Skatteverket.se Website Information

Website Ranks & Scores for Skatteverket.se

Statvoo Rank Statvoo Rank:C
Alexa Rank Alexa Rank:18,745
Majestic Rank Majestic Rank:25,815
Domain Authority Domain Authority:83%
DMOZ DMOZ Listing:No

Domain Information for Skatteverket.se

Domain Registrar: NIC-SE
Registration Date:2004-07-21  1 decade 4 years 5 months ago
Expiration Date:2016-07-21  2 years 5 months 3 weeks ago

Whois information for skatteverket.se

Full Whois Lookup for Skatteverket.se Whois Lookup

WHOIS is a query and response protocol that is widely used for querying databases that store the registered users or assignees of an Internet resource, such as a domain name, an IP address block, or an autonomous system, but is also used for a wider range of other information. Below is the entire whois information for Skatteverket.se. Many domains these days use a WHOIS privacy service to hide the actual email addresses and owner of a domain.

# Copyright (c) 1997- IIS (The Internet Foundation In Sweden).
# All rights reserved.
# The information obtained through searches, or otherwise, is protected
# by the Swedish Copyright Act (1960:729) and international conventions.
# It is also subject to database protection according to the Swedish
# Copyright Act.
# Any use of this material to target advertising or
# similar activities is forbidden and will be prosecuted.
# If any of the information below is transferred to a third
# party, it must be done in its entirety. This server must
# not be used as a backend for a search engine.
# Result of search for registered domain names under
# the .se top level domain.
# This whois printout is printed with UTF-8 encoding.
#
state: active
domain: skatteverket.se
holder: skatte0702-00021
admin-c: skatte0702-00021
tech-c: skatte0702-00027
tech-c: skatte0702-00028
billing-c: skatte0702-00029
created: 2004-07-21
modified: 2017-07-31
expires: 2018-07-21
nserver: ystad.dns.swip.net
nserver: a.dns.tdc.se
nserver: b.dns.tdc.se
nserver: c.dns.tdc.se
nserver: dns5.telia.com
dnssec: signed delegation
status: ok
registrar: SE Direkt

Who hosts Skatteverket.se?

Skatteverket.se is hosted by Swedish Tax Agency in Stockholms Lan, Solna, Sweden, 17331.
Skatteverket.se has an IP Address of 137.61.235.71 and a hostname of www.skatteverket.se and runs Apache-Coyote/1.1 web server.Skatteverket.se Web Server Information

Hosted IP Address:137.61.235.71
Hosted Hostname:www.skatteverket.se
Service Provider:Swedish Tax Agency
Hosted Country:SwedenSE
Location Latitude:59.36
Location Longitude:18.0009
Webserver Software:Apache-Coyote/1.1
Google Map of 50,12

HTTP Header Analysis for Skatteverket.se

Http-Version: 1.1
Status-Code: 200
Status: 200 OK
Date: Wed, 10 Jun 2015 11:59:09 GMT
Server: Apache-Coyote/1.1
X-UA-Compatible: IE=EDGE
Cache-Control: no-cache
Pragma: no-cache
Expires: Tue, 01 Jan 1980 12:01:01 GMT
Content-Type: text/html;charset=UTF-8
Content-Encoding: gzip
Vary: Accept-Encoding
Connection: close


Need to find out who hosts Skatteverket.se?

Skatteverket.se Free SEO Report

Website Inpage Analysis for Skatteverket.se

H1 Headings:0
H2 Headings:0
H3 Headings:0
H4 Headings:0
H5 Headings:0
H6 Headings:0
Total IFRAMEs:0
Total Images:0
Google Adsense:Not Applicable
Google Analytics:Not Applicable

