Jahonnews.uz  |  Информационное агентство при МИД Республики Узбекистан. Jahon — Главная
Low trust score  | 
ИА "Жахон" при МИД РУ. Самые свежие новости Узбекистана
Jahonnews.uz Website Information

Website Ranks & Scores for Jahonnews.uz

Statvoo Rank Statvoo Rank:H
Alexa Rank Alexa Rank:355,098
Majestic Rank Majestic Rank:845,286
Domain Authority Domain Authority:46%
DMOZ DMOZ Listing:No

Whois information for jahonnews.uz

Full Whois Lookup for Jahonnews.uz Whois Lookup

WHOIS is a query and response protocol that is widely used for querying databases that store the registered users or assignees of an Internet resource, such as a domain name, an IP address block, or an autonomous system, but is also used for a wider range of other information. Below is the entire whois information for Jahonnews.uz. Many domains these days use a WHOIS privacy service to hide the actual email addresses and owner of a domain.

% Uzbekistan Whois Server Version 1.0

% Domain names in the .uz domain can now be registered
% with many different competing registrars. Go to http://www.cctld.uz/
% for detailed information.

Domain Name: JAHONNEWS.UZ
Registrar: SUVAN NET
Whois Server: www.whois.uz
Referral URL: http://www.cctld.uz/
Name Server: g1.uzinfocom.uz. 91.212.89.50
Name Server: rg1.uzinfocom.uz. 91.212.89.58
Name Server: not.defined. not.defined.
Name Server: not.defined. not.defined.
Status: ACTIVE
Updated Date: 03-aug-2017
Creation Date: 08-Aug-2007
Expiration Date: 10-aug-2018

% >>> Last update of whois database: Thu, 24 Aug 2017 16:25:42 +0500

Who hosts Jahonnews.uz?

Jahonnews.uz is hosted by UZINFOCOM State Unitary Enterprise in Uzbekistan.
Jahonnews.uz has an IP Address of 91.212.89.77 and a hostname of 91.212.89.77.ip.uzinfocom.uz.Jahonnews.uz Web Server Information

Hosted IP Address:91.212.89.77
Hosted Hostname:91.212.89.77.ip.uzinfocom.uz
Service Provider:UZINFOCOM State Unitary Enterprise
Hosted Country:UzbekistanUZ
Location Latitude:41
Location Longitude:64
Webserver Software:Not Applicable

HTTP Header Analysis for Jahonnews.uz

Http-Version: 1.1
Status-Code: 200
Status: 200 OK
Date: Sun, 01 Nov 2015 07:03:14 GMT
Server: Apache
P3P: policyref="/bitrix/p3p.xml", CP="NON DSP COR CUR ADM DEV PSA PSD OUR UNR BUS UNI COM NAV INT DEM STA"
X-Powered-CMS: Bitrix Site Manager (06bcf96bdcc6142abdba7e9d626ee347)
Expires: Thu, 19 Nov 1981 08:52:00 GMT
Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0
Pragma: no-cache
Content-Encoding: gzip
X-Frame-Options: sameorigin
X-XSS-Protection: 1; mode=block
X-Content-Type-Options: nosniff
X-WebKit-CSP: default-src 'self'
X-Permitted-Cross-Domain-Policies: master-only
Connection: close
Transfer-Encoding: chunked
Content-Type: text/html; charset=UTF-8


Need to find out who hosts Jahonnews.uz?

Jahonnews.uz Free SEO Report

Website Inpage Analysis for Jahonnews.uz

H1 Headings:0
H2 Headings:0
H3 Headings:0
H4 Headings:0
H5 Headings:0
H6 Headings:0
Total IFRAMEs:0
Total Images:0
Google Adsense:Not Applicable
Google Analytics:Not Applicable

