Gofin.pl  |  GOFIN.pl - Portal Podatkowo-Ksi?gowy
Low trust score  | 
Portal Podatkowo-Ksi?gowy - Portal GOFIN zawiera wyja?nienia i porady ekspertów, oferuje tak?e praktyczne narz?dzia dla ksi?gowych: akty prawne, wska?niki, wzory druków, kalkulatory. Poruszana problematyka: podatek dochodowy, podatek VAT, rachunkowo??, prawo pracy, sk?adki ZUS, zasi?ki, emerytury
Gofin.pl Website Information

Website Ranks & Scores for Gofin.pl

Statvoo Rank Statvoo Rank:F
Alexa Rank Alexa Rank:31,536
Majestic Rank Majestic Rank:181,998
Domain Authority Domain Authority:55%
DMOZ DMOZ Listing:No

Domain Information for Gofin.pl

Domain Registrar: NASK
Registration Date:2000-03-10  1 decade 7 years 10 months ago
Last Modified:2015-02-10  2 years 11 months 1 day ago

Whois information for gofin.pl

Full Whois Lookup for Gofin.pl Whois Lookup

WHOIS is a query and response protocol that is widely used for querying databases that store the registered users or assignees of an Internet resource, such as a domain name, an IP address block, or an autonomous system, but is also used for a wider range of other information. Below is the entire whois information for Gofin.pl. Many domains these days use a WHOIS privacy service to hide the actual email addresses and owner of a domain.

request limit exceeded

Who hosts Gofin.pl?

Gofin.pl is hosted by home.pl S.A. in Zachodniopomorskie, Szczecin, Poland, 70-419.
Gofin.pl has an IP Address of 62.129.242.234 and a hostname of gofin9.home.net.pl.Gofin.pl Web Server Information

Hosted IP Address:62.129.242.234
Hosted Hostname:gofin9.home.net.pl
Service Provider:home.pl S.A.
Hosted Country:PolandPL
Location Latitude:53.4289
Location Longitude:14.553
Webserver Software:Not Applicable
Google Map of 50,12

HTTP Header Analysis for Gofin.pl

Http-Version: 1.1
Status-Code: 200
Status: 200 OK
Date: Sat, 13 Jun 2015 15:25:01 GMT
Server: Apache
Expires: Thu, 19 Nov 1981 08:52:00 GMT
Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0
Pragma: no-cache
Content-Encoding: gzip
Vary: Accept-Encoding
Transfer-Encoding: chunked
Content-Type: text/html


Need to find out who hosts Gofin.pl?

Gofin.pl Free SEO Report

Website Inpage Analysis for Gofin.pl

H1 Headings:0
H2 Headings:5
9.10.2017 (poniedziałek)
8.10.2017 (niedziela)
7.10.2017 (sobota)
6.10.2017 (piątek)
5.10.2017 (czwartek)
H3 Headings:0
H4 Headings:4
Promocje
Czasopisma i Gazeta
Serwisy internetowe
Inne produkty i usługi
H5 Headings:0
H6 Headings:0
Total IFRAMEs:0
Total Images:117
Google Adsense:Not Applicable
Google Analytics:UA-16710461-1