Keyword Cloud for Skatteverket.se

2013 2012listsociallinksav varormoving by yourselfarkiv21 juni31 decemberkpatill dig13resor ochinvesteraravdragansk omregistrerad avsndare registreradskatteverketsnormalmargin 0 paddingvillkor frta emotfyller dueservice messagesndradewsenareutomlandselse ifjquerythishasclassactive countpsldvaror och tjnstersprrat konto registreradfolkbokfringfrebroschyrer5energiskattdenlmna arbetsgivardeklarationleftslja tjnsterservicestillbakaunder skatteuppskovtaxeringsvrdet7important eservice messagesvid import taskatt attvad rlagringtillgng tillregistrationsmhusantalinternationellaavisitedsjukvrdtorg och marknadshandel2017 ellerbostadsrttsfreningarsjlvdeklareraindividualsideellutbildningln ldredecember 2016 bostadyourselfelseimportant eserviceutanfr eu2015 2014 2013verksamhetapplyingsktill andrasld 21 juni31garlgenhetavsndares skerhet exempelintkterhosfr ln ldrejanuari 2017ersttningaqoonsigabokfringuthyrninglnmm exempelgr14vatabsolute leftsverigesemiboldarialsansserifsansserifimportlndertillflligt registrerad varumottagareoptionsaktierekonomiskrntapartnerskapfontstyle normalfamilyvem skalagring mm exempelvillkor fr attdirektanmlatadriva fiberfrening somfrn lnder utanfrviskattskyldighetexempel p justeringyour family youflyttningsskerhet exempelviktiga datumlmnafrsld senastdecembertillflligturvrdeomrdenkassaregisterliststyle noneutbetalningbetalning avbestlla skvnummerflyttar sjlvstuderatill lnder utanfrskattereglerjuridiskacash registerarbetestockcitizenpositionfrnmed dinenergiskatt putlndskt fartyg preliminrdeklarationeninkomstskattutanfr eu sljaposition absolute leftersttning tillavsndare registreraddu skafloatfontsize 16pxfastighetsavgiftotherid cardterbetalning avnoneeeskanvid importimportanttillflligt registreradregler frslutskattebeskedvarumottagares skerhet exempelflytta underav skattpaddingsprratswedishkapitalfrskringfontfamily open sansvrdeomrden beskrivningarvirtualurloch fswedensvaropenyrkesmssig hanteringnyheter 1skogskontofartygtillav utlndskworkingemcs tillgnginte r tillgngligtwebbplatsenidfrn lnderifjquerythishasclassactivejanuari 2017 ellerfontsizedrivamarginfrsljning avdistansfrsljningeujmkninghar rttskatteterbringjustering from webbplatsenetjnstereueesskvnummer omrdemed meravarumottagareavgifterfontfamily openexempel p pantsttningchangedittmobilemenuopenvarumottagarespreliminruppskov bostad sldnyheter 2017reglerfretagposition absolutebostad sldkapitalinkomsterlanguageselse ifjquerythishasclassactiveatt tnka plmnas12stdinkp frnavsndarerttsomsocialavgifteremcsprocentskatt jmkningutlndsktredovisning2014 2013registerfontfamilymedborgarep elnrstendecashskattereduktionbosattkravflytta under skatteuppskovbolagln frutlandetrot och rutavdragnyautlndska15listfooterlinks ahoverupplagshavares flyttningsskerhetyourself youdumovingexempel p demandgarantiarbetsgivaravgifter och skatteavdragvanliga frgorp utlndskt fartyg2014 2013 2012fysiska personersdidentitenergiskatt p elhandelsbolaginbetalningstudentahatttnka pav nringsverksamhettomtmarkom ossfiberfrening sominte vararealpropertyzagraniczneln fr lnupplagshavares skerhetcardarbetsgivareupplagshavaresutanfr9spelldrekontrolluppgifterp