Keyword Cloud for Jahonnews.uz

va sarmoyaviy imkoniyatlarizamondoshlari nigohidatadbirni yoritish soroviva memorchilik sohasidagiuningoyinlariva korporativetish choratadbirlariorinbosariniazo bolishshakl vaotdisenatining on birinchihindiston tijoratva uslublarini3hamkorlik tahrir24082017 siyosatmajlisi senatiningmadaniyatxizmatlarijahonshuvalovustuvor yonalishirahbariyatxizmatlar xizmatlarzaminiva sarmoyaviynatijalariinteraktiv xizmatlar yagonava sanoatyoritishmultimedia fotogalereyaiqtisodiyoti ulkan imkoniyatlargauchrashuvsiyosat abdulazizishtirokzamonaviy shakl vayonalishiqalbniboyitadiyoritish sorovi ijtimoiyiqtisodiyuchrashdi 23082017hindistontijorat va sanoattovarlar ishlarqalbni ezgulikozbekiston prezidenti rossiyayalpi majlisiozbekiston prezidentisohasidagisanoat vaziri bilanuslublarini yanadadavlat mukofotlarini berishmuhokamabolish qonunchilikimkoniyatlariboshbirinchi orinbosarini qabulsayyohlikaloqa uchunmirziyoyevezgulik bilanmemorchilik sohasidagi davlatmultimediaislomobodda ozbekistonningmaruzalar qonunchilik5tashrifimuhimmissiya rahbariyatxizmatlarigor shuvalovhamkorlik tahrir hayatixotirasi uning zamondoshlarisharofvazirirespublikasi tashqi ishlaraloqa4prezidenti rossiyaaxborottelefonlartogrisida nbspnbsp nbspnbsp23082017 siyosat abdulazizsiyosat ozbekistonnigohidashuvalov ozbekistonoliyegaprezidentiozbekistonning iqtisodiyagentligionlaynqabulxona murojaatlaruslublarinitashqielchisiulkan imkoniyatlarga egabolibtarmoqlarga azo bolishinteraktiv davlatsanat va memorchiliktibbiyotenergiyadavlat xizmatlariqalbni ezgulik bilanraisining birinchi orinbosarinihaqida missiya rahbariyatxizmatlarazo bolish qonunchilik2adabiyotdavlat mukofotlarini24082017 17musiqa qalbniislomoboddaprezident nutqlar maruzalartahrir hayati aloqaozbekistonninghaqida missiyaxizmatlarningishlarkoreyava uslublarini yanadasahifanbspnbsp 240820171imkoniyatlari muhokama qilindiigormajlisi oz ishinizamondoshlarirespublikasi tashqiqabultexnika adabiyottovarlaroz ishini boshladiavgust 2017sarmoyaviy imkoniyatlari muhokamakamilovfotogalereya videomateriallar audiomateriallartogrisidafan vatexnikamultimedia fotogalereya videomateriallarnutqlar0ozbekiston respublikasi tashqirespublikasi oliy majlisidavlat xizmatlari portalidaozbekiston respublikasiyanadaetganagentlik haqida missiyailmfanmukofotlarini berish togrisidatashqi ishlarozbekistonoshirishning zamonaviykamilov hindiston tijoratozbekiston iqtisodiyotixizmatlar hamkorlikyalpixizmatlari portalida murojaatlaronlaynqabulxona murojaatlar natijalariprezidenti rossiya hukumatiuchun telefonlarvoqealarjamiyatxizmatlarning davlatezguliktexnika adabiyot sanatkoreya respublikasi elchisitadbirni yoritishmajlisi ozimkoniyatlari muhokamaadabiyot sanat vahindiston tijorat vazamini presrelizlarozbekiston respublikasi oliyxaridlarini amalga oshirishningaudiomateriallaryangiozbekiston iqtisodiyoti ulkanrossiyaishinimurojaatlar bilanmurojaatlar natijalariinteraktivmukofotlarinishavkat mirziyoyevabdulazizboshladiprezidentkoreya respublikasitahrir hayatiyagona interaktivxizmatlarbirinchinbspnbsp nbspnbsp 24082017rossiya hukumati raisiningiqtisodiy va7bilan ishlash onlaynqabulxonakorporativ xaridlarinisorovi ijtimoiy tarmoqlargaxizmatlar hamkorlik tahrironlaynqabulxonahukumati raisiningbolish qonunchilik zaminimusiqa qalbni ezgulikbilan uchrashdiqildiraisiningraisining birinchiportalida murojaatlaraxborot agentligihayati aloqa uchun23082017 siyosatkorporativrespublikasioliy majlisixizmatlari