Parezja.pl  |  Parezja.pl
Low trust score  | 
Serwis informacyjny "Parezja" to zbiór codziennych informacji z Polski i ze ?wiata. ?ród?o istotnych wiadomo?ci.

Parezja.pl Website Information

Parezja.pl has a Low Trust Score, a Statvoo Rank of H, an Alexa Rank of 687,462, a Majestic Rank of 783,617, a Domain Authority of 26% and is not listed in DMOZ.

Parezja.pl is hosted by nazwa.pl S.A. in Poland.
Parezja.pl has an IP Address of 85.128.217.80 and a hostname of ani80.rev.netart.pl.

The domain parezja.pl was registered 6 years 6 months 3 weeks ago by NASK, it was last modified 8 years 4 months 2 weeks ago and currently is set to expire 201 decades 8 years 11 months ago.


Whois information for parezja.pl

Full Whois Lookup for Parezja.pl Whois Lookup

request limit exceeded

Who hosts Parezja.pl?

Parezja.pl Web Server Information

Hosted IP Address:85.128.217.80
Hosted Hostname:ani80.rev.netart.pl
Service Provider:nazwa.pl S.A.
Hosted Country:PolandPL
Location Latitude:52.2333
Location Longitude:21.0167
Webserver Software:Not Applicable

HTTP Header Analysis for Parezja.pl

Http-Version: 1.1
Status-Code: 200
Status: 200 OK
Date: Sun, 19 Jul 2015 01:34:40 GMT
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Transfer-Encoding: chunked
Connection: keep-alive
Vary: Cookie,Accept-Encoding
X-Pingback: http://parezja.pl/xmlrpc.php
Link:; rel="canonical"
Content-Encoding: gzip
Server: Apache/2


Need to find out who hosts Parezja.pl?

Parezja.pl Free SEO Report

Website Inpage Analysis for Parezja.pl

H1 Headings:0
H2 Headings:0
H3 Headings:0
H4 Headings:0
H5 Headings:0
H6 Headings:0
Total IFRAMEs:0
Total Images:0
Google Adsense:pub-8809622402754508
Google Analytics:Not Applicable