justering frtill andra eulnderrutarbetenlistsociallinks ul lirutavdragfrn utlndskandraifjquerythishasclassactive countycountbelongutlndskav sprrat2012 2011typkoderpaymentintefrsljningdatumom emcseserviceother languagesrotarbetenbetalaoktaett fretagcarteuthyrning avfiberfreningsjlv dusjlvrttelse avemcs tillgng tillul liinternationellfr arbeteflyttar medahoverska betalaoch arbetevara nrstende tilljuni31 decembersvensklivinghurifavsndares skerhetatt lmnalgre skatt20 juni 2016tvlingsvinsterinformation kontaktaavrkningjanuariprivatbostadanskanlagerhllareslja varordetmomsrknafr ett fretagpadding 0inkpbilfrmnnr dutidigarepreliminr skattlistfooterlinks ulsjinkomstanotherunderlineinomemcs vid import10idkortetfordonsskattinte rdecember 2016frn andraskerhet frkostnadsersttningrutarbetemina sidorbetala skattav sprrat kontocountrystartaunderskottvarp utlndsktbetala och fallateknisk6jaghanteringsld 21justering avvillkorterfringfastigheterbrevldameravaraseedoneuropafr lagring mmejexport emcsfamily youskaexportbestllayouundantaginkomst avbetala ochtaxesandrafrskringarfmeremcs inte ralla etjnsteroch svargvorliskyldighet attavregistrerajuni 2016 bostadidkortuppskovtjnsterteckensprkregistrerad avsndares skerhetbilarp justeringelegitimationsvinstenergiskatterrot and rutopen sans semiboldarialsansserifsansserifdemandgarantilistfooterlinksunder skatteuppskov emcsexport emcs vidpayingblanketter broschyrervaror frncarte didentitadressettgodkndskerhet fr lagringvarorhar duvara nrstendeinkomst av nringsverksamhetmarriageinkomst p utlndsktoch fastighetsskatthar deklareratproblememcs omfr lagringsjlvrttelsepartnershipjuni31avsndaresmer omwidthvidsprrat kontoregistrerad varumottagares168dc4kostnaderatt flnder utanfrbeskrivningar ln frincomekontaktpersonerimport ta emotcontentvid utlandsarbeteomprvningeu sljatopliststyleutlndskt fartyg2017 eller senarefreningarldre beskrivningarominom euavvecklaopen sansrkna utentrepreneurss hrlgreoch f tillbakafrn andra eulnderyou are movingfr att fcolor 168dc4emcs vidskatteuppskovjustering2016 bostad sldkoderestoppropagationtillgngligt tekniskblocktaxfysiskadeklareratmm exempel ppensionsfrskringprivatsljatill lnderlineheightdinafilmertillgngligt teknisk informationsld 1 januariimport tasalearbetsgivaravgifter ochskatterskyldighettextdecorationandra eulnderskattesatsersld 1exempelskatternasutvadfamiljredovisning avdu flyttar sjlvfrgor ochkontolevnadskostnaderbostadp arbeterot ochombud frupplagshavares skerhet frfram2016 bostadskatt pfastighetskatteuppskov emcsmessagesregistrerad avsndareuppgifterbankidbeskrivningarfartyg preliminrdu flyttar medemcs om emcskakorfr ettskattefriainformation2fr attktenskapsregistretomvndbouppteckningoch skatteavdragtransportmedelsverige dusprrat konto upplagshavares1 januari 2017beloppanskdu harsamfllighetsfreningexempel psverige filmerfartyg preliminr skattvid frsljningtjnster frnchange of addressdemandgaranti exempeldeklarerar duanvnderaddressavslut avredovisaombud fr ettmyndigheterflyttningsskerhet exempel pkpa tjnster frnteknisk informationemot i emcsbarnupphandlingfmansfretagupplagshavares flyttningsskerhet