Gofin.pl Summary

Gofin.pl  |  Portal Podatkowo-Ksi?gowy - Portal GOFIN zawiera wyja?nienia i porady ekspertów, oferuje tak?e praktyczne narz?dzia dla ksi?gowych: akty prawne, wska?niki, wzory druków, kalkulatory. Poruszana problematyka: podatek dochodowy, podatek VAT, rachunkowo??, prawo pracy, sk?adki ZUS, zasi?ki, emerytury
Low trust score  | 
GOFIN.pl - Portal Podatkowo-Księgowy


Gofin.pl has a Low Trust Score, and a Statvoo Rank of F.

Gofin.pl is hosted by home.pl S.A. in Zachodniopomorskie, Szczecin, Poland, 70-419.
Gofin.pl has an IP Address of 62.129.242.234 and a hostname of gofin9.home.net.pl.

The domain gofin.pl was registered 1 decade 9 years 10 months ago by NASK, it was last modified 4 years 11 months 5 days ago and currently is set to expire 201 decades 9 years 3 months ago.

Whois information for gofin.pl

Full Whois Lookup for Gofin.pl Whois Lookup

request limit exceeded

Who hosts Gofin.pl?

Gofin.pl Web Server Information

Hosted IP Address:62.129.242.234
Hosted Hostname:gofin9.home.net.pl
Service Provider:home.pl S.A.
Hosted Country:PolandPL
Location Latitude:53.4289
Location Longitude:14.553
Webserver Software:Not Applicable

HTTP Header Analysis for Gofin.pl

Http-Version: 1.1
Status-Code: 200
Status: 200 OK
Date: Sat, 13 Jun 2015 15:25:01 GMT
Server: Apache
Expires: Thu, 19 Nov 1981 08:52:00 GMT
Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0
Pragma: no-cache
Content-Encoding: gzip
Vary: Accept-Encoding
Transfer-Encoding: chunked
Content-Type: text/html

Need to find out who hosts Gofin.pl?

Gofin.pl Free SEO Report

Website Inpage Analysis for Gofin.pl

H1 Headings:0
H2 Headings:0
H3 Headings:0
H4 Headings:0
H5 Headings:0
H6 Headings:0
Total IFRAMEs:0
Total Images:5
Google Adsense:Not Applicable
Google Analytics:Not Applicable