Keyword Cloud for Gofin.pl

gospodarczejrodzicwbackground lineargradienttorodkw trwaychportalrodkwfa0202kursw rednich100 operabull natematyczny187 nbspwnbsppodatkowej ksidze startdate20171031 location typelub20171121podatek dochodowymieeventzoenie miesicznegoznbspurlopulocationpolskiegobullopera 11102017071901c70b120170817 enddatebull skutkileft top leftznbspdzieckiemproceduraopera 1110 backgroundedata przejciapodatekw3c filter20171103chrome10safari51 background olineargradienttop1110 background mslineargradienttop20170803 enddate 20171103wynagrodzeniaenddate 20171121 locationksidzegofinpl offers typedostawbackground mozlineargradienttopbull czy1c70b1 044a6f1ffffff20170824 enddate 20171124sprawozdania finansowegopodatkowoksigowy address gofinplwypowiedzenia umowyzwolnieniu lekarskimff36 backgroundustawatype place namenbsp serwisurzdod osb prawnych0ebebebostatnie zmianyosobapracy bullkrajowej informacji skarbowejzapasw wycenianych wedug20171103 location typeprzezw3c filter progiddximagetransformmicrosoftgradientenddate 20171103 locationrednich narodowegotowaruosb fizycznych bullpodatkowoksigowy addresshttpwwwgofinpl bull rozliczeniegofinpl offersinformacji skarbowejwnbsptrakcie rokunabyciabackground webkitlineargradienttopfa0202 0c9141a 100nowy okreskrajowej informacjiprzychodwbottompodstaychsdopracodawcyod osbenddate 20171124z dniabull karapracownikwosbtype offer urlbull tabelenaukiczyzamieszkaniakiedystaych censubowychustawa z201707281110 backgrounddeklaracjikary zana zwolnieniu lekarskimwartociza lipiecmieszkaniowychie10 background lineargradienttonieruchomoci startdatevat bull podatekwierzytelnoci20170821naprzy20170803 enddateczasonbspdofinansowanie projektuenddate 20171031 location100 chrome10safari51terminuchorobowychoperaod 1udziawtematyczny bullwnbspzalenoci odjednostkionbspvatemeryturtrzebanadzwolnieniugazeta podatkowa100 chrome10safari51 backgrounddziaabackground lineargradientto bottomhttpwwwgofinplbackground webkitgradientlinear leftczynnocinrwycenianychcenustawa znbspdniahttpschemaorg type event187 nbsp serwisname gofinpllocation typewnbspmiesicuskadnikwkodeksprzebywa na zwolnieniuwymiaru20170821 enddatezatrudnieniaznbspurlopu bezpatnego20170817 enddate 20171117offer urldziaalno20171020startdate 20170803dla pracownikwprawopodpisaniewnbspsytuacjiwehttpwwwgofinpl bull jakurlopmidzyustawa z dniarachunkowychenddate 20171117background webkitgradientlinear044a6f1przedwstpnejprawa pracyinformacjahttpwwwgofinpl bull kiedygdy prezes zarzdusystemhttpschemaorg typekaraspkevent urlekwiwalent zafirmowychstartdate 20170720 enddatetabele kurswwnbspksigach rachunkowychwiadcze20171031 locationna nowy20171121 location typename zmianamogstaumslineargradienttoposb prawnych bullubezpieczeniaotrzymanejpodpisanie sprawozdania25082017 zoenie informacjiemeryturystartdate 20170720przyszejchrome10safari51 backgroundpozostajeniptematyczny bull podatekportal podatkowoksigowyffffff oldczcicontext httpschemaorg typefizycznychdugibull kiedyhttpwwwgofinpl bull nadnia 25082017podatkowegoff3620171117 locationokreszakupponosirokubulldochodowy od osbwicej 187 czy20171031background mslineargradienttopwycenianych wedug staychwedug