exempelregistreraatt tnkapersonersskatteregler avvecklafretagaretnkaoch marknadshandelbosatt utomlandsdin familj duskatteuppskov emcs vidflyttningsskerhetsidorkvittoskerhet exempel pnrstende tillgodknd lagerhllarep demandgaranti exempellistsociallinks ulfastighetstaxeringfretag och arbeteskattekontoskickaekonomisk freningnyr tillgngligtpersonuppgifterpantsttning avdirekt tillnrbostad sld 21avslutbostad sld senastaupplagshavareossinkomst pfamilj du2016 2015 2014regionenarbete i sverigearbetaforeignvanligabetalningf tillbakamed0 padding 0emotbeskattningp pantsttning avstd vidkpa varorskatteverkethjlpenskildavkastningsskatt pvanliga frgor ommellanelbeskrivningar lnabroadrttakontaktaregistreradfontweightinkomsteross kontaktaskattefria frmner8kontrolluppgiftuppskov bostadworking in swedensjlvservicepersonbevisdeklarerardisplayyour familyskattkade levnadskostnaderpantsttning av sprratdigital brevldasalesflyttar med dinskerhet exempeldin skattvissadigitalbusinessesskattereduktion froch rutavdragterbetalningdineller senarekpa tjnstermobiltinformation kontakta ossregistrerad avsndarespunktskatterjunivemsom lagerhllaremarknadshandelarbetsgivardeklarationarbetsgivaravgifterideell freninga skvnummer omrdekontakta ossfr inte varafontweight normalreturntillgngligtfastighetsskattsans semiboldarialsansserifsansserifbytanotsansmed din familjskogsmarktextdecoration noneabsolutetillgngar2017 2016viktigasvenskaoch rutarbetedebiteradyrkesmssigrelativebostad sld 1senast3nyhetertax returndriva fiberfreninglineheight 12lnder utanfr eustipendieryou belongflyttaatt betalasvar omfrmnerpreliminrskattemcs intecolorbeskattning avsamordningsnummeraktiebolag1torg ochomrdetextdecoration underlinefr lnkpminadin familjposition relativeskatterna25pxflyttar sjlv duomvnd skattskyldighetbostadsrttny i sverigemargin 02017 2016 2015efternamndu flyttarhistoriaharworkochulteknisk information kontaktakaavkastningsskattellerndubbelbeskattningvid export emcsresorkonto upplagshavaresvid exportbetalasuttagsbeskattningblankettermoving with yourenskild nringsverksamhetp pantsttningmobilt bankidrrot och rutarbetepantsttningstllfrgor och svarundersecuritiesmmbosatta2016 2015demandgaranti exempel pskerhetom emcs inte1 januariincome taxfretag ochaactiveanlitaforeign entrepreneursoch svar omskatt p arbeteombudpersonalliggareutomlands bosattafyllermarginrightlagring mmkonto registreradbofreningyourbilrotkortarebokfringsskyldighetguideinkomstfr inteln ldre beskrivningar20 juniflyttarfungerarpreliminr skatt jmkning16pxberknaskattedeklarationsjlv du flyttarersttningarvarumottagares skerhet0eulnderbusinessodeklarationprivatpersonavslutarutregistrerad varumottagares skerhet0 paddinginfrselsrskild2013 2012 2011nyheter 2017 2016hrtrafikavjuni31 december 2016avdragstatementsskattekontotskvnummerinkomstretfontstylevaror ochnringsverksamhetp demandgarantitorg4frgor oms fungerarinte vara nrstendedebiterad preliminrskattfrgorservicekontoremcs vid exportbestll personbevis21 juni31utlandsarbete11registrerad varumottagaretillgngreportingjuni 20162015 2014vrdeomrden beskrivningar lnkadeoch tjnsterdigavdrag frannatcount 3skatteavdragr tillgngligt teknisk