portalidamaruzalar qonunchilik multimediaorinbosarini qabul qildiozbekiston respublikasining fantarmoqlargaxaridlariniva korporativ xaridlarinidavlatbilan boyitadiuning zamondoshlariyarmarkasivideomateriallaretmoqdaqonunchilik multimediavaziri bilan uchrashdiiqtisodiyoti ulkanrashidov xotirasihaqidasenatiningva sanoat vaziriabdulaziz kamilov hindistonhukumati raisining birinchixotirasi uningozbekyoritish sorovinbspnbspsharof rashidovbirinchi orinbosarini23082017 sayyohlikjoriy etish choratadbirlaritogrisida 24082017ishlar xizmatlarningagentlikamalga oshirishning zamonaviytahrirqonunchilik zamini presrelizlarekologiyasorovi ijtimoiychoratadbirlarisorovitijorat vafanmukofotlarini berishulkan imkoniyatlargasiyosat abdulaziz kamilovrespublikasining fan vauchun telefonlar interaktivishlash onlaynqabulxonaozbekiston respublikasiningprezident nutqlarnbspnbsp 24082017 ozbekistonoz ishininutqlar maruzalar qonunchilikrossiya hukumatiustuvorhayatishaklpresrelizlarinteraktiv xizmatlarislomobodda ozbekistonning iqtisodiytelefonlar interaktiv xizmatlarqabul qildisportsohasidagi davlat mukofotlariniyagonatarmoqlarga azomissiyaiqtisodiyotiqonunchilikhukumatirespublikasi elchisimurojaatlar natijalari tadbirnioshirishning zamonaviy shaklsanat vaxotirasitogrisida nbspnbspvaziri bilanijtimoiyaloqa uchun telefonlarsohasidagi davlatbirinchi yalpi majlisirespublikasi elchisi bilanmusiqaishlashavgustazokamilov hindistonjahon axborotyanada joriydavlat va korporativxalqaronatijalari tadbirnidolzarbabdulaziz kamilovshavkatrahbariyatxizmatlarberish togrisidabilan ishlashportalida murojaatlar bilantelefonlar interaktivmajlisiyanada joriy etishshakl va uslublariniishini boshladietishfotogalereyasanatnutqlar maruzalarjoriy etishrespublikasi oliyhamkorlikaudiomateriallar agentlikqonunchilik zaminioliy majlisi senatiningbolishkorporativ xaridlarini amalgauchunoshirishningmuhokama qilindibilan uchrashdi 23082017joriymissiya rahbariyatxizmatlar xizmatlarijtimoiy tarmoqlarga azo6audiomateriallar agentlik haqidasanoat vazirifotogalereya videomateriallarva texnikaimkoniyatlarga egaetish choratadbirlari togrisidaqilindiagentlik haqidaiqtisodiy va sarmoyaviyxizmatlar yagonamemorchilikrashidovinteraktiv davlat xizmatlariozjahon axborot agentligisarmoyaviyxizmatlarning davlat vanbspnbsp nbspnbspelchisi bilan uchrashuvkuniuslublarini yanada joriyyilyagona interaktiv davlatxizmatlar yagona interaktivxaridlarini amalgadavlat vavideomateriallar audiomateriallarinson24082017 ozbekistonuchrashdiuning zamondoshlari nigohidaiqtisodiyotportalidaadabiyot sanatsiyosatijtimoiy tarmoqlargaishlash onlaynqabulxona murojaatlarzamonaviytadbirniyalpi majlisi ozamalga oshirishningrashidov xotirasi uningchoratadbirlari togrisida 24082017birinchi yalpiva memorchilikezgulik bilan boyitaditovarlar ishlar xizmatlarningrespublikasiningishlar xizmatlarning davlatrespublikasining fanamalgaelchisi bilanbilansarmoyaviy imkoniyatlarisanalaryurthayati aloqazamonaviy shaklrahbariyatxizmatlar xizmatlar hamkorlikmurojaatlarmaruzalarsanoatmurojaatlar bilan ishlashva texnika adabiyotbilan uchrashuvqonunchilik multimedia fotogalereyafotolavhatijoratimkoniyatlargayilliginatijalari tadbirni yoritishozbekistonning iqtisodiy vavachoratadbirlari togrisidaorinbosarini qabulbolib otdimemorchilik sohasidagifan va texnikaberishulkanigor shuvalov ozbekistonvideomateriallar audiomateriallar agentlikmuhim voqealarmuhim sanalarshuvalov ozbekiston iqtisodiyotibosh sahifasharof rashidov xotirasi