Keyword Cloud for Parezja.pl

importanttdfooterwrapperzmienia si nicnauczaniasfhoverhomeblocktitle spanadsbygoogleultduid1259b5d76d1454frand blocktitle1tdheaderwrap blackmenupadding 6px768 tdscreenwidthtdnextprevwrap1140 largelandscape tabletswoocommercetabsodjeli uyjemytdsubcatitemadvanced csssocialtopmenuwylicza odmowacustom responsive cssimportant lineheightminwidth 1019pxpolski pomnik odsieczytextaligntdinstagramuser a color5pxpomnika odsieczywoocommerce divproduct woocommercetabsbackgroundcolor 009de1naleystonogatdblocktitleafterw liciezniszczenie25px importantwojskahistoria4tdblock7 wrzenia 2017adsbygoogle windowadsbygoogle pushtdloadmorewrap ahoverrgba15149226079w jzykachzniszczylicie mi yciezdelegalizowa zniszczeniewoocommercesfmenu currentmenuancestor133headersearchwraptdsubcatitem ahovertduid1159b5d76d14055randwylicza10 wrzenia 20171019px1018pxzniszczono polskiredakcja 9windowinnerwidthztdexchangeheaderbefore tdfooterwrapperprzedsibiorcw wtdscreenwidth 1140absolutesfmenu currentcategoryancestornauczania w jzykachtextalign centertdheaderstyle3large monitorsaosny apelaustria zniszczono polskitdscreenwidth 1019 tdscreenwidth7px 5pxvcttacontainer vcttacolorgreyvcttatabspositiontopvcttastyleclassic vcttatabscontainerh2if tdscreenwidth 768rgba0tdheadertopmenufulltdsubcatdropdownhover tdsubcatmoreprzedsibiorcw w polscesi nictdblocktitletdheaderstyle8 tdheadertopmenufulltdopacityauthor tdpostauthornameimportant bordercolorpolsceukrainaakt antypisowski redakcjamiw polsce nieahoverrgba32152204083 importantcustomjzykach ojczystychvcttacolorgreyvcttatabspositiontopvcttastyleclassic vcttatabscontainerpolski pomniktdheaderstyle1tabletsaustriatdtrendingnowtitlezniszczono polski pomnikposition absolute rightmedia7pxthemetdscreenwidth 768 phonestdgrecidheader0 00 0 0if tdscreenwidthtdpostcontent h2blocktitlezniszczylicie mivar tdscreenwidthwiedeskiejtdheaderwraptdblocktitle tdthemewrapredakcja 10 wrzeniapolsce nie zmieniatdheaderstyle7blackmenu sfmenucurrentcategoryancestorphones documentwrite adsbygoogletdscreenwidth windowinnerwidth768pxaosnypolsce niewrzeniatduid1759b5d76d25299randsocialtopmenu positiondivproductwindowinnerwidth ifportraittransparent transparentnauczania wredakcja 8 wrzeniablocktitle paddingredakcja 10phones documentwritetablets documentwrite15pxwrzenia 2017 polskatadeusz puaskiyciew licie dofontfamilyarchivoodmowatdscreenwidthnie zmienia siredakcja 9 wrzeniatdloadmorewrap ahover backgroundcolorzdelegalizowareklama adsbygooglebackgroundcolorlarge monitors documentwrite7 wrzenia9licie do ziobrytdboxedlayout009de1borderbottomcustom responsivewindowadsbygoogletdblocktemplate17tdheadermainmenupushrgba0 0 0monitorstdheaderwrap blackmenu sfmenunew tdblock009de1 importantbdzie bardzoadsbygoogle windowadsbygoogleportrait tabletsdodocumentwritetop 0blocktitle padding 6pxwrzenia 20172017 var tdscreenwidthspancsstrzebaodsieczy wiedeskiej11polskiblackmenuimportant tdfooterwrapper9 wrzenia 2017768 phones documentwritereklama7do ziobry zniszczyliciestraszy i wyliczatdthemewrapsocialtopmenu position absolutedocumentwrite adsbygoogleleftantypisowski redakcja 10documentwrite adsbygoogle windowadsbygoogle768px and maxwidth5px important lineheightnie zmieniatransparenttdscreenwidth 768tdheaderstyle12zniszczyliciejakubiakpositionziobry zniszczylicie mitdopacityreadantypisowskiniemieckiwiattdsubcatmorewoocommerce divproductpanel advancedresponsive cssaafter sfmenutdheadermenuwraptdaffixmonitors documentwrite adsbygoogleportrait tablets documentwritedegcenterpadding 6px 7pxtrump jeli uyjemyuyjemy wojskapomnikatdscreenwidth 1140 largetdscreenwidth 1019 portraitnicstonoga w licieaktna polskakt antypisowskitdblocktitlebefore tdthemewrapzniszczenie pomnika odsieczypanel advanced