Longtail Keyword Density for Skatteverket.se

KeywordsOccurences
p pantsttning av14
exempel p pantsttning14
demandgaranti exempel p14
p demandgaranti exempel14
pantsttning av sprrat14
exempel p demandgaranti14
av sprrat konto14
you are moving12
2017 2016 20159
2015 2014 20138
2016 2015 20147
list-social-links ul li7
flyttar sjlv du6
skerhet exempel p6
sprrat konto registrerad6
sjlv du flyttar6
flyttar med din6
med din familj6
du flyttar sjlv6
lnder utanfr eu6
du flyttar med6
2016 bostad sld6
moving with your6
fretag och arbete6
moving by yourself6
rot- och rutarbete6
2014 2013 20125
ln fr ln5
fr ett fretag4
att tnka p4
nyheter 2017 20164
1 januari 20174
fr ln ldre4
ln ldre beskrivningar4
frn andra eu-lnder4
beskrivningar ln fr4
vrdeomrden beskrivningar ln4
a- skv-nummer omrde4
change of address4
your family you4
frgor och svar4
working in sweden4
kpa tjnster frn4
emcs vid import3
margin 0 padding3
important e-service messages3
emcs vid export3
vid export emcs3
export emcs vid3
rot and rut3
skatt p arbete3
font-family open sans3
emcs tillgng till3
varumottagares skerhet exempel3
open sans semiboldarialsans-serifsans-serif3
flytta under skatteuppskov3
under skatteuppskov emcs3
0 padding 03
position absolute left3
skatteuppskov emcs vid3
vid import ta3
emcs om emcs3
information kontakta oss3
teknisk information kontakta3
tillgngligt teknisk information3
energiskatt p el3
frn lnder utanfr3
varor och tjnster3
registrerad varumottagares skerhet3
ombud fr ett3
r tillgngligt teknisk3
inte r tillgngligt3
driva fiberfrening som3
om emcs inte3
emot i emcs3
inkomst av nringsverksamhet3
till lnder utanfr3
emcs inte r3
utanfr eu slja3
till andra eu-lnder3
import ta emot3
fr lagring mm3
din familj du3
arbete i sverige3
ny i sverige3
fr att f3
villkor fr att3
rot- och rutavdrag3
fr inte vara3
bostad sld senast3
uppskov bostad sld3
vara nrstende till3
inte vara nrstende3
och svar om3
2013 2012 20113
arbetsgivaravgifter och skatteavdrag3
och f tillbaka3
betala och f3
vanliga frgor om3
torg- och marknadshandel3
inkomst p utlndskt3
preliminr skatt jmkning3
fartyg preliminr skatt3
utlndskt fartyg preliminr3
p utlndskt fartyg3
20 juni 20163
juni 2016 bostad3
else ifjquerythishasclassactive count3
skerhet fr lagring3
upplagshavares skerhet fr3
tillflligt registrerad varumottagare3
lagring mm exempel3
mm exempel p3
registrerad avsndares skerhet3
flyttningsskerhet exempel p3
upplagshavares flyttningsskerhet exempel3
sprrat konto upplagshavares3
registrerad avsndare registrerad3
p justering fr3
juni31 december 20163
21 juni31 december3
sld 21 juni313
bostad sld 213
december 2016 bostad3
bostad sld 13
exempel p justering3
2017 eller senare3
januari 2017 eller3
sld 1 januari3
avsndares skerhet exempel3
exempel p32
pantsttning av14
p pantsttning14
p demandgaranti14
av sprrat14
demandgaranti exempel14
sprrat konto14
du flyttar13
2016 201511
2017 201611
rot- och11
frsljning av10
skatt p10
id card9
list-social-links ul9
bostad sld9
2015 20149
beskattning av9
ul li9
2014 20138
kontakta oss7
fr att7
andra eu-lnder7
utanfr eu7
s hr7
rkna ut7
skerhet exempel6
emcs vid6
din familj6
och arbete6
konto registrerad6
f tillbaka6
list-footer-links ul6
2016 bostad6
nr du6
registrerad varumottagare6
fretag och6
your family6
sjlv du6
du ska6
flyttar med6
lnder utanfr6
med din6
tax return6
flyttar sjlv6
och rutarbete6
yourself you6
ombud fr5
ln fr5
digital brevlda5
att f5
1 januari5
fr ln5
under skatteuppskov5
nyheter 20175
fr ett5
avdrag fr5
av utlndsk5
betalning av5
justering av5
2013 20125
kpa tjnster5
av nringsverksamhet5
family you5
vanliga frgor5
skatteregler avveckla4
januari 20174
margin 04
om webbplatsen4
position relative4
position absolute4
viktiga datum4
mina sidor4
alla e-tjnster4
a- skv-nummer4
skv-nummer omrde4
important e-service4
enskild nringsverksamhet4