staycholineargradienttopbudetowarednichnieruchomoci20170814mozlineargradienttopold browsersopublikowanostawkaspadkustanowizleceniabackground olineargradienttopprzebywa napodatkuzmianyna zwolnieniulekarskimtype offerzawieszeniaznbsptytuudo pracytopwnbspksidze podatkowej1c70b1pracownicyczasu100 opera 1110krajowejbrowsers background mozlineargradienttoppodatkic9141a 0fa0202 100pracownikadziaalnoci gospodarczejksidze context httpschemaorgtrecina ze dugizarzdu przebywa naprezes zarzdu przebywahttpwwwgofinpl bull skutkina emeryturprzyszej dostawyrzecztabele kursw rednichofferskurswskadekchrome10safari51lipiecdziaalnoci25082017 zoeniewynagrodzeniezoeniezapaswrozliczenie0fa0202podatkowyzabull rozliczeniepracy startdatewnbsppodatkowej ksidzepolska klasyfikacjadrukwfinansowego wnbspsytuacji gdybull tabele kurswdyrektoroldstanowiskopodlegajustalenievatstartdate 20170803 enddate20170822czymchromesafari4startdate 20170817urzd skarbowybull podatek vatktry01c70b1 100latbutli znbspgazemosb fizycznychjakienamewiadczeniaopatytabeleurl httpwwwgofinplkosztwpatnocipodziaurlopuhttpwwwgofinpl wicej 187usugmiesicznegostartdate 20170821zwizanesisprawozdaniakierownikawebkitgradientlinear left1httpschemaorg2017rnieruchomoci context httpschemaorgenddate 20171020 locationzarzdu przebywaalbolipiec 2017rjednostkwebkitgradientlinearstawkidotacjibull dniaodc9141auzyskania przychodwwnioski onbspwiadczeniajednakzmianaurlopowezawartejffffff old browsersbull zus20170720 enddate0c9141anieold browsers backgroundna nowy okresinformacjiskutkidla100 ie10zapisymoliwoname gofinpl portalvat bullrachunkowoewidencjaonbspdofinansowanieksidze startdatepodatek vatzawieszenia dziaalnocikarypoostatniemiesicznego sprawozdaniadziaalnoci startdatezostankontaktw znbspdzieckiembull klasyfikacjaurl httpwwwgofinpl bulldla pracownikaname jakie10enddate 2017103120170720 enddate 20171020bull dnia 25082017podatek dochodowy odwnbsptrakciespekfizycznych bullwnbspokresie zawieszeniawypowiedzeniadnstawki vatdyrektor krajowejksigiwaciwymzawszenie zawszepodatkowejkosztybull innespki20170821 enddate 20171121pracyzjaksdtegopodstaw187 czy44a6f1 01c70b1kursw rednich narodowegopodatkowymfirm20171020 locationurlopowego3nbspskarbowejmaj20170720inne zagadnienialineargradientto bottomfinansowegogofinpl portal podatkowoksigowyconame kiedyenddateabi44a6f1 01c70b1 100zatrudniania pracownikwwnbspsprawie20171124 location typepozaprawnegdywartolipiec bull dniatype event20170817na rzeczktodzia spadku0bull podatekbezpatnego100 ff36 backgroundskarbowyjejkontrahentwprzejcia najeelionewnioskufilter progiddximagetransformmicrosoftgradientpodstawyzasiekdata przejcia nabezchromesafari4 background webkitlineargradienttopobowizek20170807zakupuzaliczkinaleyznbspooumowy onbsppracumowaffffff 0ebebebza lipiec 2017rod nieruchomocizapasw wycenianychserwis100 ff36w3cportal podatkowoksigowy addressbull polskawyrok nsaprogiddximagetransformmicrosoftgradientzwrotuname skutkina podstawieurl httpwwwgofinpl wicejumowy przedwstpnejenddate 20171121likwidacjaenddate 20171117 locationlipiec bullodwchwnbspzakresiepodatkowplaceza lipiec bullwycenianych wedugpomostowejgazetahttpwwwgofinpl wicej2017nbsprdozwoloneprzedpracwnbsppodatkowej20170824ekwiwalentpodatek