Longtail Keyword Density for Jahonnews.uz

KeywordsOccurences
nbspnbsp nbspnbsp 240820179
abdulaziz kamilov hindiston7
hukumati raisining birinchi6
ozbekiston prezidenti rossiya5
ijtimoiy tarmoqlarga azo5
prezidenti rossiya hukumati5
rossiya hukumati raisining5
raisining birinchi orinbosarini5
birinchi orinbosarini qabul5
orinbosarini qabul qildi5
etish chora-tadbirlari togrisida5
joriy etish chora-tadbirlari5
tarmoqlarga azo bolish5
yanada joriy etish5
siyosat abdulaziz kamilov5
bilan uchrashdi 230820174
vaziri bilan uchrashdi4
uning zamondoshlari nigohida4
ozbekiston respublikasi oliy4
rashidov xotirasi uning4
sharof rashidov xotirasi4
tijorat va sanoat4
va sanoat vaziri4
xotirasi uning zamondoshlari4
oshirishning zamonaviy shakl3
zamonaviy shakl va3
va korporativ xaridlarini3
chora-tadbirlari togrisida 240820173
tovarlar ishlar xizmatlarning3
imkoniyatlari muhokama qilindi3
sarmoyaviy imkoniyatlari muhokama3
va sarmoyaviy imkoniyatlari3
ishlar xizmatlarning davlat3
xizmatlarning davlat va3
xaridlarini amalga oshirishning3
korporativ xaridlarini amalga3
shakl va uslublarini3
davlat va korporativ3
amalga oshirishning zamonaviy3
ulkan imkoniyatlarga ega3
sohasidagi davlat mukofotlarini3
davlat mukofotlarini berish3
memorchilik sohasidagi davlat3
va memorchilik sohasidagi3
sanat va memorchilik3
mukofotlarini berish togrisida3
23082017 siyosat abdulaziz3
respublikasi tashqi ishlar3
ozbekiston respublikasi tashqi3
togrisida nbspnbsp nbspnbsp3
nbspnbsp 24082017 ozbekiston3
adabiyot sanat va3
texnika adabiyot sanat3
ozbekiston iqtisodiyoti ulkan3
shuvalov ozbekiston iqtisodiyoti3
igor shuvalov ozbekiston3
uslublarini yanada joriy3
iqtisodiyoti ulkan imkoniyatlarga3
iqtisodiy va sarmoyaviy3
va texnika adabiyot3
fan va texnika3
respublikasining fan va3
ozbekiston respublikasining fan3
va uslublarini yanada3
koreya respublikasi elchisi3
interaktiv xizmatlar yagona3
xizmatlar yagona interaktiv3
telefonlar interaktiv xizmatlar3
uchun telefonlar interaktiv3
hayati aloqa uchun3
aloqa uchun telefonlar3
yagona interaktiv davlat3
interaktiv davlat xizmatlari3
murojaatlar bilan ishlash3
bilan ishlash onlayn-qabulxona3
portalida murojaatlar bilan3
xizmatlari portalida murojaatlar3
davlat xizmatlari portalida3
tahrir hayati aloqa3
hamkorlik tahrir hayati3
multimedia fotogalereya videomateriallar3
fotogalereya videomateriallar audiomateriallar3
qonunchilik multimedia fotogalereya3
maruzalar qonunchilik multimedia3
nutqlar maruzalar qonunchilik3
videomateriallar audiomateriallar agentlik3
audiomateriallar agentlik haqida3
rahbariyatxizmatlar xizmatlar hamkorlik3
xizmatlar hamkorlik tahrir3
missiya rahbariyatxizmatlar xizmatlar3
haqida missiya rahbariyatxizmatlar3
agentlik haqida missiya3
