Pit.pl  |  PIT.pl - Proste Podatki - Twój podatek - Podatki dla ma?ych firm i osób aktywnych
Low trust score  | 
Proste Podatki to bogate ?ród?o informacji o podatkach. Podatki w ma?ej firmie i w ?yciu osobistym. Podatki w handlu internetowym i pracy za granic?. Rozliczenia PITów rocznych. Pliki i deklaracje do pobrania, kalkulatory, przepisy i zawsze aktualne wska?niki podatkowe i ZUS.

Pit.pl Website Information

Pit.pl has a Low Trust Score, a Statvoo Rank of F, an Alexa Rank of 73,948, a Majestic Rank of 193,413, a Domain Authority of 48% and is not listed in DMOZ.

Pit.pl is hosted by ATM S.A. in Mazowieckie, Warsaw, Poland, 04-186.
Pit.pl has an IP Address of 212.91.28.150 and a hostname of pit.pl.

The domain pit.pl was registered 7 years 2 months 1 week ago by NASK, it was last modified 4 years 9 months 2 weeks ago and currently is set to expire 201 decades 9 years 1 week ago.


Whois information for pit.pl

Full Whois Lookup for Pit.pl Whois Lookup

request limit exceeded

Who hosts Pit.pl?

Pit.pl Web Server Information

Hosted IP Address:212.91.28.150
Hosted Hostname:pit.pl
Service Provider:ATM S.A.
Hosted Country:PolandPL
Location Latitude:52.2298
Location Longitude:21.0118
Webserver Software:Not Applicable

HTTP Header Analysis for Pit.pl

Http-Version: 1.1
Status-Code: 200
Status: 200 OK
Server: Apache
X-Powered-By: PHP/5.2.17
Content-Type: text/html
Content-Length: 72802
Date: Fri, 19 Jun 2015 20:20:33 GMT
X-Varnish: 2049522244 2049518929
Age: 173
Via: 1.1 varnish
Connection: keep-alive


Need to find out who hosts Pit.pl?

Pit.pl Free SEO Report

Website Inpage Analysis for Pit.pl

H1 Headings:0
H2 Headings:0
H3 Headings:0
H4 Headings:0
H5 Headings:0
H6 Headings:0
Total IFRAMEs:0
Total Images:0
Google Adsense:Not Applicable
Google Analytics:Not Applicable