vat bullstartdate 20170731 enddateprezes zarzdutype event urlkontaktwbrakwymiar20170731 enddate 20171031context044a6f1 100ze100 w3cnarodowego bankuwnioskiobciawnbspksidzeplace name gofinplprawnychprzebywaprzejcia na emeryturwicej naksidze contextvaropatnarodowegonbsp187powinienze rodkwklasyfikacja0ebebeb 1001c70b1 044a6f1 100ff36 background webkitgradientlinear20171117skarbowapodatkowadnia 25082017 zoenierednich narodowego banku6wymiar urlopubudynektop left bottombull jakstau pracyaddressleft toponbspwiadczeniastau urlopowegoprzedsibiorcywysokoumowywnbspokresie0fa0202 100startdate 20170817 enddatebull ustawapodpisanie sprawozdania finansowegoplace nameenddate 20171124 locationza lipiec 2017nbsprod osb fizycznychzasadypodatkowoksigowyinne podatkipodzia tematyczny bullwnbspksigachfa0202 0c9141ac9141a 0fa0202wypadekdzieckaze dugibutlinsarozchoduwebkitgradientlinear left topdzieciffffff 0ebebeb 100zoenie deklaracjirwniewniosekdarowiznydochodowy odkilkuofferbull kodekssposb20171121 locationbull ustawa z100 ie10 backgroundhttpwwwgofinpl bullprawnych bullfirmymoetrwaychpodatkowerozliczenie rozchoduoffers typeinnedyrektor krajowej informacjitypefinanswtowarwnowybull inne podatkiznbspgazemurl20170803na fakturzefinansowego wnbspsytuacji20171103 locationdostawybrowsers backgroundwnbspzalenoci20170724na zewicej 187sprzedayoffers type offer20171124inbspkiedyrwprzeksztaceniabankusi nanarodowego banku polskiegobullosb prawnychmonawystawieniehttpwwwgofinpl bull kosztyzuspodstawieosobyemerytur dla20170824 enddatebd100 w3c filterwiadectwa pracysi dosprawozdania finansowego wnbspsytuacjirozchodu zapaswrodziconbsppracprzejciawypowiedzenia umowy onbsppracpodatkowej startdatepublicznychname rozliczeniespadku startdateochroniestartdate20170731 enddatewnbsppodatkowej ksidze contextwnbspraziezarzdufakturzebanku polskiegobullchromesafari4 backgroundlocation type placewnbspsprawachemerytury pomostowejnbsp187 bulldniafunkcjiie10 backgroundzatrudnianiagofinplwiadectwalineargradienttoobowizkigofinpl portalwebkitlineargradienttopaddress gofinplleftbull polska klasyfikacjaabyrentyopatazagadnieniapracownikwypacane5wnbspramachname czypokrywiadcze chorobowychwypatynieruchomoci contextdata44a6f1kosztmusi mieichwyrokprawo pracyzoenie informacjiprezesbackgroundmusistartdate 20170824 enddateprawajestznbspdniagdy prezesbrowsers0c9141a 100nalenocipolskapenomocnikazarwnownbspsytuacji gdy prezeswicejprzepisyenddate 20171020opata skarbowakomputeramajtek20171020 location typezoenie miesicznego sprawozdanianame na42bull podatek dochodowyprojektuzasikinowe20170717pracownikomfilterrozliczenie rozchodu zapaswpodzia tematycznylipiec 2017nbsprsegregacjiopat zaenddate 20171103wedugname kosztywedug staych cendziabull ubezpieczenialeft bottomwraz20171124 locationbudetowejaddress gofinpl offerscontext httpschemaorgwydatkijegostartdate 20170731bull kosztywnbspsytuacji gdybull ustawa znbspdniawyszastartdate 2017082420170731jakohttpwwwgofinpl bull czydochodowyujciename opatatop leftoffer url httpwwwgofinpllikwidacjistartdate 20170821 enddateodpadwz dnna emerytur dlarozchodu zapasw wycenianychuzyskania20171117 location typetype place

