
raz3
kodeksu3
wydarzenie3
problemem3
rani3
cae3
zasuonych3
po3
kwietnia3
wspieraj3
gwna3
sie3
wymiar3
making3
uczestnikw3
warszawska3
wykorzystywaniu3
var3
rodziny3
grantowy3
komercyjnemu3
gdzie3
histori3
seksualnego3
miaa3
opiekuczo-wychowawczych3
wiedzy3
strona3
problemy3
szuka3
113
wiedz3
kampani3
123
firm3
teledysk3
js3
wszystkich3
co3
przeka3
133
00003
krs3
wybitnie3
zakresie3
realizuje3
zespou3
take3
partnerstwa3
2015-07-143
ukasz3
rzecznika3
biurem3
paruszkiewicz3
sali3
kolumnowej3
bezpieczne3
organizacji3
ryszard3
pozarzdowe3
ktrzy3
aktualnoci3
dowiadczyy3
urodziny3
opiekunw3
gadki3
projektu3
go3
rzdowego3
zosta3
sejmu3
ministerstwem3
zdj3
numer3
stronie3
bd3
dajemy3

What are the nameservers for fdn.pl?

Fdn.pl Domain Nameserver Information

HostIP AddressCountry
dns2.home.pl 46.242.149.20Poland Poland
dns3.home.pl 46.242.149.30Poland Poland
dns.home.pl 46.242.149.10Poland Poland

Fdn.pl Reviews

We don't have any reviews for this website yet.

You could be the first to write one!

Add your review

Need to find out if Fdn.pl is a scam?