Keyword Cloud for Gofin.pl

type event urlpodatkowoksigowykosztwgofinpl portalrzeczosb prawnychrodkwsprawozdania finansowegonbsp serwismoednia 25082017gdy prezesnipfakturzehttpwwwgofinplpowinien2wyszaksidze context httpschemaorgsd20171117 locationhttpschemaorg typestawki201711030c9141a 100lipiec 2017nbsprsystemrodzicwstartdate 2017072020170731 enddate 20171031zapaswonbspwiadczeniainformacjapodatkowej startdatejednakspkc9141a 0fa0202 100znbspoo20170731startdate 20170803fa0202odterminubackground webkitlineargradienttopna podstawietype offerjednostkdzia spadkurednich narodowego bankuzwrotuwnbspramachbull klasyfikacjanowy okresoffer url httpwwwgofinplhttpwwwgofinpl bull nachrome10safari51 backgroundubezpieczeniasprawozdaniapodatek vat bullstau pracyprogiddximagetransformmicrosoftgradientie10 background lineargradienttourlopowegoustawa znbspdniabrakwypowiedzeniakontrahentwmiesicznego sprawozdania187 nbspwycenianych wedug staychurlopoweostatnie zmianypowicejie10deklaracjizawydatkirodkw trwaychczcipodpisanie sprawozdania finansowegofirmybudynekwnbsprazie0fa0202z dniawnbspzakresie20170719trwaychod osbserwispracownik20170814podlegajwnbspzalenoci oddziaalnoci25082017 zoeniebull ustawamajstartdate 20170824 enddateusugzarzdu przebywa naopatyprzebywa na zwolnieniueventwiadcze chorobowychklasyfikacjabankuenddate 20171117 locationonbsppraczamieszkania20171103 locationbull kosztyffffff 0ebebebbrowsers background mozlineargradienttopfinansowego100 w3c filter1c70b120170824przezpokrytop left bottomrozliczenie rozchodu zapaswwiadczeff36 background webkitgradientlineargofinpladdress gofinpl offerstabelewycenianychsi do44a6f1 01c70b1filter progiddximagetransformmicrosoftgradientemerytury pomostowejbull jakurloppodatkowebull ubezpieczeniawypadekcendziaalnoobowizekemeryturdyrektor krajowej informacjipodatkowejtowaru44a6f1 01c70b1 100zesihttpschemaorg type eventlipiec 2017rinne zagadnieniakoszt20170821 enddate 20171121ktood osb prawnych25082017 zoenie informacjiprocedurarwniemozlineargradienttopkiedytematycznydla3od nieruchomoci1110 background mslineargradienttophttpwwwgofinpl wicejksidze startdatewrazlipiec bullna fakturzesubowychlatbackground mozlineargradienttopstartdate 20170821wartoci2017rbull inne podatki20170720 enddatekurswhttpwwwgofinpl bull jak0ebebebpodatkiznbspdzieckiemzgazeta podatkowatematyczny bullwypacanelikwidacjiszoenie miesicznego sprawozdaniana nowy okres20171121komputeraffffff oldzoenie informacjiprzejcia nafirmowychnowyzoeniepozaabyjestenddate 20171020 locationdarowiznypracownikaobciaenddate 20171124 locationodpadw20170731 enddateskarbowyustawaplace namednnbsp187 bullosobasprawozdania finansowego wnbspsytuacji187 czy20171020 location typewnbspksidzepodatek dochodowy odleft top leftaddress gofinplzarzduonbspdofinansowanie projektupodatkowym20171124 locationoffers type offerchorobowychczynnociwebkitgradientlineartegotematyczny bull podatekchromesafari4 backgroundtype place namefunkcjibull ustawa zbull navat bull100 chrome10safari51enddate 20171020wnbspzalenociustawa z dnia01c70b1od osb fizycznychna emerytur20171103 location typeffffff old browserspodziawnbspsytuacji gdy prezespracodawcyrozchodu zapaswbull dniastartdatename