Longtail Keyword Density for Gofin.pl

KeywordsOccurences
place name gofinpl196
name gofinpl portal196
context httpschemaorg type196
type place name196
location type place196
httpschemaorg type event196
type event url196
portal podatkowo-ksigowy address196
gofinpl portal podatkowo-ksigowy196
podatkowo-ksigowy address gofinpl196
offer url httpwwwgofinpl196
offers type offer196
type offer url196
address gofinpl offers196
gofinpl offers type196
url httpwwwgofinpl bull149
2017-08-24 enddate 2017-11-2433
enddate 2017-11-24 location33
startdate 2017-08-24 enddate33
2017-11-24 location type33
url httpwwwgofinpl wicej23
httpwwwgofinpl wicej 18723
startdate 2017-08-21 enddate13
2017-08-21 enddate 2017-11-2113
enddate 2017-11-21 location13
2017-11-21 location type13
ustawa z dnia12
bull dnia 250820177
httpwwwgofinpl bull kiedy7
2017-11-17 location type6
enddate 2017-11-17 location6
2017-08-17 enddate 2017-11-176
startdate 2017-08-17 enddate6
dnia 25082017 zoenie6
dochodowy od osb6
bull podatek dochodowy6
podatek dochodowy od6
left top left5
-webkit-gradientlinear left top5
top left bottom5
100 chrome10safari51 background5
background -webkit-gradientlinear left5
chromesafari4 background -webkit-linear-gradienttop5
100 ff36 background5
old browsers background5
ffffff old browsers5
browsers background -moz-linear-gradienttop5
chrome10safari51 background -o-linear-gradienttop5
w3c filter progiddximagetransformmicrosoftgradient5
ff36 background -webkit-gradientlinear5
ie10 background linear-gradientto5
100 w3c filter5
bull ustawa z5
podatek vat bull5
100 ie10 background5
background linear-gradientto bottom5
1110 background -ms-linear-gradienttop5
100 opera 11105
opera 1110 background5
podzia tematyczny bull4
na emerytur dla4
data przejcia na4
bull podatek vat4
wypowiedzenia umowy onbspprac4
przejcia na emerytur4
za lipiec 2017nbspr4
zoenie miesicznego sprawozdania4
httpwwwgofinpl bull czy4
vat bull podatek4
na ze dugi4
wycenianych wedug staych3
bull polska klasyfikacja3
187 nbsp serwis3
osb prawnych bull3
httpwwwgofinpl bull rozliczenie3
na zwolnieniu lekarskim3
przebywa na zwolnieniu3
wedug staych cen3
rozliczenie rozchodu zapasw3
zapasw wycenianych wedug3
rozchodu zapasw wycenianych3
dyrektor krajowej informacji3
osb fizycznych bull3
od osb fizycznych3
krajowej informacji skarbowej3
tematyczny bull podatek3
bull inne podatki3
zarzdu przebywa na3
httpwwwgofinpl bull jak3
od osb prawnych3
ksidze context httpschemaorg3
wnbsppodatkowej ksidze startdate3
httpwwwgofinpl bull na3
na nowy okres3
wnbsppodatkowej ksidze context3
httpwwwgofinpl bull koszty3
za lipiec 2017r3
narodowego banku polskiegobull3
rednich narodowego banku3
za lipiec bull3
lipiec bull dnia3
startdate 2017-07-31 enddate3
httpwwwgofinpl bull skutki3
25082017 zoenie informacji3
kursw rednich narodowego3
tabele kursw rednich3
ffffff 0ebebeb 1003
1c70b1 044a6f1 1003
44a6f1 01c70b1 1003
fa0202 0c9141a 1003
c9141a 0fa0202 1003
bull tabele kursw3
bull ustawa znbspdnia3
2017-07-31 enddate 2017-10-313
enddate 2017-10-31 location3