ishlash onlayn-qabulxona murojaatlar3
onlayn-qabulxona murojaatlar natijalari3
senatining on birinchi3
birinchi yalpi majlisi3
oliy majlisi senatining3
respublikasi oliy majlisi3
ezgulik bilan boyitadi3
yalpi majlisi oz3
majlisi oz ishini3
elchisi bilan uchrashuv3
islomobodda ozbekistonning iqtisodiy3
respublikasi elchisi bilan3
prezident nutqlar maruzalar3
oz ishini boshladi3
qalbni ezgulik bilan3
musiqa qalbni ezgulik3
yoritish sorovi ijtimoiy3
sorovi ijtimoiy tarmoqlarga3
tadbirni yoritish sorovi3
natijalari tadbirni yoritish3
murojaatlar natijalari tadbirni3
azo bolish qonunchilik3
bolish qonunchilik zamini3
hindiston tijorat va3
sanoat vaziri bilan3
kamilov hindiston tijorat3
jahon axborot agentligi3
qonunchilik zamini pres-relizlar3
ozbekistonning iqtisodiy va3
ozbekiston respublikasi16
nbspnbsp nbspnbsp10
nbspnbsp 240820179
bilan uchrashdi8
abdulaziz kamilov8
avgust 20178
kamilov hindiston7
hukumati raisining6
23082017 siyosat6
raisining birinchi6
qabul qildi6
ijtimoiy tarmoqlarga5
orinbosarini qabul5
rossiya hukumati5
birinchi orinbosarini5
tarmoqlarga azo5
ozbekiston prezidenti5
etish chora-tadbirlari5
chora-tadbirlari togrisida5
joriy etish5
yanada joriy5
yalpi majlisi5
siyosat abdulaziz5
azo bolish5
prezidenti rossiya5
sharof rashidov5
fan va5
axborot agentligi4
zamondoshlari nigohida4
uning zamondoshlari4
xotirasi uning4
uchrashdi 230820174
tashqi ishlar4
vaziri bilan4
sanoat vaziri4
va sanoat4
tijorat va4
respublikasi oliy4
rashidov xotirasi4
24082017 174
togrisida 240820174
bilan uchrashuv4
tahrir hayati4
zamonaviy shakl3
respublikasi tashqi3
va uslublarini3
shakl va3
tovarlar ishlar3
togrisida nbspnbsp3
xizmatlarning davlat3
korporativ xaridlarini3
uslublarini yanada3
24082017 ozbekiston3
va korporativ3
davlat va3
oshirishning zamonaviy3
amalga oshirishning3
xaridlarini amalga3
ishlar xizmatlarning3
ozbekiston iqtisodiyoti3
va texnika3
respublikasining fan3
ozbekiston respublikasining3
davlat mukofotlarini3
texnika adabiyot3
adabiyot sanat3
memorchilik sohasidagi3
va memorchilik3
sanat va3
mukofotlarini berish3
berish togrisida3
23082017 sayyohlik3
sohasidagi davlat3
shavkat mirziyoyev3
shuvalov ozbekiston3
iqtisodiyoti ulkan3
ulkan imkoniyatlarga3
bolib otdi3
muhokama qilindi3
imkoniyatlarga ega3
igor shuvalov3
koreya respublikasi3
telefonlar interaktiv3
interaktiv xizmatlar3
uchun telefonlar3
aloqa uchun3
hamkorlik tahrir3
hayati aloqa3
xizmatlar yagona3
yagona interaktiv3
murojaatlar bilan3
bilan ishlash3
portalida murojaatlar3
xizmatlari portalida3
interaktiv davlat3
davlat xizmatlari3
xizmatlar hamkorlik3
rahbariyatxizmatlar xizmatlar3
nutqlar maruzalar3
maruzalar qonunchilik3
prezident nutqlar3
ustuvor yonalishi3
muhim voqealar3
muhim sanalar3
qonunchilik multimedia3