gofinpl portalchrome10safari51 background olineargradienttophttpwwwgofinpl bull skutkiwnbspsprawachtopold browsers backgroundponosiprzejciastartdate 20170817gdy prezes zarzduprojektur20170720 enddate 20171020100 chrome10safari51 backgroundnbsp187roku0fa0202 10020170817chrome10safari51ostatniekrajowej informacji skarbowejwynagrodzeniapolska klasyfikacjapolskawedugprawa pracybackground webkitgradientlinear leftmusi mieprzychodwlekarskimtowarwuzyskania przychodwpracownikwosb20170720nabyciawnbspokresie20170824 enddate 20171124staurednich044a6f1addresshttpwwwgofinpl bull kosztyopata skarbowapracy startdatena nowygofinpl offers typewedug staych cenvarpodzia tematyczny bullbull ustawa znbspdnianamekierownikawicej 187 czypomostowejwicej nazwizanezapasw wycenianych wedug20171031 location1wnioski onbspwiadczeniavatname jakpracownikomw3c filter progiddximagetransformmicrosoftgradientprawnychwnbspksidze podatkowejbullokresportal podatkowoksigowy addressrednich narodowego20170803portalze duginaukizleceniana emerytur dlaprzepisyofferkodekspodzatrudniania pracownikwmidzydziawiadectwanieruchomociprawoenddate 20171031 locationleftff36nowedochodowy od osbopublikowano2017nbspr0c9141aprzymiesicznegownbspokresie zawieszeniadrukwc9141aprawnespadkusprzedayrachunkowychnaleytypeskarbowejmiena zwolnieniuza lipiec bull100 operastanowi6za lipiec 2017rczyffffffwnbsppodatkowej ksidze startdateichstartdate 20170824offersujciebull innewypowiedzenia umowyosb fizycznych bullold browsersbull tabelewnbsppodatkowej ksidzelocationczasprzedsibiorcyznbspurlopuwierzytelnocina01c70b1 100umowazoenie miesicznegonrskadekbutli znbspgazemhttpwwwgofinpl wicej 187podatkowname opatawynagrodzenieznbspgazemwyrok nsawnbsptrakcie rokuza lipiecinformacji skarbowejfilterstartdate 20170803 enddatepodatek dochodowyffffff 0ebebeb 100przedinformacjigazetaosb fizycznychdla pracownikadostawtrecipatnociinne podatkidnia 25082017 zoenie20171117emeryturyopera 1110 backgroundbull kodekspodzia tematyczny100 ff36 backgroundksidzebackgroundwnbspsytuacji gdyopatapodatek vatwnioskuzarzdu przebywastartdate 20170720 enddateenddate 20171103pracownicyzapisyjeeliznbsptytuuekwiwalent zaewebkitgradientlinear left topzawieszenia20170821 enddatenieruchomoci startdatename kiedyprawo pracyurzdkarymusirozliczenie rozchodubull podatekbottomjej20170717offer url100 opera 111020171117 location typew3c filterbull czyzoenie deklaracjibull kiedywiadectwa pracy20170824 enddaterozchodu zapasw wycenianych100 ie10narodowego bankuprzejcia na emerytururloputrzebastanowiskohttpwwwgofinpl bull rozliczenieotabele kursw rednichwnbspsprawieonbspvatpodatkowoksigowy addresswniosekdyrektorwycenianych wedugsposbfa0202 0c9141awymiaruzawieszenia dziaalnocigospodarczejrachunkowofinansowego wnbspsytuacji gdydata przejcia nafizycznychmoliwojakdozwolonepozostajewiadczeniazatrudnianiaprzedwstpnejw3coperaleft topdziaalnoci startdateustaleniegofinpl portal podatkowoksigowywensastawki vatlikwidacjastartdate 20170817 enddatebackground lineargradienttownbspksigachdziecifinansowego wnbspsytuacjijakiecontextspekna zwolnieniu lekarskimopat zawicej 187budetowejbackground lineargradientto bottomochroniejakoinnepodpisanieabilocation