podpisanie sprawozdania finansowego3
nieruchomoci context httpschemaorg3
2017-10-20 location type3
sprawozdania finansowego wnbspsytuacji3
finansowego wnbspsytuacji gdy3
gdy prezes zarzdu3
wnbspsytuacji gdy prezes3
enddate 2017-10-20 location3
2017-07-20 enddate 2017-10-203
startdate 2017-08-03 enddate3
wicej 187 czy3
2017-10-31 location type3
2017-08-03 enddate 2017-11-033
enddate 2017-11-03 location3
startdate 2017-07-20 enddate3
2017-11-03 location type3
prezes zarzdu przebywa3
portal podatkowo-ksigowy197
name gofinpl196
place name196
podatkowo-ksigowy address196
address gofinpl196
type place196
location type196
context httpschemaorg196
httpschemaorg type196
type event196
event url196
gofinpl offers196
gofinpl portal196
offers type196
offer url196
url httpwwwgofinpl196
type offer196
httpwwwgofinpl bull149
2017-08-24 enddate33
startdate 2017-08-2433
2017-11-24 location33
enddate 2017-11-2433
wicej 18723
httpwwwgofinpl wicej23
bull podatek13
z dnia13
startdate 2017-08-2113
2017-11-21 location13
2017-08-21 enddate13
enddate 2017-11-2113
ustawa z12
za lipiec10
bull dnia9
name kiedy9
dnia 250820178
name czy8
bull ustawa8
dziaalnoci gospodarczej8
bull kiedy7
rodkw trwaych7
wnbspksidze podatkowej7
dla pracownikw7
podatek dochodowy7
startdate 2017-08-176
25082017 zoenie6
2017-08-17 enddate6
enddate 2017-11-176
stawki vat6
2017-11-17 location6
bull rozliczenie6
wnbsppodatkowej ksidze6
nbsp187 bull6
si do6
ze rodkw6
od osb6
dochodowy od6
opera 11105
100 opera5
1110 background5
background -ms-linear-gradienttop5
bull czy5
ie10 background5
100 ie105
187 nbsp5
background -o-linear-gradienttop5
top left5
left top5
bull kodeks5
left bottom5
chromesafari4 background5
chrome10safari51 background5
100 chrome10safari515
background -webkit-linear-gradienttop5
background linear-gradientto5
100 w3c5
background -webkit-gradientlinear5
browsers background5
dzia spadku5
filter progiddximagetransformmicrosoftgradient5
100 ff365
background -moz-linear-gradienttop5
bull zus5
ff36 background5
old browsers5
na emerytur5
vat bull5
w3c filter5
name jak5
wicej na5
podatek vat5
ffffff old5
linear-gradientto bottom5
-webkit-gradientlinear left5
name rozliczenie4
podatkowej startdate4
na ze4
ze dugi4
opat za4
sprawozdania finansowego4
znbspurlopu bezpatnego4
data przejcia4
bull jak4
dla pracownika4
przejcia na4
emerytur dla4
tematyczny bull4
podzia tematyczny4
kary za4
na nowy4
wnioski onbspwiadczenia4
umowy onbspprac4
wypowiedzenia umowy4
do pracy4
wymiar urlopu4
stau pracy4
wiadcze chorobowych4
wiadectwa pracy4
wnbspksigach rachunkowych4
opata skarbowa4
zoenie miesicznego4
na fakturze4
uzyskania przychodw4
bull kara4
ustawa znbspdnia4
lipiec 2017nbspr4
inne podatki4
miesicznego sprawozdania4
rednich narodowego3
narodowego banku3
banku polskiegobull3
emerytury pomostowej3
kursw rednich3
bull tabele3
tabele kursw3
nie zawsze3
na podstawie3
dziaalnoci startdate3
lipiec 2017r3
wnbsptrakcie roku3
wnbspzalenoci od3
stau urlopowego3
na rzecz3
zoenie informacji3
lipiec bull3
1c70b1 044a6f13
nowy okres3
zawieszenia dziaalnoci3
zoenie deklaracji3