csstdpostauthorname ahoverposition absolute8wasy trzebapuaskivcttacontaineriflicie dorgba15149226079 importantif tdscreenwidth 1019css from theme5none7px 5px importantdocumentwrite reklama adsbygooglewindowinnerwidth if tdscreenwidthtrump jelilicietdloadmorewrapahover tduid1159b5d76d14055randwiedeskiej to akttdexchangeheaderbefore8 wrzenia 2017wasytdarecidheaderwdziennik straszyresponsivevcttacolorgreyvcttatabspositiontopvcttastyleclassiccss mediatduid1759b5d76d25299rand blocktitletdheaderstyle5tdgrecidheader adsbygooglearrsplitsitheme paneltdopacitycatantypisowski redakcjawindowadsbygoogle push vartdpostauthornameprzedsibiorcwtdpostcategoryhoverwidthbdziewykopclassadvancedpis naleydlaif tdscreenwidth 1140dzienniktablets documentwrite adsbygoogleaustria zniszczonotdcursimpleitemtablets documentwrite reklamawpbtabsdisplaynoneimportantojczystychukraina zakazuje nauczaniatdnextprevwrap ahovertduid1259b5d76d1454frandzakazuje nauczaniatdheadertopmenuzdelegalizowa zniszczenie pomnikazniszczenie pomnikadla nas przedsibiorcwtdpostcategorytdopacitycat tdpostcategoryhoverpolskafffffff2017 varjelitdinstagramusertopheadermenuminwidth 768pxapeltdopacityauthor tdpostauthorname ahoverheightniemiecki dzienniknewtdblock14zniszczonotdopacityread tdreadmorecurrentmenuancestortdrelatedtitlefontfamilyarchivo blacktopblocktitle bordercolorphones10px150pxtdheadersprecstdpostcategoryhover backgroundcolortdblocktitlebeforetdheaderwrap tdheadertopmenufulltdweatherinformationbeforewindowadsbygoogle push polskajakubiak dla nastdquoteonblockstdscreenwidth windowinnerwidth ifnietdopacityread tdreadmore ahovervarcurrentmenuitem32pxstraszypaddingzakazujesfmenuukraina zakazujedo ziobryuyjemypolskvcttacontainer vcttacolorgreyvcttatabspositiontopvcttastyleclassic6pxblacknas przedsibiorcw wdocumentwrite reklamatadeusz1140 large monitorstdheaderstyle4aosny apel balcerowiczastonoga wdla nastdarecidheader div1019 portraittdreadmore ahoverminwidthrepeattdweatherweekbefore1019 tdscreenwidth 1140tdsubcatdropdownhoverjakubiak dlanalargezmienia sitop 0 widthredakcja 8tdpulldownfilterlinkhovermedia minwidtharrlengthbordercolor 009de1push varpanelvar tdscreenwidth windowinnerwidthodsieczy12monitors documentwritetdthemewrap tdblocktemplate17phones documentwrite reklamapublicystykatdheaderstyle8balcerowicza7vcttatabscontainer0media minwidth 1019pxdivproduct woocommercetabswindowadsbygoogle push2017 polska1019 tdscreenwidthredakcja109 wrzeniamedia minwidth 768pxbordercolorzakazuje nauczania wtduid1159b5d76d14055rand blocktitletdscreenwidth 1140 landscapenas przedsibiorcwahover backgroundcolordivziobry zniszczyliciemisio pis768 tdscreenwidth 1019advanced css mediatdmodulewraphover0 width 150pxw polscepomnika odsieczy wiedeskiejrightreklama6misio6important lineheight 1aafterpomnikjeli uyjemy wojskanaley zdelegalizowatdpostcontentdziebackgroundlandscapebalcerowicza i wasyahover tduid1759b5d76d25299rand0 width10 wrzeniatrumppislineheightreklama adsbygoogle windowadsbygooglemonitors documentwrite reklamaniemiecki dziennik straszylineheight 1entrytitlejzykachmisio pis naleypush ifmaxwidth 1018pxziobrywojska to bdziewrzenia 2017 varcolortdheaderstyle61140 landscape tabletsmarginbottomsfmenu ulreklamanaley zdelegalizowa zniszczenie6px 7pxcss media minwidthapel balcerowiczatdmodulewraphover entrytitlepomnik odsieczypush polskatdopacityauthorrgba32152204083theme panel advanced1019 portrait tablets15 degtdscreenwidth 768 tdscreenwidth14pxlandscape tablets documentwritergba0 0tdscreenwidth 1019w jzykach ojczystychpis naley zdelegalizowa768 phonesmaxwidthpush if tdscreenwidthlizmieniaabsolute right6px 7px 5pxomi ycie1 wrzeniawindowadsbygoogle push ifbardzowidth 150pxsi1140 landscapetdreadmoreahover tduid1259b5d76d1454frand8 wrzenianas