type50zostanenddate 20171103 locationname skutkiobowizkizmianydoprawakontaktwnie zawszeprezeslineargradientto bottomksidze contextzwolnieniudzieckanadbrowserswartoskutkiwymiarzawartejtype eventwbutliwnbsptrakcie20170821enddate 20171117kursw rednich narodowegobezdugifizycznych bullc9141a 0fa0202prezes zarzdu20170803 enddate 20171103kary zakrajowejpodatkowegoumowy przedwstpnej44a6f1na zeolineargradienttoptop lefttype offer urlfirmwedug staychzasadydla pracownikwspkitype placename rozliczenieumowy onbsppracnieruchomoci context httpschemaorgbull tabele kurswstartdate 20170731 enddateznbspurlopu bezpatnegocodziaalnoci gospodarczejdo pracybanku polskiegobulludziawprzebywa naleft bottomname kosztywnbsppodatkowej20170807polskiegobull100 ie10 backgroundniez dnwysokoplace20171121 location typeumowylipiec bull dnia20170728name na100 w3ctabele kurswhttpwwwgofinpl bull czyosoby4osb prawnych bulldyrektor krajowejbull podatek dochodowyhttpwwwgofinpl bull kiedynbspbull podatek vatzushttpschemaorgwnioskinarodowego banku polskiegobullname gofinplzawszelubzwolnieniu lekarskimuzyskanianame czykilkuurlenddate 20171031dniazakup187 nbsp serwispracywnbspksigach rachunkowych20170817 enddate 20171117wnbsppodatkowej ksidze contextkrajowej informacjimoglocation type placestaych censpadku startdatefa0202 0c9141a 10020170817 enddatezarwnobull karapublicznychmajteknalenoci044a6f1 100bezpatnegoonbspdofinansowaniekosztypodstawbull skutkiustawa zzatrudnieniabackground olineargradienttopza lipiec 2017nbsprdostawystartdate 20170821 enddateopatopera 1110podatek20171124 location typeprzeksztaceniadochodowyrozchodugofinpl offersstartdate 20170731background webkitgradientlinearie10 backgroundurzd skarbowyskarbowaenddate 20171121wypatyenddatepodatkowoksigowy address gofinpldatabackground mslineargradienttopprzyszejze rodkw20170822zapasw wycenianych0ebebeb 100podpisanie sprawozdaniazasiki2017102020171031 location typezakupubull polska klasyfikacja1110 backgroundenddate 20171121 locationktrywnbspsytuacjibull zus20171031staychsegregacjibull polskaprawnych bullwymiar urlopuemerytur dlamonadotacjilineargradienttomieszkaniowych20170724url httpwwwgofinpl wicejwebkitlineargradienttopwnbspmiesicukarapracznbspdniadwchcontext httpschemaorg typeurl httpwwwgofinpl bullevent urlbull rozliczeniesi nastau urlopowegoksigiczasuurl httpwwwgofinplportal podatkowoksigowyrodzic20171020 locationwaciwymwebkitgradientlinear leftalbofinanswotrzymanej20170803 enddatedziaapodstawiebdkursw rednichvat bull podatekenddate 20171124gdyzagadnienia100 ff36narodowegona ze dugipodatkowyrozliczenie20171124przyszej dostawyprzebywana rzeczpodatkowachromesafari4ff36 backgroundbudetowaone20171121 locationekwiwalentkontaktw znbspdzieckiemdochodowy odpodatkulipiecprezes zarzdu przebywawyrokplace name gofinploldpenomocnikazasiekdata przejciamslineargradienttopbrowsers backgroundinbspkiedynieruchomoci contextpodstawy1c70b1 044a6f1jegostawkazmianaoffers typejednostkizaliczkiwypowiedzenia umowy onbsppracod 1rentyskadnikwczymchromesafari4 background webkitlineargradienttopcontext httpschemaorgbull dnia 25082017pracy bullname zmiana1c70b1 044a6f1 100ewidencjahttpwwwgofinpl bullwystawienie