z dn3
kontaktw znbspdzieckiem3
pracy bull3
bull ubezpieczenia3
prawo pracy3
prawnych bull3
osb prawnych3
0c9141a 1003
bull polska3
krajowej informacji3
informacji skarbowej3
dyrektor krajowej3
nbsp serwis3
polska klasyfikacja3
fizycznych bull3
osb fizycznych3
044a6f1 1003
ffffff 0ebebeb3
spadku startdate3
name zmiana3
od nieruchomoci3
onbspdofinansowanie projektu3
ekwiwalent za3
0fa0202 1003
c9141a 0fa02023
0ebebeb 1003
ostatnie zmiany3
bull inne3
wnbspokresie zawieszenia3
umowy przedwstpnej3
enddate 2017-10-313
2017-07-31 enddate3
nieruchomoci startdate3
nieruchomoci context3
2017-10-31 location3
startdate 2017-07-313
musi mie3
wnbspsytuacji gdy3
gdy prezes3
finansowego wnbspsytuacji3
name skutki3
podpisanie sprawozdania3
urzd skarbowy3
name opata3
gazeta podatkowa3
wyrok nsa3
startdate 2017-08-033
2017-08-03 enddate3
2017-11-03 location3
startdate 2017-07-203
2017-07-20 enddate3
187 czy3
fa0202 0c9141a3
od 13
2017-10-20 location3
enddate 2017-10-203
prezes zarzdu3
zarzdu przebywa3
bull na3
name na3
ksidze startdate3
ksidze context3
44a6f1 01c70b13
zatrudniania pracownikw3
pracy startdate3
inne zagadnienia3
enddate 2017-11-033
bull klasyfikacja3
si na3
butli znbspgazem3
prawa pracy3
przyszej dostawy3
bull skutki3
rozliczenie rozchodu3
zwolnieniu lekarskim3
na zwolnieniu3
przebywa na3
rozchodu zapasw3
zapasw wycenianych3
name koszty3
bull koszty3
staych cen3
wedug staych3
wycenianych wedug3
01c70b1 1003
type588
gofinpl393
url392
name392
bull266
podatkowo-ksigowy197
portal197
address196
place196
offer196
location196
offers196
startdate196
context196
httpschemaorg196
httpwwwgofinpl196
enddate196
event196
na100
do59
dla49
za42
pracy41
2017-11-2433
2017-08-2433
od32
031
background30
z28
nie28
wicej28
przez28
dnia27
vat27
125
si23
umowy23
po20
kiedy20
czy19
podatek17
ustawa16
ze16
przy15
spki15
zus15
dziaalnoci15
moe15
mona14
2017-11-2113
2017-08-2113
rodkw13
jest12
nieruchomoci12
spadku12
wynagrodzenia12
koszty12
zmiany12
firmy12
okres11
jak11
stawki11
pracownika11
pracownikw11
podatkowej10
bottom10
left10
wiadczenia10
zoenie10
sprawozdania10
ffffff10
zarzdu10
w10
prawo10
lipiec10
wnbspksidze10
rozliczenie10
inne9
projektu9
opaty9
przepisy9
stau9
podatku9
wnbsprazie9
lub9
zasady8
gospodarczej8
czas8
wnbsptrakcie8
emerytury8
28
skutki8
dochodowy8
38
zatrudnienia8
wniosek8
usug8
sprzeday7
wnbspsprawie7
o7
warto7
podzia7
s7
osb7
brak7
bez7
terminu7
wymiaru7
opat7
emerytur7
klasyfikacja7
podatki7
trwaych7
rachunkowych6
wysoko6
zakup6
zasiek6
wiadcze6
naley6
przejcia6
serwis6
zmiana6
opata6
nbsp6
nbsp1876
musi6
osoby6
zwizane6
sposb6
ubezpieczenia6
dziecka6
przedsibiorcy6
wnbspksigach6
rwnie6
rodzicw6
ksidze6
wnbsppodatkowej6
c9141a6
znbsptytuu6
2017-11-176
znbspdnia6
urlopu6
2017-08-176
znbspurlopu6
fa02026
cen6
przychodw6
obowizek6
informacji6
2017nbspr6
nr6
ujcie6
44a6f16
1c70b16
kara6
aby5
wyrok5
nsa5
dziaa5
przeksztacenia5
firm5
-moz-linear-gradienttop5
browsers5
jednostki5
podstawie5
kosztw5
zapisy5
bd5
wraz5
zawartej5
ktry5
zagadnienia5
roku5
zaliczki5
mie5
mog5
old5
gdy5
podatkowa5