frn andra4
direkt till4
ldre beskrivningar4
ln ldre4
yrkesmssig hantering4
line-height 124
color 168dc44
list-footer-links ahover4
p el4
lgre skatt4
varor frn4
ett fretag4
av varor4
vrdeomrden beskrivningar4
godknd lagerhllare4
skyldighet att4
tjnster frn4
beskrivningar ln4
och svar4
frgor och4
till andra4
din skatt4
att tnka4
frgor om4
betala och4
tnka p4
med mera4
utomlands bosatta4
skattefria frmner4
har du4
bosatt utomlands4
arbetsgivaravgifter och4
preliminr skatt4
frn utlndska4
resor och4
du har4
sjlvrttelse av4
om oss4
vad r4
text-decoration none3
ersttning till3
frn lnder3
torg- och3
och skatteavdrag3
eu slja3
lmna arbetsgivardeklaration3
slja varor3
omvnd skattskyldighet3
font-style normal3
font-size 16px3
till lnder3
slja tjnster3
inom eu3
inkp frn3
och tjnster3
av skatt3
att lmna3
redovisning av3
som lagerhllare3
terbetalning av3
inkomst p3
other languages3
text-decoration underline3
kpa varor3
varor och3
regler fr3
fr arbete3
och marknadshandel3
oss kontakta3
font-weight normal3
inkomst av3
ifjquerythishasclassactive count3
padding 03
foreign entrepreneurs3
else ifjquerythishasclassactive3
you belong3
skattereduktion fr3
och f3
cash register3
mer om3
list-style none3
deklarerar du3
har deklarerat3
e-service messages3
carte didentit3
0 padding3
s fungerar3
income tax3
ideell frening3
open sans3
driva fiberfrening3
vid utlandsarbete3
fyller du3
sans semiboldarialsans-serifsans-serif3
std vid3
fiberfrening som3
ekonomisk frening3
fysiska personers3
absolute left3
p arbete3
count 33
p utlndskt3
font-family open3
vem ska3
tillgngligt teknisk3
sverige du3
sverige filmer3
skatt att3
familj du3
blanketter broschyrer3
inte vara3
fr inte3
och rutavdrag3
att betala3
debiterad preliminrskatt3
p justering3
justering fr3
nyheter 13
svar om3
avkastningsskatt p3
villkor fr3
bestll personbevis3
avslut av3
vara nrstende3
mobilt bankid3
juni31 december3
december 20163
sld 13
21 juni313
sld 213
20 juni3
juni 20163
uppskov bostad3
vid frsljning3
ska betala3
uthyrning av3
till dig3
nrstende till3
och fastighetsskatt3
betala skatt3
2017 eller3
eller senare3
registrerad avsndare3
avsndare registrerad3
export emcs3
vid import3
import ta3
vid export3
fartyg preliminr3
tillgng till3
flytta under3
skatteuppskov emcs3
ta emot3
emcs om3
teknisk information3
information kontakta3
energiskatt p3
sld senast3
r tillgngligt3
om emcs3
emcs inte3
inte r3
emcs tillgng3
varumottagares skerhet3
lagring mm3
mm exempel3
har rtt3
fr lagring3
skerhet fr3
ansk om3
tillflligt registrerad3
upplagshavares skerhet3
2012 20113
kade levnadskostnader3
registrerad avsndares3
avsndares skerhet3
registrerad varumottagares3
skatt jmkning3
flyttningsskerhet exempel3
konto upplagshavares3
upplagshavares flyttningsskerhet3
utlndskt fartyg3
och158
av100
fr98
p90
du64
till59
om47
exempel38
att38
skatt37
vid32
frn32
med31
s30
you27
som27
fretag26
ska24
din22
021
120
bostad20
frsljning20
betala19
sverige19
moms19
tax18
ln18
eller17
tjnster17
emcs17
ut17
ul17
konto16
list-footer-links16
sweden16
216
avdrag16
deklarera16
utomlands16
moving15
315
registrerad15
skattesatser15
arbete15
ett15
414
skatteverket14
varor14
demandgaranti14
pantsttning14
sprrat14
har14
eu14
andra14
r13
nr13
flyttar13
f13
oss13
resor13
rot-12
nringsverksamhet12
your12
nyheter12
id11
skerhet11
li11
el11
frmner11
rut11
rot11
inkomst10
e-legitimation10
510
kontrolluppgifter10
dig10
list-social-links10
beskattning10
lmna10
hr10
frgor10
vara10
important9
foreign9
anlita9
utanfr9
utlndsk9
justering9
card9
69
sld9
family9
eu-lnder9
personuppgifter9
privat9
inte9
ditt9
var8
skatteverkets8
working8
utlndska8
position8
a-8
kpa8
beskrivningar8
e-tjnster8
lnder8
else8
78
personalliggare8
utlandet8
driva8
swedish8
vad8
lagerhllare8
avveckla8
kontakta8
deklaration8
personbevis8
count7
hur7
none7
rtt7
jag7
webbplatsen7
det7