Longtail Keyword Density for Gofin.pl

KeywordsOccurences
place name gofinpl196
name gofinpl portal196
context httpschemaorg type196
type place name196
location type place196
httpschemaorg type event196
type event url196
portal podatkowo-ksigowy address196
gofinpl portal podatkowo-ksigowy196
podatkowo-ksigowy address gofinpl196
offer url httpwwwgofinpl196
offers type offer196
type offer url196
address gofinpl offers196
gofinpl offers type196
url httpwwwgofinpl bull149
2017-08-24 enddate 2017-11-2433
enddate 2017-11-24 location33
startdate 2017-08-24 enddate33
2017-11-24 location type33
url httpwwwgofinpl wicej23
httpwwwgofinpl wicej 18723
startdate 2017-08-21 enddate13
2017-08-21 enddate 2017-11-2113
enddate 2017-11-21 location13
2017-11-21 location type13
ustawa z dnia12
bull dnia 250820177
httpwwwgofinpl bull kiedy7
2017-11-17 location type6
enddate 2017-11-17 location6
2017-08-17 enddate 2017-11-176
startdate 2017-08-17 enddate6
dnia 25082017 zoenie6
dochodowy od osb6
bull podatek dochodowy6
podatek dochodowy od6
left top left5
-webkit-gradientlinear left top5
top left bottom5
100 chrome10safari51 background5
background -webkit-gradientlinear left5
chromesafari4 background -webkit-linear-gradienttop5
100 ff36 background5
old browsers background5
ffffff old browsers5
browsers background -moz-linear-gradienttop5
chrome10safari51 background -o-linear-gradienttop5
w3c filter progiddximagetransformmicrosoftgradient5
ff36 background -webkit-gradientlinear5
ie10 background linear-gradientto5
100 w3c filter5
bull ustawa z5
podatek vat bull5
100 ie10 background5
background linear-gradientto bottom5
1110 background -ms-linear-gradienttop5
100 opera 11105
opera 1110 background5
podzia tematyczny bull4
na emerytur dla4
data przejcia na4
bull podatek vat4
wypowiedzenia umowy onbspprac4
przejcia na emerytur4
za lipiec 2017nbspr4
zoenie miesicznego sprawozdania4
httpwwwgofinpl bull czy4
vat bull podatek4
na ze dugi4
wycenianych wedug staych3
bull polska klasyfikacja3
187 nbsp serwis3
osb prawnych bull3
httpwwwgofinpl bull rozliczenie3
na zwolnieniu lekarskim3
przebywa na zwolnieniu3
wedug staych cen3
rozliczenie rozchodu zapasw3
zapasw wycenianych wedug3
rozchodu zapasw wycenianych3
dyrektor krajowej informacji3
osb fizycznych bull3
od osb fizycznych3
krajowej informacji skarbowej3
tematyczny bull podatek3
bull inne podatki3
zarzdu przebywa na3
httpwwwgofinpl bull jak3
od osb prawnych3
ksidze context httpschemaorg3
wnbsppodatkowej ksidze startdate3
httpwwwgofinpl bull na3
na nowy okres3
wnbsppodatkowej ksidze context3
httpwwwgofinpl bull koszty3
za lipiec 2017r3
narodowego banku polskiegobull3
rednich narodowego banku3
za lipiec bull3
lipiec bull dnia3
startdate 2017-07-31 enddate3
httpwwwgofinpl bull skutki3
25082017 zoenie informacji3
kursw rednich narodowego3
tabele kursw rednich3
ffffff 0ebebeb 1003
1c70b1 044a6f1 1003
44a6f1 01c70b1 1003
fa0202 0c9141a 1003
c9141a 0fa0202 1003
bull tabele kursw3
bull ustawa znbspdnia3