wierzytelnoci5
wypacane5
ewidencja5
krajowej5
wnbspzakresie5
45
-ms-linear-gradienttop5
zawieszenia5
ie105
opera5
-o-linear-gradienttop5
-webkit-linear-gradienttop5
kodeks5
chrome10safari515
nip5
w3c5
dzia5
miesicznego5
ustalenie5
prawa5
jako5
progiddximagetransformmicrosoftgradient5
filter5
wydatki5
zamieszkania5
chromesafari45
linear-gradientto5
top5
-webkit-gradientlinear5
trzeba5
jednak5
wniosku5
wnbspmiesicu5
ff365
zatrudniania4
osoba4
znbspoo4
znbspdzieckiem4
one4
jednostk4
jeeli4
wymiar4
wnbspokresie4
co4
budetowej4
finansowego4
finansw4
nowy4
firmowych4
chorobowych4
albo4
wnioski4
onbspwiadczenia4
urlop4
spk4
e4
likwidacja4
tego4
czynnoci4
stawka4
fakturze4
zakupu4
towarw4
podatkowego4
czci4
2017r4
komputera4
dzieci4
wiadectwa4
treci4
var4
ochronie4
wedug4
renty4
prawnych4
wynagrodzenie4
pod4
kary4
towaru4
54
podatkowym4
wypowiedzenia4
skarbowa4
wypaty4
patnoci4
nowe4
zwrotu4
bezpatnego4
kilku4
informacja4
wypadek4
segregacji4
funkcji4
onbspprac4
dugi4
skarbowej4
data4
drukw4
stanowi4
prac4
prawne4
odpadw4
podatkow4
skadek4
tematyczny4
podatkowe4
kto4
inbspkiedy4
umowa4
nabycia4
moliwo4
uzyskania4
czasu3
midzy3
polska3
fizycznych3
dyrektor3
urlopowe3
nauki3
wnbspzalenoci3
ostatnie3
penomocnika3
czym3
dozwolone3
ekwiwalent3
zawsze3
jakie3
pomostowej3
sd3
podlegaj3
dziaalno3
obowizki3
abi3
wartoci3
rodzic3
zlecenia3
powinien3
pracownik3
darowizny3
budynek3
kontaktw3
likwidacji3
2017-08-143
wysza3
podstawy3
2017-07-243
we3
mieszkaniowych3
przed3
wnbspsytuacji3
2017-07-313
2017-10-313
onbspvat3
ich3
kontrahentw3
2017-08-073
onbspdofinansowanie3
procedura3
01c70b13
pozostaje3
waciwym3
system3
2017-07-283
nalenoci3
dwch3
lat3
maj3
2017-11-033
wystawienie3
dostaw3
2017-08-033
publicznych3
obcia3
polskiegobull3
0c9141a3
dn3
0ebebeb3
banku3
narodowego3
wnbspsprawach3
tabele3
kursw3
rednich3
nad3
koszt3
udziaw3
rzecz3
pracodawcy3
subowych3
pracownikom3
opublikowano3
deklaracji3
044a6f13
zostan3
2017-07-203
2017-10-203
zapasw3
wycenianych3
staych3
otrzymanej3
rozchodu3
63
zarwno3
jego3
stanowisko3
skadnikw3
przyszej3
dostawy3
dotacji3
przedwstpnej3
jej3
zasiki3
ponosi3
gazeta3
butli3
znbspgazem3
wnbspramach3
kierownika3
2017-08-223
r3
pracownicy3
poza3
podstaw3
skarbowy3
urzd3
spek3
2017-07-193
podatkowy3
2017-07-173
majtek3
pokry3
prezes3
przebywa3
zwolnieniu3
lekarskim3
0fa02023
podpisanie3
ksigi3
rachunkowo3
budetowa3
urlopowego3

What are the nameservers for gofin.pl?

Gofin.pl Domain Nameserver Information

HostIP AddressCountry
dns.home.pl 46.242.149.10Poland Poland
dns3.home.pl 46.242.149.30Poland Poland
dns2.home.pl 46.242.149.20Poland Poland

Gofin.pl DNS Record Analysis DNS Lookup

HostTypeTTLExtra
gofin.plA3590IP: 62.129.242.234
gofin.plNS86400Target: dns.home.pl
gofin.plNS86400Target: dns3.home.pl
gofin.plNS86400Target: dns2.home.pl
gofin.plSOA86400MNAME: dns.home.pl
RNAME: admin.home.pl
Serial: 1423586949
Refresh: 10800
Retry: 3600
Expire: 604800
gofin.plMX3600Priority: 10
Target: poczta.gofin.pl

Alexa Traffic Rank for Gofin.pl


Alexa Search Engine Traffic for Gofin.pl

{**}