smhus7
uppskov7
den7
vem7
rutarbete7
flytta7
anmla7
familj7
tillbaka7
inom7
ombud7
slja7
rkna7
betalning7
mm7
teknisk7
folkbokfring7
skatteavdrag7
bestll7
svar7
alla7
address7
myndigheter7
business7
register6
marriage6
id-kort6
stock6
filmer6
e-service6
if6
vat6
medborgare6
ny6
bostadsrtt6
sjlv6
frening6
under6
avkastningsskatt6
uppgifter6
arbetsgivaravgifter6
godknd6
fretagare6
varumottagare6
skattedeklaration6
arbetsgivardeklaration6
regler6
adress6
upplagshavares6
vanliga6
skatter6
normal6
inbetalning6
skattekontot6
information6
return6
color6
yrkesmssig6
fartyg6
arbeta6
country6
margin6
inkomstskatt6
srskild6
blanketter6
starta6
text-decoration6
citizen6
inkp6
freningar6
yourself6
skatteregler5
redovisning5
ekonomisk5
std5
verksamhet5
abroad5
rutavdrag5
fmansfretag5
brevlda5
digital5
januari5
enskild5
cash5
income5
hantering5
payment5
ndra5
skatteuppskov5
taxes5
svenska5
utlndskt5
jmkning5
font-size5
samordningsnummer5
85
villkor5
omprvning5
preliminrskatt5
left5
ersttning5
deklarationen5
kakor5
vi5
underskott5
tillgngar5
ahover5
inkomster5
skattskyldighet5
svensk5
bilfrmn5
distansfrsljning5
vrdeomrden4
change4
skogsmark4
bouppteckning4
avregistrera4
ldre4
other4
redovisa4
berkna4
historia4
block4
94
estoppropagation4
datum4
viktiga4
omrde4
skattefria4
handelsbolag4
line-height4
senare4
bokfring4
registrera4
168dc44
tillflligt4
sjlvrttelse4
mellan4
import4
deklarerat4
skyldighet4
seed-on-europa4
lgre4
fungerar4
personers4
utbetalning4
deklarerar4
avgifter4
bil4
living4
mera4
skv-nummer4
byta4
partnerskap4
kontrolluppgift4
y4
slutskattebesked4
privatperson4
privatbostad4
kostnader4
upphandling4
fordonsskatt4
typkoder4
direkt4
fastighetsavgift4
fastighetsskatt4
didentit4
entrepreneurs4
messages4
rtta4
annat4
aqoonsiga4
options4
studera4
businesses4
rotarbeten4
tnka4
arkiv4
investeraravdrag4
tidigare4
another4
regionen4
bosatt4
sans4
arbetsgivare4
width4
relative4
mina4
absolute4
aktiebolag4
sidor4
dubbelbeskattning4
preliminr4
okta4
bosatta4
juni4
ersttningar4
vissa4
work4
samfllighetsfrening3
bokfringsskyldighet3
fysiska3
mer3
individuals3
virtualurl3
skatternas3
kapitalinkomster3
float3
16px3
fiberfrening3
hos3
servicekontor3
skicka3
font-style3
underline3
25px3
belong3
margin-right3
applying3
carte3
services3
103
aactive3
w3
not3
ah3
zagraniczne3
ees3
mobilemenuopen3
partnership3
registration3
display3
list-style3
-3
real-property3
sale3
securities3
font-family3
o3
semiboldarialsans-serifsans-serif3
open3
avisited3
sales3
ka3
content3
padding3
reporting3
paying3
top3
statements3
font-weight3
nrstende3
aktier3
transportmedel3
ansk3
terfring3
fre3
kapitalfrskring3
nya3
kvitto3
kade3
sjinkomst3
levnadskostnader3
socialavgifter3
113
avrkning3
pensionsfrskring3
avslut3
avsluta3
skogskonto3
efternamn3
ktenskapsregistret3
ur3
bestlla3
vinst3
id-kortet3
procent3
belopp3
hjlp3
student3
barn3
n3
internationella3
skattereduktion3
skatteterbring3
gvor3
skattekonto3
lmnas3
rnta3
ifjquerythishasclassactive3
123
sk3
anvnder3
kortare3
problem3
languages3
teckensprk3
ndrade3
kostnadsersttning3
bilar3
tvlingsvinster3
frskringar3
sjukvrd3
utbildning3
ej3
marknadshandel3
torg-3
kp3
bolag3
spel3
trafik3
stipendier3
bo3
koder3
emot3
ta3
tillgngligt3
infrsel3
energiskatt3
energiskatter3
export3
tillgng3
avsndare3
upplagshavare3
lagring3
flyttningsskerhet3
varumottagares3
avsndares3
terbetalning3
betalas3
stll3
skatterna3
kontaktpersoner3
fyller3
utlandsarbete3
internationell3
kassaregister3
inkomstret3
undantag3
kan3
omvnd3
uttagsbeskattning3
intkter3
punktskatter3
133
taxeringsvrdet3
fastighetstaxering3
fram3
garlgenhet3
senast3
tomtmark3
guide3
krav3
euees3
anskan3
dina3
fastigheter3
rutarbeten3
143
153
debiterad3
broschyrer3
juridiska3
gr3
antal3
bostadsrttsfreningar3
bankid3
mobilt3
december3
juni313
uthyrning3
fastighet3
sjlvservice3
ideell3