2017-07-31 enddate 2017-10-313
enddate 2017-10-31 location3
podpisanie sprawozdania finansowego3
nieruchomoci context httpschemaorg3
2017-10-20 location type3
sprawozdania finansowego wnbspsytuacji3
finansowego wnbspsytuacji gdy3
gdy prezes zarzdu3
wnbspsytuacji gdy prezes3
enddate 2017-10-20 location3
2017-07-20 enddate 2017-10-203
startdate 2017-08-03 enddate3
wicej 187 czy3
2017-10-31 location type3
2017-08-03 enddate 2017-11-033
enddate 2017-11-03 location3
startdate 2017-07-20 enddate3
2017-11-03 location type3
prezes zarzdu przebywa3
portal podatkowo-ksigowy197
name gofinpl196
place name196
podatkowo-ksigowy address196
address gofinpl196
type place196
location type196
context httpschemaorg196
httpschemaorg type196
type event196
event url196
gofinpl offers196
gofinpl portal196
offers type196
offer url196
url httpwwwgofinpl196
type offer196
httpwwwgofinpl bull149
2017-08-24 enddate33
startdate 2017-08-2433
2017-11-24 location33
enddate 2017-11-2433
wicej 18723
httpwwwgofinpl wicej23
bull podatek13
z dnia13
startdate 2017-08-2113
2017-11-21 location13
2017-08-21 enddate13
enddate 2017-11-2113
ustawa z12
za lipiec10
bull dnia9
name kiedy9
dnia 250820178
name czy8
bull ustawa8
dziaalnoci gospodarczej8
bull kiedy7
rodkw trwaych7
wnbspksidze podatkowej7
dla pracownikw7
podatek dochodowy7
startdate 2017-08-176
25082017 zoenie6
2017-08-17 enddate6
enddate 2017-11-176
stawki vat6
2017-11-17 location6
bull rozliczenie6
wnbsppodatkowej ksidze6
nbsp187 bull6
si do6
ze rodkw6
od osb6
dochodowy od6
opera 11105
100 opera5
1110 background5
background -ms-linear-gradienttop5
bull czy5
ie10 background5
100 ie105
187 nbsp5
background -o-linear-gradienttop5
top left5
left top5
bull kodeks5
left bottom5
chromesafari4 background5
chrome10safari51 background5
100 chrome10safari515
background -webkit-linear-gradienttop5
background linear-gradientto5
100 w3c5
background -webkit-gradientlinear5
browsers background5
dzia spadku5
filter progiddximagetransformmicrosoftgradient5
100 ff365
background -moz-linear-gradienttop5
bull zus5
ff36 background5
old browsers5
na emerytur5
vat bull5
w3c filter5
name jak5
wicej na5
podatek vat5
ffffff old5
linear-gradientto bottom5
-webkit-gradientlinear left5
name rozliczenie4
podatkowej startdate4
na ze4
ze dugi4
opat za4
sprawozdania finansowego4
znbspurlopu bezpatnego4
data przejcia4
bull jak4
dla pracownika4
przejcia na4
emerytur dla4
tematyczny bull4
podzia tematyczny4
kary za4
na nowy4
wnioski onbspwiadczenia4
umowy onbspprac4
wypowiedzenia umowy4
do pracy4
wymiar urlopu4
stau pracy4
wiadcze chorobowych4
wiadectwa pracy4
wnbspksigach rachunkowych4
opata skarbowa4
zoenie miesicznego4
na fakturze4
uzyskania przychodw4
bull kara4
ustawa znbspdnia4
lipiec 2017nbspr4
inne podatki4
miesicznego sprawozdania4
rednich narodowego3
narodowego banku3
banku polskiegobull3
emerytury pomostowej3
kursw rednich3
bull tabele3
tabele kursw3
nie zawsze3
na podstawie3
dziaalnoci startdate3
lipiec 2017r3
wnbsptrakcie roku3