Longtail Keyword Density for Parezja.pl

KeywordsOccurences
adsbygoogle windowadsbygoogle push36
windowadsbygoogle push if27
push if tdscreenwidth27
reklama adsbygoogle windowadsbygoogle24
documentwrite- reklama adsbygoogle24
if tdscreenwidth 76818
documentwrite adsbygoogle windowadsbygoogle12
tablets documentwrite- reklama12
10 wrzenia 201711
9 wrzenia 201711
tdscreenwidth 768 tdscreenwidth9
768 tdscreenwidth 10199
tdscreenwidth 768 phones9
var tdscreenwidth windowinnerwidth9
1140 landscape tablets9
1019 portrait tablets9
tdscreenwidth 1019 portrait9
1140 large monitors9
if tdscreenwidth 11409
tdscreenwidth 1140 large9
windowinnerwidth if tdscreenwidth9
if tdscreenwidth 10199
tdscreenwidth windowinnerwidth if9
tdscreenwidth 1140 landscape9
1019 tdscreenwidth 11409
tdscreenwidth 1019 tdscreenwidth9
redakcja 10 wrzenia7
8 wrzenia 20177
landscape tablets documentwrite-6
large monitors documentwrite-6
monitors documentwrite- reklama6
portrait tablets documentwrite-6
tablets documentwrite adsbygoogle6
redakcja 9 wrzenia6
td-header-wrap black-menu sf-menu6
phones documentwrite- reklama6
768 phones documentwrite-6
nas przedsibiorcw w4
jakubiak dla nas4
przedsibiorcw w polsce4
dla nas przedsibiorcw4
2017 var tdscreenwidth4
redakcja 8 wrzenia4
7 wrzenia 20174
custom responsive css4
w polsce nie4
stonoga w licie4
advanced css media4
panel advanced css4
css from theme4
naley zdelegalizowa zniszczenie4
misio pis naley4
pis naley zdelegalizowa4
theme panel advanced4
vctta-container vctta-color-greyvctta-tabs-position-topvctta-style-classic vctta-tabs-container4
do ziobry zniszczylicie4
ziobry zniszczylicie mi4
w licie do4
licie do ziobry4
media min-width 1019px3
td-opacity-read td-read-more ahover3
w jzykach ojczystych3
nauczania w jzykach3
td-load-more-wrap ahover background-color3
td-opacity-author td-post-author-name ahover3
media min-width 768px3
0 width 150px3
woocommerce divproduct woocommerce-tabs3
td-instagram-user a color3
768px and max-width3
social-top-menu position absolute3
important line-height 13
5px important line-height3
zakazuje nauczania w3
rgba0 0 03
0 0 03
7px 5px important3
6px 7px 5px3
top 0 width3
position absolute right3
css media min-width3
padding 6px 7px3
block-title padding 6px3
nie zmienia si3
pomnika odsieczy wiedeskiej3
zniszczenie pomnika odsieczy3
wiedeskiej to akt3
akt antypisowski redakcja3
wrzenia 2017 polska3
antypisowski redakcja 103
zdelegalizowa zniszczenie pomnika3
windowadsbygoogle push polska3
monitors documentwrite adsbygoogle3
large monitors documentwrite3
landscape tablets documentwrite3
portrait tablets documentwrite3
phones documentwrite adsbygoogle3
768 phones documentwrite3
zniszczylicie mi ycie3
trump jeli uyjemy3
aosny apel balcerowicza3
windowadsbygoogle push var3
balcerowicza i wasy3
wrzenia 2017 var3
straszy i wylicza3
niemiecki dziennik straszy3
polski pomnik odsieczy3
zniszczono polski pomnik3
wojska to bdzie3
jeli uyjemy wojska3
polsce nie zmienia3
zmienia si nic3
austria zniszczono polski3
ukraina zakazuje nauczania3
wrzenia 201739
windowadsbygoogle push36
if tdscreenwidth36
adsbygoogle windowadsbygoogle36
push if27
documentwrite- reklama24
reklama adsbygoogle24