multimedia fotogalereya3
haqida missiya3
missiya rahbariyatxizmatlar3
agentlik haqida3
audiomateriallar agentlik3
fotogalereya videomateriallar3
videomateriallar audiomateriallar3
ishlash onlayn-qabulxona3
onlayn-qabulxona murojaatlar3
oz ishini3
ishini boshladi3
majlisi oz3
birinchi yalpi3
oliy majlisi3
majlisi senatining3
bosh sahifa3
respublikasi elchisi3
va sarmoyaviy3
sarmoyaviy imkoniyatlari3
iqtisodiy va3
ozbekistonning iqtisodiy3
elchisi bilan3
islomobodda ozbekistonning3
siyosat ozbekiston3
24082017 siyosat3
sorovi ijtimoiy3
bolish qonunchilik3
yoritish sorovi3
tadbirni yoritish3
murojaatlar natijalari3
natijalari tadbirni3
qonunchilik zamini3
zamini pres-relizlar3
ezgulik bilan3
bilan boyitadi3
qalbni ezgulik3
musiqa qalbni3
jahon axborot3
hindiston tijorat3
imkoniyatlari muhokama3
va49
ozbekiston38
030
bilan26
122
respublikasi20
nbspnbsp20
siyosat17
davlat14
hindiston10
jamiyat10
210
dolzarb10
birinchi9
kamilov8
abdulaziz8
38
majlisi8
xalqaro8
iqtisodiy8
uchrashdi8
iqtisodiyot8
togrisida8
avgust8
qonunchilik7
vaziri7
rossiya7
sayyohlik7
ishlar7
sanoat7
joriy7
yanada7
madaniyat7
zamonaviy7
muhim7
prezidenti7
interaktiv6
xizmatlar6
uchun6
murojaatlar6
ozbekistonning6
raisining6
sport6
ekologiya6
uchrashuv6
bolib6
hukumati6
qabul6
46
qildi6
prezident6
tarmoqlarga5
ijtimoiy5
azo5
bolish5
ulkan5
yalpi5
etish5
orinbosarini5
chora-tadbirlari5
rashidov5
sarmoyaviy5
inson5
fan5
zamondoshlari5
sanalar5
hamkorlik5
tashqi5
sharof5
shavkat4
oyinlari4
etgan4
kuni4
elchisi4
ilm-fan4
ega4
bosh4
amalga4
54
yarmarkasi4
oliy4
tibbiyot4
energiya4
agentlik4
agentligi4
nigohida4
tijorat4
axborot4
uning4
igor4
xotirasi4
tahrir4
hayati4
memorchilik3
adabiyot3
otdi3
yangi3
imkoniyatlarga3
ishtirok3
shuvalov3
iqtisodiyoti3
etmoqda3
berish3
mukofotlarini3
sohasidagi3
yil3
tashrifi3
63
sanat3
73
mirziyoyev3
texnika3
respublikasining3
yurt3
qalbni3
rahbariyatxizmatlar3
aloqa3
missiya3
haqida3
audiomateriallar3
telefonlar3
yagona3
onlayn-qabulxona3
ishlash3
portalida3
xizmatlari3
videomateriallar3
fotogalereya3
ozbek3
fotolavha3
voqealar3
sahifa3
ustuvor3
yonalishi3
multimedia3
maruzalar3
nutqlar3
yilligi3
natijalari3
tadbirni3
muhokama3
qilindi3
imkoniyatlari3
islomobodda3
koreya3
tovarlar3
xizmatlarning3
shakl3
oshirishning3
xaridlarini3
korporativ3
boshladi3
ishini3
pres-relizlar3
zamini3
sorovi3
yoritish3
jahon3
musiqa3
oz3
senatining3
boyitadi3
ezgulik3
uslublarini3

What are the nameservers for jahonnews.uz?

Jahonnews.uz Domain Nameserver Information

HostIP AddressCountry
ns.jahonnews.uz 91.212.89.50Uzbekistan Uzbekistan

Jahonnews.uz Reviews

We don't have any reviews for this website yet.

You could be the first to write one!

Add your review

Need to find out if Jahonnews.uz is a scam?