wnbspzalenoci od3
stau urlopowego3
na rzecz3
zoenie informacji3
lipiec bull3
1c70b1 044a6f13
nowy okres3
zawieszenia dziaalnoci3
zoenie deklaracji3
z dn3
kontaktw znbspdzieckiem3
pracy bull3
bull ubezpieczenia3
prawo pracy3
prawnych bull3
osb prawnych3
0c9141a 1003
bull polska3
krajowej informacji3
informacji skarbowej3
dyrektor krajowej3
nbsp serwis3
polska klasyfikacja3
fizycznych bull3
osb fizycznych3
044a6f1 1003
ffffff 0ebebeb3
spadku startdate3
name zmiana3
od nieruchomoci3
onbspdofinansowanie projektu3
ekwiwalent za3
0fa0202 1003
c9141a 0fa02023
0ebebeb 1003
ostatnie zmiany3
bull inne3
wnbspokresie zawieszenia3
umowy przedwstpnej3
enddate 2017-10-313
2017-07-31 enddate3
nieruchomoci startdate3
nieruchomoci context3
2017-10-31 location3
startdate 2017-07-313
musi mie3
wnbspsytuacji gdy3
gdy prezes3
finansowego wnbspsytuacji3
name skutki3
podpisanie sprawozdania3
urzd skarbowy3
name opata3
gazeta podatkowa3
wyrok nsa3
startdate 2017-08-033
2017-08-03 enddate3
2017-11-03 location3
startdate 2017-07-203
2017-07-20 enddate3
187 czy3
fa0202 0c9141a3
od 13
2017-10-20 location3
enddate 2017-10-203
prezes zarzdu3
zarzdu przebywa3
bull na3
name na3
ksidze startdate3
ksidze context3
44a6f1 01c70b13
zatrudniania pracownikw3
pracy startdate3
inne zagadnienia3
enddate 2017-11-033
bull klasyfikacja3
si na3
butli znbspgazem3
prawa pracy3
przyszej dostawy3
bull skutki3
rozliczenie rozchodu3
zwolnieniu lekarskim3
na zwolnieniu3
przebywa na3
rozchodu zapasw3
zapasw wycenianych3
name koszty3
bull koszty3
staych cen3
wedug staych3
wycenianych wedug3
01c70b1 1003
type588
gofinpl393
url392
name392
bull266
podatkowo-ksigowy197
portal197
address196
place196
offer196
location196
offers196
startdate196
context196
httpschemaorg196
httpwwwgofinpl196
enddate196
event196
na100
do59
dla49
za42
pracy41
2017-11-2433
2017-08-2433
od32
031
background30
z28
nie28
wicej28
przez28
dnia27
vat27
125
si23
umowy23
po20
kiedy20
czy19
podatek17
ustawa16
ze16
przy15
spki15
zus15
dziaalnoci15
moe15
mona14
2017-11-2113
2017-08-2113
rodkw13
jest12
nieruchomoci12
spadku12
wynagrodzenia12
koszty12
zmiany12
firmy12
okres11
jak11
stawki11
pracownika11
pracownikw11
podatkowej10
bottom10
left10
wiadczenia10
zoenie10
sprawozdania10
ffffff10
zarzdu10
w10
prawo10
lipiec10
wnbspksidze10
rozliczenie10
inne9
projektu9
opaty9
przepisy9
stau9
podatku9
wnbsprazie9
lub9
zasady8
gospodarczej8
czas8
wnbsptrakcie8
emerytury8
28
skutki8
dochodowy8
38
zatrudnienia8
wniosek8
usug8
sprzeday7
wnbspsprawie7
o7
warto7
podzia7
s7
osb7
brak7
bez7
terminu7
wymiaru7
opat7
emerytur7
klasyfikacja7
podatki7
trwaych7
rachunkowych6
wysoko6
zakup6
zasiek6
wiadcze6
naley6
przejcia6
serwis6
zmiana6
opata6
nbsp6
nbsp1876
musi6
osoby6
zwizane6
sposb6
ubezpieczenia6
dziecka6
przedsibiorcy6
wnbspksigach6
rwnie6
rodzicw6
ksidze6
wnbsppodatkowej6
c9141a6
znbsptytuu6
2017-11-176
znbspdnia6
urlopu6
2017-08-176
znbspurlopu6
fa02026
cen6
przychodw6
obowizek6
informacji6
2017nbspr6
nr6
ujcie6
44a6f16
1c70b16
kara6