Keyword Cloud for Pit.pl

podatek akcyzowynvat7dewidencjonowanyoglne rozliczenie miesicznenryczatpitnryczatorazkwartancit rozliczenierozliczenie miesicznenpit liniowywskanikiliniowy rozliczenie miesicznenpitpitplskadekfizycznychnzaliczka citfgp i fepodleftzaliczkancit rozliczenie miesicznenpitvat9mnakc podatek akcyzowynvat7dkwartancit rozliczenie miesicznenpitkwartandeklaracja vat9mnakcdra osobyod dywidendyndeklaracjazasady oglneiipodatkowa rozliczenie miesicznencit7sprzedaosoacutebrozliczenie miesicznencit7kwartanpit liniowy rozliczenietaxindeklaracja vat8ndeklaracja vat9mnakczaprawadorokuzaliczki pitnryczatrozliczenie0karta podatkowa rozliczenieewersjaewidencjonowany zaliczkanryczatosobyrpodatkowerata odpisu nakwartandeklaracjajakfgposb fizycznychnzaliczka citvarkwartandeklaracja vat9mnakc podatekewidencjonowany zaliczkancitpatnicynfpdeklaracja vat7nvat12 ryczaturzdykontazaliczkancit rozliczeniemiesicznenpit zasady oglnerozliczenie iiikalkulatorymiesicznenryczat od dochodwinformacjaiiideklaracja vat7nvat7kodpisu napitnryczat ewidencjonowany zaliczkanryczatkwartanvat12 ryczat zaformatpodatek odrozliczenie zanabyciazaliczkancitkartavat7nvat7krozliczenie miesicznenpitkarta podatkowaod nieruchomociod osoacutebpozostalizasady oglne rozliczeniezaliczkifirmrozliczenie miesicznenpit zasadyodpisuryczatkwartanvat12fgpnvatuevat9mnakc podatekpodatkowafgpnvatue informacjaosbdra osoby fizycznendeklaracjadeklaracjavat9mnakcbankoweformyratazasadyrata podatku odtaxindeklaracja vat8ndeklaracjapodatek od dywidendyndeklaracjazmianymiesicznenpit liniowydra jednostki budetowenfpod dochodwpobranej zaliczkimiesicznencit7zmiany wosoby fizycznendeklaracja intrastatrozliczenie miesicznenryczatpodsumowujcafizycznendeklaracjawpataod dywidendyndeklaracja akcpdra jednostkiinformacja podsumowujcafgpnvatue informacja podsumowujcaewidencjonowany zaliczkanryczat zaportalkwartanpitzdeklaracja vat7nvat12pitakcyzowynvat7d zadziaalnoopodatkukwartanpit zasadydeklaracja vat11akcyzowynvat7dzus dra pozostalizus dranieruchomociza iiryczat zawpata pobranej zaliczkipobranejdra pozostali patnicynfpdrakwartalnegowicejdeklaracja vat7nvat7k zasizaliczkanryczatrozliczenie za iivat8ndeklaracja vat9mnakckwartapitnryczat ewidencjonowany zaliczkancitmiesicznenryczatintrastatrozliczenie miesicznencit7 podatekvat7nvat121vat8ndeklaracjadywidendyndeklaracjafunctionvat9mnakc podatek akcyzowyoglne rozliczenieza taxindeklaracjataxindeklaracjakwartancitjednostki budetowenfpzaliczki pitnryczat ewidencjonowanypodatek akcyzowynvat7d zaivdywidendyndeklaracja akcpkwartanvat12 ryczatjednostki budetowenfp fgpreklamaod dochodw osbpodatku odpodatkowa rozliczeniepitnryczat ewidencjonowanydlabudetowenfpza iiiryczat za taxindeklaracjaczycitvat11jednostkinafepvat7nvat7k zastawkiosoby fizycznendeklaracjadochodw osbmiesicznencit7 podatekpodatekfizycznychnzaliczkapozostali patnicynfpoglne rozliczenie zapodatek akcyzowyosb fizycznychnzaliczkawpata pobranejwpodatnikadeklaracjewszystkiezus dra osobyvat7nvat12 ryczat zadochodwfizycznendeklaracja intrastatrata podatkumiesicznencit7 podatek oddra pozostaliza ivpatnicynfp i fgpnvatuevatzusliniowypobranej zaliczki pitnryczatza taxindeklaracja vat8ndeklaracjavat7nvat12 ryczatzaliczkanryczat zaakcpdziaalnocirozliczenie miesicznenryczat odrata odpisumiesicznenpitoglnemiesicznenryczat odpodatku od nieruchomocimiesicznenpit zasadykwartanpit zasady oglneewidencjonowany zaliczkancit rozliczeniekontovat8ndeklaracja vat9mnakc podatekzus dra jednostkiakcyzowyliniowy rozliczeniepapierowadochodw osb fizycznychnzaliczkakwartanpit liniowylev21miesicznenpit liniowy rozliczeniebudetowenfp fgpbiznes