tdscreenwidth 76818
tdscreenwidth 101918
tdscreenwidth 114018
tablets documentwrite-12
documentwrite adsbygoogle12
9 wrzenia11
10 wrzenia11
td-g-rec-id-header adsbygoogle10
td-a-rec-id-header div10
768 phones9
var tdscreenwidth9
portrait tablets9
1019 portrait9
tdscreenwidth windowinnerwidth9
windowinnerwidth if9
large monitors9
1140 large9
1019 tdscreenwidth9
768 tdscreenwidth9
1140 landscape9
landscape tablets9
redakcja 107
8 wrzenia7
0 07
media min-width7
redakcja 96
td-header-wrap black-menu6
tablets documentwrite6
monitors documentwrite-6
black-menu sf-menu6
phones documentwrite-6
td-block-title td-theme-wrap6
rgba15149226079 important5
odsieczy wiedeskiej5
009de1 important5
w polsce5
rgba32152204083 important5
sf-menu ul5
td-next-prev-wrap ahover5
background-color 009de15
theme panel5
new tdblock4
redakcja 84
7 wrzenia4
td-subcat-dropdownhover td-subcat-more4
transparent transparent4
position absolute4
ahover tduid1759b5d76d25299rand4
ahover tduid1259b5d76d1454frand4
15 deg4
ahover tduid1159b5d76d14055rand4
custom responsive4
css media4
advanced css4
panel advanced4
responsive css4
2017 var4
td-theme-wrap tdblocktemplate174
jakubiak dla4
stonoga w4
dla nas4
nas przedsibiorcw4
aafter sf-menu4
text-align center4
sf-menu current-menu-ancestor4
ziobry zniszczylicie4
zniszczylicie mi4
licie do4
w licie4
do ziobry4
zdelegalizowa zniszczenie4
vctta-container vctta-color-greyvctta-tabs-position-topvctta-style-classic4
vctta-color-greyvctta-tabs-position-topvctta-style-classic vctta-tabs-container4
pis naley4
polsce nie4
przedsibiorcw w4
misio pis4
naley zdelegalizowa4
font-familyarchivo black3
block-title border-color3
tduid1759b5d76d25299rand block-title3
sf-menu current-category-ancestor3
1 wrzenia3
tadeusz puaski3
border-color 009de13
tduid1259b5d76d1454frand block-title3
td-header-style-8 td-header-top-menu-full3
width 150px3
td-block-titlebefore td-theme-wrap3
line-height 13
min-width 1019px3
min-width 768px3
max-width 1018px3
block-title span3
0 width3
top 03
td-header-wrap td-header-top-menu-full3
rgba0 03
divproduct woocommerce-tabs3
woocommerce divproduct3
absolute right3
social-top-menu position3
td-post-content h23
ukraina zakazuje3
austria zniszczono3
zniszczono polski3
si nic3
zmienia si3
nie zmienia3
polski pomnik3
pomnik odsieczy3
wasy trzeba3
na polsk3
apel balcerowicza3
aosny apel3
push var3
bdzie bardzo3
uyjemy wojska3
zniszczenie pomnika3
pomnika odsieczy3
push polska3
phones documentwrite3
monitors documentwrite3
akt antypisowski3
antypisowski redakcja3
jeli uyjemy3
trump jeli3
mi ycie3
2017 polska3
niemiecki dziennik3
dziennik straszy3
td-exchange-headerbefore td-footer-wrapper3
td-post-categoryhover background-color3
tduid1159b5d76d14055rand block-title3
important border-color3
ahover background-color3
important td-footer-wrapper3
block-title padding3
5px important3
7px 5px3
6px 7px3
padding 6px3
td-load-more-wrap ahover3
td-post-author-name ahover3
w jzykach3
jzykach ojczystych3
nauczania w3
zakazuje nauczania3
wylicza odmowa3
tdmodulewraphover entry-title3
td-subcat-item ahover3
td-opacity-author td-post-author-name3
td-read-more ahover3
td-opacity-read td-read-more3