aby5
wyrok5
nsa5
dziaa5
przeksztacenia5
firm5
-moz-linear-gradienttop5
browsers5
jednostki5
podstawie5
kosztw5
zapisy5
bd5
wraz5
zawartej5
ktry5
zagadnienia5
roku5
zaliczki5
mie5
mog5
old5
gdy5
podatkowa5
wierzytelnoci5
wypacane5
ewidencja5
krajowej5
wnbspzakresie5
45
-ms-linear-gradienttop5
zawieszenia5
ie105
opera5
-o-linear-gradienttop5
-webkit-linear-gradienttop5
kodeks5
chrome10safari515
nip5
w3c5
dzia5
miesicznego5
ustalenie5
prawa5
jako5
progiddximagetransformmicrosoftgradient5
filter5
wydatki5
zamieszkania5
chromesafari45
linear-gradientto5
top5
-webkit-gradientlinear5
trzeba5
jednak5
wniosku5
wnbspmiesicu5
ff365
zatrudniania4
osoba4
znbspoo4
znbspdzieckiem4
one4
jednostk4
jeeli4
wymiar4
wnbspokresie4
co4
budetowej4
finansowego4
finansw4
nowy4
firmowych4
chorobowych4
albo4
wnioski4
onbspwiadczenia4
urlop4
spk4
e4
likwidacja4
tego4
czynnoci4
stawka4
fakturze4
zakupu4
towarw4
podatkowego4
czci4
2017r4
komputera4
dzieci4
wiadectwa4
treci4
var4
ochronie4
wedug4
renty4
prawnych4
wynagrodzenie4
pod4
kary4
towaru4
54
podatkowym4
wypowiedzenia4
skarbowa4
wypaty4
patnoci4
nowe4
zwrotu4
bezpatnego4
kilku4
informacja4
wypadek4
segregacji4
funkcji4
onbspprac4
dugi4
skarbowej4
data4
drukw4
stanowi4
prac4
prawne4
odpadw4
podatkow4
skadek4
tematyczny4
podatkowe4
kto4
inbspkiedy4
umowa4
nabycia4
moliwo4
uzyskania4
czasu3
midzy3
polska3
fizycznych3
dyrektor3
urlopowe3
nauki3
wnbspzalenoci3
ostatnie3
penomocnika3
czym3
dozwolone3
ekwiwalent3
zawsze3
jakie3
pomostowej3
sd3
podlegaj3
dziaalno3
obowizki3
abi3
wartoci3
rodzic3
zlecenia3
powinien3
pracownik3
darowizny3
budynek3
kontaktw3
likwidacji3
2017-08-143
wysza3
podstawy3
2017-07-243
we3
mieszkaniowych3
przed3
wnbspsytuacji3
2017-07-313
2017-10-313
onbspvat3
ich3
kontrahentw3
2017-08-073
onbspdofinansowanie3
procedura3
01c70b13
pozostaje3
waciwym3
system3
2017-07-283
nalenoci3
dwch3
lat3
maj3
2017-11-033
wystawienie3
dostaw3
2017-08-033
publicznych3
obcia3
polskiegobull3
0c9141a3
dn3
0ebebeb3
banku3
narodowego3
wnbspsprawach3
tabele3
kursw3
rednich3
nad3
koszt3
udziaw3
rzecz3
pracodawcy3
subowych3
pracownikom3
opublikowano3
deklaracji3
044a6f13
zostan3
2017-07-203
2017-10-203
zapasw3
wycenianych3
staych3
otrzymanej3
rozchodu3
63
zarwno3
jego3
stanowisko3
skadnikw3
przyszej3
dostawy3
dotacji3
przedwstpnej3
jej3
zasiki3
ponosi3
gazeta3
butli3
znbspgazem3
wnbspramach3
kierownika3
2017-08-223
r3
pracownicy3
poza3
podstaw3
skarbowy3
urzd3
spek3
2017-07-193
podatkowy3
2017-07-173
majtek3
pokry3
prezes3
przebywa3
zwolnieniu3
lekarskim3
0fa02023
podpisanie3
ksigi3
rachunkowo3
budetowa3
urlopowego3

What are the nameservers for gofin.pl?

Gofin.pl Domain Nameserver Information

HostIP AddressCountry
dns.home.pl 217.160.80.244Germany Germany
dns3.home.pl 217.160.82.251Germany Germany
dns2.home.pl 217.160.81.248Germany Germany

Gofin.pl Reviews

We don't have any reviews for this website yet.

You could be the first to write one!

Add your review

Need to find out if Gofin.pl is a scam?