Longtail Keyword Density for Pit.pl

KeywordsOccurences
zasady oglne rozliczenie30
od dochodw osb24
rozliczenie miesicznenpit liniowy12
miesicznenpit liniowy rozliczenie12
zaliczki pitnryczat ewidencjonowany12
wpata pobranej zaliczki12
dra pozostali patnicynfp12
patnicynfp i fgpnvat-ue12
pobranej zaliczki pitnryczat12
miesicznenpit zasady oglne12
dochodw osb fizycznychnzaliczka12
osb fizycznychnzaliczka cit12
ryczat za taxindeklaracja12
miesicznenryczat od dochodw12
rozliczenie miesicznenryczat od12
zus dra pozostali12
oglne rozliczenie miesicznenryczat12
rozliczenie miesicznenpit zasady12
liniowy rozliczenie miesicznenpit12
podatkowa rozliczenie miesicznencit-712
zus dra jednostki12
rozliczenie miesicznencit-7 podatek12
miesicznencit-7 podatek od12
dra osoby fizycznendeklaracja12
osoby fizycznendeklaracja intrastat12
zus dra osoby12
dra jednostki budetowenfp11
podatek od dywidendyndeklaracja11
jednostki budetowenfp fgp11
fgp i fep11
od dywidendyndeklaracja akc-p11
karta podatkowa rozliczenie11
deklaracja vat-7nvat-12 ryczat9
vat-7nvat-12 ryczat za9
taxindeklaracja vat-8ndeklaracja vat-9mnakc8
za taxindeklaracja vat-8ndeklaracja8
rata podatku od8
fgpnvat-ue informacja podsumowujca8
vat-8ndeklaracja vat-9mnakc podatek8
ewidencjonowany zaliczkancit rozliczenie7
vat-9mnakc podatek akcyzowy7
pitnryczat ewidencjonowany zaliczkancit7
zaliczkancit rozliczenie miesicznenpit7
oglne rozliczenie za6
podatek akcyzowynvat-7d za4
podatku od nieruchomoci4
rozliczenie za ii4
rata odpisu na4
vat-9mnakc podatek akcyzowynvat-7d4
kwartancit rozliczenie miesicznenpit3
deklaracja vat-7nvat-7k za3
kwartanpit zasady oglne3
kwartanvat-12 ryczat za3
pitnryczat ewidencjonowany zaliczkanryczat3
kwartandeklaracja vat-9mnakc podatek3
ewidencjonowany zaliczkanryczat za3
kwartanpit liniowy rozliczenie3
zus dra36
liniowy rozliczenie30
oglne rozliczenie30
zasady oglne30
pobranej zaliczki25
rozliczenie miesicznenpit24
dochodw osb24
od dochodw24
ryczat za24
dra pozostali24
dra jednostki24
podatkowa rozliczenie24
dra osoby24
podatek od24
pitnryczat ewidencjonowany12
vat-9mnakc podatek12
fgpnvat-ue informacja12
fizycznendeklaracja intrastat12
wpata pobranej12
zaliczki pitnryczat12
rozliczenie miesicznenryczat12
za taxindeklaracja12
osoby fizycznendeklaracja12
fizycznychnzaliczka cit12
osb fizycznychnzaliczka12
miesicznenpit zasady12
miesicznenryczat od12
miesicznenpit liniowy12
pozostali patnicynfp12
za ii12
karta podatkowa12
rozliczenie miesicznencit-712
miesicznencit-7 podatek12
budetowenfp fgp11
dywidendyndeklaracja akc-p11
jednostki budetowenfp11
od dywidendyndeklaracja11
za iii10
deklaracja vat-7nvat-129
vat-7nvat-12 ryczat9
rata podatku8
podatku od8
rozliczenie za8
vat-8ndeklaracja vat-9mnakc8
informacja podsumowujca8
taxindeklaracja vat-8ndeklaracja8
zaliczkancit rozliczenie7
ewidencjonowany zaliczkancit7
podatek akcyzowy7
kwartancit rozliczenie6
za iv6
deklaracja vat-115
rozliczenie iii4
podatek akcyzowynvat-7d4
odpisu na4
rata odpisu4
akcyzowynvat-7d za4
od nieruchomoci4
deklaracja vat-7nvat-7k3
vat-7nvat-7k za3
kwartanvat-12 ryczat3
zmiany w3
ewidencjonowany zaliczkanryczat3
od osoacuteb3
kwartandeklaracja vat-9mnakc3
zaliczkanryczat za3
kwartanpit liniowy3
kwartanpit zasady3
rozliczenie115
dra72
za70
od66
podatek54
zus46
oglne30
zasady30
liniowy30
w28
osoby28
podatkowa26
zaliczki25
ewidencjonowany25
osb25
pobranej25
informacja24
miesicznenpit24
dochodw24
ryczat24
pozostali24
fgp24
jednostki24
var23
deklaracja23
podatku16
ii14
karta14
iii14
cit13
rata12
miesicznencit-712
wpata12
z12
pitnryczat12
miesicznenryczat12
taxindeklaracja12
fizycznychnzaliczka12
fgpnvat-ue12
patnicynfp12
vat-9mnakc12
fizycznendeklaracja12
akc-p12
intrastat12
wersja11
fep11
budetowenfp11
dywidendyndeklaracja11
wicej9
dla9
nieruchomoci9
vat-7nvat-129
na9
vat-8ndeklaracja8
podsumowujca8
papierowa8
iv8
roku7
zaliczkancit7
vat7
akcyzowy7
kwartancit6
06
jak6
do6
kwartanpit6
format5
pitpl5
reklama5
sprzeda5
zmiany5
vat-115
kalkulatory5
o5
prawa5
pit5
konto4
kwarta4
biznes4
deklaracje4
function4
dziaalnoci4
kwartalnego4
akcyzowynvat-7d4
odpisu4
wskaniki4
r4
oraz4
podatkowe4
14
formy4
skadek3
e3
urzdy3
si3
podatnika3
dziaalno3
konta3
bankowe3
portal3
osoacuteb3
stawki3
zaliczkanryczat3
firm3
kwartandeklaracja3
vat-7nvat-7k3
kwartanvat-123
nabycia3
left3
lev213
wszystkie3
czy3

What are the nameservers for pit.pl?

Pit.pl Domain Nameserver Information

HostIP AddressCountry
gtmdc3.allegro.pl 91.207.14.244Poland Poland
gtmdc2.allegro.pl 91.194.188.132Poland Poland

Pit.pl Reviews

We don't have any reviews for this website yet.

You could be the first to write one!

Add your review

Need to find out if Pit.pl is a scam?