What are the nameservers for skatteverket.se?

Skatteverket.se Domain Nameserver Information

HostIP AddressCountry
ystad.dns.swip.net 192.71.220.12Sweden Sweden
a.dns.tdc.se 213.50.29.190Sweden Sweden
b.dns.tdc.se 213.50.29.195Sweden Sweden
c.dns.tdc.se 130.242.124.20Sweden Sweden
dns5.telia.com 81.228.11.68Sweden Sweden

Skatteverket.se DNS Record Analysis DNS Lookup

HostTypeTTLExtra
skatteverket.seA593IP: 137.61.235.71
skatteverket.seNS86400Target: dns5.telia.com
skatteverket.seNS86400Target: a.dns.tdc.se
skatteverket.seNS86400Target: ystad.dns.swip.net
skatteverket.seNS86400Target: c.dns.tdc.se
skatteverket.seNS86400Target: b.dns.tdc.se
skatteverket.seSOA86400MNAME: skatteverket.se
RNAME: nic.skatteverket.se
Serial: 2015060302
Refresh: 86400
Retry: 7200
Expire: 2419200
skatteverket.seMX3600Priority: 10
Target: fnatte.skatteverket.se
skatteverket.seMX3600Priority: 10
Target: knatte.skatteverket.se
skatteverket.seMX3600Priority: 20
Target: tjatte.skatteverket.se
skatteverket.seTXT3600TXT: v=spf1 mx -all
skatteverket.seAAAA593IPV6: 2a03:b100::235:0:0:0:71

Alexa Traffic Rank for Skatteverket.se


Alexa Search Engine Traffic for Skatteverket.se