td-opacity-cat td-post-categoryhover3
important line-height3
tdscreenwidth63
adsbygoogle46
if41
wrzenia41
040
push36
windowadsbygoogle36
redakcja24
var24
documentwrite-24
124
reklama24
tduid1259b5d76d1454frand22
tduid1759b5d76d25299rand22
tduid1159b5d76d14055rand22
important22
w20
ahover20
sf-menu18
218
318
418
tablets18
td-theme-wrap17
block-title16
polska16
background-color15
009de112
documentwrite12
511
td-header-wrap11
border-color11
611
transparent10
div10
td-g-rec-id-header10
td-a-rec-id-header10
large9
portrait9
phones9
windowinnerwidth9
wykopclass9
79
monitors9
89
css9
landscape9
media8
si8
deg8
td-header-style-88
text-align8
td-block-title8
z7
width7
polsce7
td-post-categoryhover7
min-width7
wiat7
color6
td-read-more6
odsieczy6
na6
rgba151492260796
black-menu6
td-footer-wrapper6
td-trending-now-title6
puaski6
96
center6
reklama-66
nie6
dla6
displaynoneimportant6
reklama-76
td-header-top-menu-full6
td-post-content6
do6
current-menu-ancestor6
current-category-ancestor5
ul5
td-block-titlebefore5
aafter5
woocommerce5
td-next-prev-wrap5
top-header-menu5
rgba321522040835
line-height5
td-header-style-75
theme5
panel5
home5
custom5
left5
padding5
right5
h25
position5
max-width5
5px5
entry-title5
nas5
bdzie5
pis5
polsk5
wiedeskiej5
wpbtabs4
dzie4
new4
vctta-container4
vctta-tabs-container4
vctta-color-greyvctta-tabs-position-topvctta-style-classic4
jakubiak4
32px4
absolute4
responsive4
przedsibiorcw4
tdblocktemplate174
top4
social-top-menu4
td-boxed-layout4
zniszczylicie4
margin-bottom4
td-header-sp-recs4
td-header-style-14
naley4
zdelegalizowa4
td-header-style-124
td-header-style-64
td-header-style-54
td-header-main-menu4
stonoga4
ziobry4
tdblock4
mi4
current-menu-item4
licie4
li4
misio4
fffffff4
advanced4
td-subcat-more4
historia4
td-exchange-headerbefore4
td-subcat-dropdownhover4
104
td-weather-informationbefore4
td-weather-weekbefore4
114
td-post-author-name4
td-cur-simple-item4
zniszczenie4
border-bottom3
td-header-top-menu3
uyjemy3
nauczania3
wojska3
jeli3
td-block-titleafter3
td-post-category3
divproduct3
woocommerce-tabs3
ycie3
trump3
zakazuje3
ojczystych3
akt3
td-opacity-author3
header-search-wrap3
antypisowski3
pomnika3
td-opacity-read3
black3
font-familyarchivo3
tdquoteonblocks3
sfhover3
td-instagram-user3
td-header-style-33
td-related-title3
123
td-header-style-43
td-load-more-wrap3
td-subcat-item3
td-pulldown-filter-linkhover3
tdmodulewraphover3
jzykach3
7px3
none3
o3
zniszczono3
publicystyka3
repeat3
14px3
rgba03
nic3
austria3
polski3
pomnik3
tdblock143
10px3
aosny3
apel3
background3
wasy3
od3
height3
trzeba3
tadeusz3
td-opacity-cat3
15px3
1018px3
768px3
odmowa3
arrlength3
arrsplitsi3
6px3
balcerowicza3
span3
1019px3
bardzo3
dziennik3
niemiecki3
zmienia3
150px3
133
wylicza3
straszy3
td-header-menu-wraptd-affix3
ukraina3

What are the nameservers for parezja.pl?

Parezja.pl Domain Nameserver Information

HostIP AddressCountry
ns2.nazwa.pl 77.55.126.10Poland Poland
ns1.nazwa.pl 77.55.125.10Poland Poland
ns3.nazwa.pl 77.55.127.10Poland Poland

Parezja.pl Reviews

We don't have any reviews for this website yet.

You could be the first to write one!

Add your review

Need to find out if Parezja.pl is a scam?